Nộp đơn chương trình sửa ống nước rỉ

Dịch vụ

Điền đơn này thường là mất 15 phút.

Thủy cục hợp tác với các đối tác quần chúng và thợ ống nước địa phương cung cấp dịch vụ sửa nước rỉ cho các hộ gia đình khó khăn ở Portland. Qua chương trình này, sẽ sắp xếp sửa chữa rỉ cho bồn cầu, vòi nước, hoặc ống nuớc ngầm. Sửa chữa nước thải thì không được.

Chúng tôi lên kế hoạch sửa rò rỉ như thế nào

Chúng tôi sửa trước những khách hàng bị rò rỉ nặng hoặc không thể sinh hoạt vì thiếu nước. Đối với rỏ rỉ nhỏ, như vòi nước,danh sách chờ tới 1 năm. Nếu bạn nộp đơn, chúng tôi sẽ để tên bạn vào danh sách chờ, và sẽ liên lạc khi chúng tôi có thể sửa cho bạn.

Để được nhận

Khách hàng phải hội đủ tất cả các yêu cầu như sau:

 • Nhà của bạn phải là nhà đơn (single-family home) và có tài khoản nước uống với thành phố Portland
 • Quý vị phải sở hữu nhà của mình.
 • Quý vị phải có đang sống ở đó và là người đứng đơn tiền nước, nước thải và nước cống.
 • Quý vị phải có trong chương trình phụ giúp tài chánh của Thành phố.

Sự rò rỉ của qúy vị phải thuộc trong các dạng sau:

 • Nhà cầu
 • Vòi nước (Nhà tắm, vệ sinh,bồn tắm)
 • Vòi nước ngoài sân
 • Rỉ ống bên trong tường
 • Rỉ ống ngầm
 • Máy giặt giặt tốn nước

Các dạng sau đây là không được:

 • Nước xả bị rỉ
 • Các loại rò rỉ liên quan đến nước thải
 • Mái nhà dột
 • Máy nước nóng (một vài máy nước nóng lại được)

Tôi đăng ký như thế nào? 

Nộp đơn chương trình sữa ống nước rỉ

Có thắc mắc?

Liên lạc với chúng tôi qua email hoặc gọi 503-823-4527.

conserve@portlandoregon.gov