information
Most City offices closed Wednesday, June 19, to observe Juneteenth

The City of Portland recognizes Juneteenth as a formal day of remembrance to honor Black American history and the end of slavery in the United States. Learn about Juneteenth.

Đăng ký hỗ trợ tài chính (Vietnamese)

Service
Điền vào đơn xin hỗ trợ tài chính cho hóa đơn nước thải, nước mưa và nước của quý vị.

 Đăng ký thường mất khoảng một giờ.

Các kiểu hỗ trợ

Chúng tôi (Cục Dịch vụ Môi trường và Cục Nước) cung cấp một số chương trình hỗ trợ tài chính:  

  • Chiết khấu hóa đơn: Quý vị có thể được chiết khấu cho mỗi hóa đơn nước thải, nước mưa và nước. 

  • Phiếu hỗ trợ trong trường hợp khủng hoảng: Nếu quý vị gặp khủng hoảng cá nhân và đăng ký vào chương trình chiết khấu hóa đơn, quý vị có thể nhận được một phiếu hỗ trợ (tín dụng) lên đến $500. 

  • Hỗ trợ Sửa chữa Rò rỉ Nước: Quý vị có bồn cầu, vòi nước hoặc đường ống bị rò rỉ? Nếu quý vị là chủ sở hữu nhà của mình và đăng ký chương trình chiết khấu hóa đơn của chúng tôi, chúng tôi có thể sửa chữa rò rỉ miễn phí. 

Để đăng ký 

Bấm vào bên dưới để đăng ký trực tuyến hoặc in bản đăng ký. Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện không? Xem Trang Các Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin. Đơn đăng ký này cũng cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện hội đủ. 

Một số lưu ý: 

  • Để hoàn thành đơn đăng ký, quý vị sẽ cần cung cấp tài liệu về thu nhập cho tổng thu nhập hộ gia đình của quý vị (tất cả các nguồn thu nhập, trước khi khấu trừ, cho tất cả các thành viên gia đình) trong 30 ngày qua. 

  • Hãy nhớ nhấp vào Submit & Sign (Gửi & Ký tên) sau khi điền vào các trường bắt buộc. 

  • Sau khi quý vị điền vào đơn đăng ký, vui lòng xem xét việc điền vào bản khảo sát tùy chọn. Chỉ mất vài phút và bản khảo sát giúp chúng tôi phục vụ cư dân Portland tốt hơn. 

Đơn xin Hỗ trợ Tài chính Trực tuyến

Yêu cầu về điều kiện hội đủ đối với thu nhập 

(Có hiệu lực đến Tháng Bảy năm 2024) 

*Đối với mỗi người bổ sung trong hộ gia đình ở Bậc 1, thêm $450 vào thu nhập hàng tháng  
** Đối với mỗi người bổ sung trong hộ gia đình ở Bậc 2, thêm $225 vào thu nhập hàng tháng 
Quy mô Gia đình Chiết khấu Bậc 1 
60% MFI 
(thu nhập hàng tháng) 
Chiết khấu Bậc 2 
30% MFI 
(thu nhập hàng tháng)  
1 người Dưới $3,950 Dưới $1,975
2 người Dưới $4,515Dưới $2,258
3 người Dưới $5,080Dưới $2,540
4 người Dưới $5,640Dưới $2,820
5 người Dưới $6,095Dưới $3,048
6 người Dưới $6,614Dưới $3,307
7 người Dưới $6,995Dưới $3,498
8 người Dưới $7,445* Dưới $3,723** 

Đăng ký thông qua các Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng 

Chúng tôi hợp tác với tám Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng, nơi quý vị có thể đặt lịch hẹn để thiết lập điều kiện hội đủ cho chương trình của chúng tôi, cũng như tiếp cận các dịch vụ xã hội quan trọng khác.  

IRCO - Africa House

631 NE 102nd Ave.
503-253-4042

IRCO - Asian Family Services

8040 NE Sandy Blvd.
503-235-9396

SEI Community Services 

2205 NE Columbia Blvd.
503-285-0493

Native American Youth & Family Center

5135 NE Columbia Blvd.
503-288-8177

Latino Network

410 NE 18th Ave.
503-283-6881

Our Just Future (trước đây là Human Solutions)

124 NE 181st Ave.
503-405-7875

Impact Northwest

10055 E. Burnside St. 
503-721-1740 

El Programma Hispano Catholico

333 SE 223rd Ave. Suite 100
Gresham, OR
503-669-8350