Có đường ống bị vỡ? Hãy nộp đơn xin một khoản tín dụng (credit) cho hóa đơn nước thải, nước mưa và nước sinh hoạt của quý vị.

Bài Báo
Close up image of an exposed and broken pipe with water bursting out of it. The pipe is surrounded by water and mud from the leak.
Nếu đường ống bị đóng băng của quý vị bị vỡ hoặc rò rỉ trong đợt thời tiết khắc nghiệt mùa đông vào tháng 1 năm 2024, quý vị có thể yêu cầu một khoản điều chỉnh (hoặc khoản tín dụng) cho hóa đơn nước thải, nước mưa và nước sinh hoạt của mình để không phải trả tiền cho việc sử dụng nước nhiều hơn.
Được phát hành
Trong bài viết này

Trách nhiệm sửa chữa đường ống bị vỡ

Cục Nước Portland (Portland Water Bureau) sở hữu và bảo trì tất cả các đường ống dẫn đến và bao gồm cả đồng hồ nước. 

Illustration showing that the City is responsible for water infrastructure up to and including the water meter. After water passes the meter, water infrastructure is the responsibility of the customer.
Việc sửa chữa đường ống bị hỏng ở phía khách hàng của đồng hồ là trách nhiệm của chủ sở hữu bất động sản.

Để báo cáo hư hỏng đường ống do Cục Nước Portland sở hữu, hãy liên lạc với Đường dây Khẩn cấp hoạt động 24 giờ của chúng tôi bằng cách gọi số 503-823-4874, tùy chọn 1.

Yêu cầu một sự điều chỉnh trên hóa đơn của quý vị để tránh phí nước thải cao hơn cho cả năm

Việc sử dụng nước vào mùa đông của quý vị ảnh hưởng đến phí nước thải trong cả năm. Để xác định lượng nước được sử dụng, chúng tôi đo lượng nước chảy qua đồng hồ nước của quý vị. Những ngôi nhà dành cho một gia đình không có đồng hồ đo nước thải để đo lượng nước thải mỗi nhà đưa vào hệ thống nước thải. Thay vào đó, chúng tôi tính phí nước thải dựa trên lượng nước mà quý vị sử dụng trong những tháng mùa đông. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng nước vào mùa đông ảnh hưởng như thế nào đến phí nước thải trong bản tin mùa đông của chúng tôi.

Một chỗ rò rỉ trong mùa đông có thể làm tăng phí nước thải quanh năm của quý vị. Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận một sự điều chỉnh do rò rỉ, phí nước thải của quý vị cũng sẽ được xem xét cho một khoản tín dụng. Nếu quý vị không đủ điều kiện để nhận một sự điều chỉnh do rò rỉ, chúng tôi vẫn có thể xem xét tài khoản của quý vị và có thể giảm phí nước thải cho các hóa đơn trong tương lai.

Cách để được điều chỉnh hóa đơn sau khi bị rò rỉ nước 

Rò rỉ nước có thể tiêu tốn hàng trăm hoặc hàng ngàn gallon nước. Nếu quý vị không yêu cầu chúng tôi điều chỉnh hóa đơn, quý vị sẽ bị tính phí theo mức nước thông thường cho lượng nước được sử dụng do rò rỉ.

Những điều cần biết:

 • Chúng tôi không thể điều chỉnh tài khoản cho đến khi đã đọc đồng hồ và ghi lại mức sử dụng cao hơn trên hóa đơn. Đồng hồ của hầu hết khách hàng tại nhà ở cho một hộ gia đình được đọc ba tháng một lần. Sau khi quý vị nhận được hóa đơn cho thấy mức sử dụng cao hơn, quý vị phải sửa chữa chỗ rò rỉ và nộp đơn xin một khoản điều chỉnh do rò rỉ trong vòng 90 ngày.
 • Để gia hạn ngày thanh toán hóa đơn cao hơn của mình, quý vị có thể yêu cầu một thỏa thuận thanh toán. Việc thiết lập một thỏa thuận thanh toán và thanh toán đúng hạn sẽ giúp quý vị không bị phạt do trễ hạn hoặc bị cắt nước vì không thanh toán.
 • Hóa đơn chỉ có thể được điều chỉnh do rò rỉ nước. Nếu quý vị để vòi chảy để bảo vệ đường ống của mình trong thời tiết lạnh thì lượng nước được sử dụng nhiều hơn đó sẽ không đủ điều kiện để nhận sự điều chỉnh do rò rỉ. Lượng nước được sử dụng do việc để vòi nhỏ giọt sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hóa đơn của quý vị.

Để hóa đơn của quý vị được điều chỉnh:

 1. Tìm và sửa chữa chỗ rò rỉ của quý vị. Việc điều chỉnh hóa đơn chỉ có thể được thực hiện sau khi chỗ rò rỉ đã được sửa chữa.
 2. Liên lạc với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 503-823-7770 hoặc gởi email tới PWBCustomerService@portlandoregon.gov để nộp yêu cầu của quý vị. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ:
  • Ngày hôm nay
  • Tên khách hàng:
  • Số tài khoản
  • Địa chỉ của khách hàng, bao gồm thành phố, tiểu bang và mã vùng 
  • Điện thoại nhà
  • Điện thoại nơi làm việc
  • Ngày chỗ rò rỉ được phát hiện
  • Ngày chỗ rò rỉ được sửa chữa
  • Mô tả chỗ rò rỉ (vòi nước, nhà vệ sinh, dưới mặt đất, v.v.)
  • Giải thích chỗ rò rỉ đã được sửa chữa như thế nào

Thông tin thêm về sự điều chỉnh do rò rỉ

Tôi có thể nhận sự trợ giúp bằng cách nào khác?

Tôi có thể làm gì để ngăn ngừa đường ống của mình bị vỡ lần nữa khi thời tiết lạnh giá trong tương lai?

Quý vị có thể thực hiện các bước để bảo vệ hệ thống ống nước của mình trong thời tiết mùa đông trước và trong các đợt thời tiết lạnh khắc nghiệt.

Tìm hiểu cách chuẩn bị hệ thống ống nước của quý vị cho thời tiết mùa đông

Để chuẩn bị cho bất kỳ sự gián đoạn nào có thể xảy ra đối với dịch vụ cung cấp nước của quý vị, hãy bắt đầu xây dựng nguồn cung cấp nước khẩn cấp của quý vị.

Tìm hiểu cách xây dựng nguồn cung cấp nước khẩn cấp của quý vị