Các Câu hỏi Thường Gặp (Vietnamese)

Information
A small green plant appears to grow out of a pile of coins
Các câu hỏi thường gặp về chương trình hỗ trợ tài chính của chúng tôi, bao gồm thông tin về chiết khấu hóa đơn, phiếu hỗ trợ trong trường hợp khủng hoảng, hỗ trợ cho người thuê nhà tại các căn nhà đa hộ, hỗ trợ sửa chữa rò rỉ nước và các cách khác để giảm hóa đơn của quý vị.
On this page

Chiết khấu hóa đơn hoạt động như thế nào? 

Chiết khấu hóa đơn là giảm giá cho mỗi hóa đơn nước thải, nước mưa và nước mà quý vị nhận được. Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình nếu quý vị đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập và có tài khoản khách hàng là gia đình đơn hộ. Xem đơn đăng ký trực tuyến để biết mức thu nhập đủ điều kiện cho các hộ gia đình thuộc các quy mô khác nhau. 

Các hộ gia đình có thu nhập lên đến 60 phần trăm mức trung vị của thu nhập các gia đình đủ điều kiện tham gia chương trình chiết khấu hóa đơn. Chúng tôi căn cứ vào thu nhập của quý vị để đưa ra số tiền chiết khấu. Mức chiết khấu thông thường là khoảng $210 cho hóa đơn hàng quý (90 ngày) và khoảng $115 cho hóa đơn hai tháng (60 ngày). 

Sử dụng liên kết này để đăng ký. Đại diện Ban Dịch vụ Khách hàng sẽ liên hệ với quý vị sau khi quý vị đăng ký. 

Nhấp vào đây để đăng ký trực tuyến để nhận chiết khấu hóa đơn và các hỗ trợ tài chính khác.  

Phiếu hỗ trợ trong trường hợp khủng hoảng là gì? 

Một phiếu hỗ trợ (tín dụng) có thể được cung cấp cho những người đang trải qua một cuộc khủng hoảng tạm thời. Quý vị phải đăng ký chương trình chiết khấu hóa đơn để đủ điều kiện. Phiếu hỗ trợ sẽ cung cấp một khoản tín dụng lên đến $500 tùy thuộc vào số dư của quý vị. Phiếu này chỉ được cung cấp không quá một lần trong mỗi 12 tháng. Quý vị phải thanh toán một phần hóa đơn của mình để nhận được hỗ trợ. 

Bấm vào đây đăng ký trực tuyến để nhận một phiếu hỗ trợ trong trường hợp khủng hoảng và hỗ trợ tài chính khác.  

Tôi bị rò rỉ nước và không đủ khả năng tài chính để sửa chữa. Quý vị có thể giúp không? 

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính để sửa chữa rò rỉ. Nếu quý vị sở hữu và sống trong ngôi nhà của mình, quý vị có thể được sửa chữa miễn phí nhà vệ sinh, vòi nước hoặc đường ống bị rò rỉ. Quý vị phải đăng ký chương trình chiết khấu hóa đơn để đủ điều kiện. 

Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với nhóm sửa chữa rò rỉ của chúng tôi qua email hoặc gọi tới số 503-823-4527

 Bấm vào đây đăng ký trực tuyến để được hỗ trợ sửa chữa rò rỉ nước miễn phí. 

Có cách nào khác để tôi có thể giảm hóa đơn của mình không? 

Một cách để tiết kiệm tiền chi trả hóa đơn của quý vị là sử dụng ít nước hơn. Chúng tôi cung cấp thông tin và tài nguyên kỹ thuật về cách sử dụng nước hiệu quả. Truy cập trang Sử dụng Nước Hiệu quả của chúng tôi, gửi email cho nhóm hỗ trợ sử dụng nước hiệu quả của chúng tôi, hoặc gọi số 503-823-4527 để được hỗ trợ. 

Chúng tôi cũng cung cấp chương trình Clean River Rewards. Nếu quý vị thực hiện quản lý nước mưa tại nhà của mình, quý vị có thể nhận được chiết khấu lên đến 100 phần trăm cho phí quản lý nước mưa tại chỗ vì hành động của quý vị giúp bảo vệ sông, suối và nước ngầm khỏi tác hại của nước mưa chảy tràn. Với Clean River Rewards, quý vị có thể tiết kiệm tiền và đồng thời hỗ trợ giữ cho các dòng sông sạch và các lưu vực sông sạch sẽ.