danger
COVID-19 Risk Level for Multnomah County: High Risk

तपाईंको खाने पानीमा हुने सीसासम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना (Nepali)

Information
तपाईंको खानेपानीमा लेड कसरी पस्छ, तपाईंले पानीमा कसरी लेड परीक्षण गर्न र पानीमा लेड पर्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्न, र पानीमा लेड न्यूनीकरण गर्न वाटर ब्युरोले के गरिरहेको छ भन्ने जान्नुहोस्।
On this page

तपाईंले के कुरा जान्न आवश्यक छ

पोर्टल्यान्डको पेय पानी स्रोतहरू सबै राज्य वा संघीय स्तरहरू पूरा गर्छन् वा बढी छन्। हामी भाग्यशाली छौं कि नेतृत्व हाम्रो स्रोत पानीमा मात्र कम हुन्छ। यद्यपि, घर नलसाजीको प्रकारको आधारमा, केहि घरहरूमा उच्च मात्रामा अग्लो हुन सक्छ।

तपाईंकोखानेपानीमाहुनेसीसासम्बन्धीमहत्वपूर्णसूचना

पोर्टल्याण्ड पानी ब्यूरोले केही घर/भवनहरूको खानेपानीमा बढी मात्रामा सीसा भएको कुरा पत्ता लगायो । सीसाले विशेष गरी गर्भवती महिला तथा बालबालिकाहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या सृजना गर्छ । आफ्नो खाने पानीमा सीसाको मात्रा घटाउन तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाह पाउन कृपया यो सूचना राम्ररी पढ्नुहोस् ।

सीसाले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावहरू

खानेपानी वा अन्य श्रोतबाट हाम्रो शरीरमा सीसा पसेमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू सृजना हुन्छन् । यसले मस्तिष्क र मृगौला खराब गर्नुका साथै शरीरका सबै भागमा अक्सिजन पुर्याउने रातो रक्त कोषिकाहरूको उत्पादनमा बाधा सृजना गर्न सक्छ । सीसाको संसर्गको जोखिम नाबालक, बालबालिका र गर्भवती महिलामा सबैभन्दा बढी हुन्छ । वैज्ञानिकहरूले मस्तिष्कमा सीसाले पार्ने प्रभावले बालबालिकाको IQ कम गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् । सीसाको थोरै मात्राले पनि स्वस्थ वयस्कभन्दा मृगौलाको समस्या र उच्च रक्तचाप भएका वयस्कहरूलाई बढी असर गर्छ । सीसा हड्डीमा भण्डारित हुन्छ र पछि हड्डीबाट बाहिर निस्किएर शरीरमा मिसिन्छ । गर्भावस्था दौरान, बच्चाले आमाको हड्डीबाट सीसा प्राप्त गर्छ र यसले सो बच्चाको दिमागी विकासलाई असर गर्न सक्छ ।

सीसाको श्रोतहरू

सामान्यतया सीसा हाम्रो वातावरणको विविध स्थानमा पाउन सकिन्छ । हाम्रो खाने पानीको श्रोतमा सीसा विरलै पाइने र हाम्रो खानेपानी प्रणालीमा सीसाको कुनै परिचित श्रोत नभेटिए पनि, केही घरमा सीसा पाउन सकिन्छ । पोर्टल्याण्डमा, Portlandसीसा भएको घरेलु प्लम्बिङको सामाग्री खिएर सीसा खानेपानीमा प्रवेश गर्छ । यी सामाग्रीहरूमा तामाको पाइप जोड्न प्रयोग हुने सीसा भएको सोल्डर- सामान्यतया –सन 1970 देखि 1985 को बीचमा बनेका घरमा प्रयोग भएको- र पीतलका – भाग र टुटीहरू पर्छन् । यस्ता पाइपमा रातभरि वा घरबाट काममा गएको बखत जस्तो लामो समय –पानी बस्दा घरेलु प्लम्बिङको सीसा खानेपानीमा घोलिन्छ ।

पोर्टल्याण्डमा, सीसाकोसंसर्गकासबैभन्दासामान्यश्रोतहरूमासीसाबाटबन्नेरङ, घरेलुधूलोरप्लम्बिङसामाग्रीपर्छन्।खेलौना, कस्मेटिकरभाँडाकुँडाजस्ताअन्यघरेलुवस्तुमापनिसीसाभेट्नसकिन्छ।

खानेपानीबाट सीसाको संसर्ग कम गर्ने सरल उपायहरू:

 1. सीसालाईपखाल्नपानीबहाउनुहोस् पानी धेरै बेरसम्म चलाइएको छैन भने पिउनु वा खाना पकाउनुअगाडि 30 सेकेन्डदेखि 2 मिनेटसम्म वा अलिक चिसो नहुन्जेलसम्म पानी बहाउनुहोस् ।
 2. खाना पकाउन र बच्चाको खानेकुरा तयार गर्न चिसो, स्वच्छ पानीको प्रयोग गर्नुहोस् । लेड तातो पानीमा सजिलै घुल्छ। बच्चाको खानेकुरा बनाउन धाराबाट आउने तातोको पानी प्रयोग नगर्नुहोस् ।
 3. सीसाहटाउनपानीनउमाल्नुहोस्। पानी उमाल्दैमा सीसा हट्दैन ।
 4. फिल्टरकोप्रयोगगर्नुहोस्।सो फिल्टरले सीसा घटाउँछ वा घटाउँदैन जाँच्नुहोस्- सबैफिल्टरहरूलेसीसाघटाउँदैनन्।पानीको गुणस्तर कायम गर्न उत्पादकको निर्देशन अनुसार फिल्टर चलाउनुहोस् र फेर्नुहोस् । प्रमाणित पानी फिल्टरहरूसम्बन्धी जानकारीको लागि NSF International को 800-NSF-8010 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
 5. आफ्नोबच्चाकोपरीक्षणगरेरसीसावाछैनपत्तालगाउनुहोस्। आफ्नो बच्चामा सीसा छ वा छैन कसरी जाँच्ने भन्ने बारेमा आफ्नो चिकित्सकलाई सोध्नुहोस् वा LeadLine मा टेलिफोन गर्नुहोस् । रगतको सीसाको मात्राको परीक्षण तपाईंको बच्चा सीसाको संसर्गमा आइरहेको छ वा छैन भन्ने कुरा जान्ने एक मात्र उपाय हो ।
 6. खानेपानीपरीक्षणगरेरसीसावाछैनपत्तालगाउनुहोस्यहाँबाट नि:शुल्क लेड-इन-वाटर परीक्षण अर्डर गर्नुहोस् LeadLine.
 7. आफ्नोटुटीकोएरेटरनियमितरूपलेजाँच्नुहोस्। सोल्डर र घरेलु प्लम्बिङको सीसा तपाईंको धाराको टुटीको एरेटरमा रहेको हुन सक्छ । एक दुई महिनाको फरकमा एरेटर सफा गर्नुले सीसालाई हटाएर तपाईंको सीसासँगको संसर्ग कम गर्छ ।
 8. कमसीसाप्रयोगहुनेउपकरणहरूखरिदगर्नुहोस्।2014 सम्म आइ आइ पुग्दा, सबै पाइप, फिटिङ तथा फिक्सरहरूमा 0.25% भन्दा बढी सीसा हुनु नहुने नियम छ । नयाँ फिक्सरहरू खरिद गर्दा अति न्यून लेड हुने फिक्सरहरू खोज्नुहोस्।

जनस्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने

यस Portland Water Bureauले:

तपाईंको संसर्ग कम गर्ने श्रोतहरू

पिटर वाटरमा नेतृत्वको जोखिम कम गर्नका साथैलीडलिनकोमाध्यमबाट पोर्टल्यान्ड वाटर ब्यूरोनेतृत्व गर्ने जोखिमका सबै स्रोतहरूलाई कम गर्न कार्यक्रमहरू समर्थन गर्दछ:

 • सीसाको विषाक्तता रोकथामसम्बन्धी कार्यशालाहरू
 • योग्य घरहरूमा जोखिम कम गर्ने कार्यक्रमहरू
 • बालबालिकाको रगतमा सीसाको मात्राको निःशुल्क परीक्षण
 • आफ्ना ग्राहकहरूलाई पानीमा रहेको सीसाको मात्राको जाँच गर्ने निःशुल्क उपकरणहरू

लीडलाइन सम्पर्क गर्नुहोस्503-988-4000

हामीलाई503-823-7525 मा कल गर्नुहोस्। तपाईंको घर / भवन र नेतृत्वको स्वास्थ्य प्रभावको वरिपरि नेतृत्वको जोखिम कम गर्न थप जानकारीको लागि, EPA वेबसाइटमा जानुहोस् www.epa.gov/lead वा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।

अनुवाद वा दोभासे सेवा वा अपाङ्गता भएका मानिसहरूको बन्दोबस्ती सेवाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

वाटर क्वालिटी लाइन: 503-823-7525

ग्राहक सेवा: 503-823-7770

रिले सेवा: 711

प्रकाशित: 02/2021