Thanh toán hóa đơn nước thải, nước mưa và nước của quý vị

Dịch vụ
Thanh toán và quản lý các lựa chọn của quý vị trên hóa đơn nước thải, nước mưa và nước của Thành phố Portland. Nếu bạn không thể thanh toán toàn bộ hóa đơn của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.
An icon of a hand holding a credit card inside a green circle, set against a blue background
Trên trang này

Thanh toán trực tuyến và các cách thanh toán khác

Đăng nhập vào Tài khoản của Quý vị

Thực hiện thanh toán một lần (không cần đăng nhập)

Dừng, bắt đầu hoặc chuyển dịch vụ

Chúng tôi dùng một hệ thống bên ngoài để quản lý tài khoản khách hàng. Đăng ký truy cập trực tuyến bằng tên và số tài khoản của bạn.

Với hệ thống này, quý vị sẽ có thể hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

Thanh toán qua điện thoại 

Thanh toán trên hệ thống điện thoại tự động của chúng tôi, luôn sẵn có. Gọi số 503-823-7770 rồi bấm phím số 1.

Thanh toán qua thư bưu điện 

City of Portland
P.O. Box 4216
Portland, OR 97208-4216
United States

Thanh toán trực tiếp

Hãy ghé thăm Trung tâm không cần hẹn trước của chúng tôi tại 664 N. Tillamook St. Portland, OR 97227 để thanh toán trực tiếp từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, trừ ngày lễ.

Liên hệ với dịch vụ khách hàng

Gọi dịch vụ khách hàng

Đại diện dịch vụ có mặt 8 a.m. đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Giờ làm việc có thể thay đổi khi chúng tôi làm việc để bảo vệ sức khỏe của nhân viên trung tâm cuộc gọi do tình trạng COVID-19. Có thể sẽ phải chờ lâu.

ph: 503-823-7770

Gửi email cho ban dịch vụ khách hàng 

Đặt câu hỏi về tài khoản của quý vị và gửi yêu cầu qua email. 

PWBCustomerService@portlandoregon.gov

Cần thêm thời gian để thanh toán hóa đơn của quý vị?

Gọi cho chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các gói thanh toán không tính lãi với tiền trả góp ít. Hãy để chúng tôi giúp quý vị duy trì tài khoản hiện tại hoặc xử lý hóa đơn quá hạn của bạn theo đúng hướng. Quý vị thậm chí có thể đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ tài chính, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tới $760 mỗi năm, cộng với khoản tín dụng hóa đơn khủng hoảng $500.