Thông tin về vụ cháy "Camp Creek"

Thông tin
Map showing the approximate boundary and location of the Camp Creek Fire in the Bull Run Watershed Closure Area. The fire boundary is south of Reservoir one and east of Headworks and Reservoir two.
Khoảng 10:30 tối ngày thứ Năm, 24 tháng 8, một tia sét đã gây ra cháy rừng ở lưu vực sông Bull Run. Nước máy của qúy vị an toàn để uống.

Nước máy của qúy vị an toàn để uống.

Khoảng 10:30 tối ngày thứ Năm, 24 tháng 8, một tia sét đã gây ra cháy rừng ở lưu vực sông Bull Run. 

Cục Nước tiếp tục giám sát chất lượng nước và vẫn chưa thấy bất kỳ tác động nào liên quan đến hỏa hoạn. 

Tại mọi thời điểm, chất lượng nước từ Bull Run sẽ đều được giám sát chặt chẽ. 

Cộng đồng nên tiếp tục theo dõi tin tức để được cập nhật.

Ngọn lửa không đe dọa ngay đến nguồn cung cấp nước của chúng tôi. 

Điều quan trọng là phải luôn cập nhật thông tin, chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và tránh xa khu vực này để đảm bảo khả năng tiếp cận của những người ứng cứu khẩn cấp. 

Theo dõi Cục Nước trên X (Twitter)Facebook cũng như trang web của chúng tôi, Portland.gov/water, để biết thông tin mới nhất về chất lượng và nguồn cung cấp nước cũng như các cập nhật liên quan đến sự cố này cũng như các tin tức khác liên quan đến Nước. 

Tro rơi từ đám cháy không được dự đoán sẽ gây rủi ro cho chất lượng nước. 

Cục giám sát độ đục suốt ngày đêm bằng các thiết bị kỹ thuật số nhạy cảm và vẫn chưa thấy bất kỳ tác động nào đối với độ đục. 

Tro có thể rất loãng tại các cửa hút nằm dưới mặt nước của Cục Nước.  Trong các vụ cháy trước đây gần lưu vực sông, tro bụi không có tác động đáng kể đến chất lượng nước. 

Nếu chất chống cháy được sử dụng gần hồ chứa, Thủy cục Portland sẽ giám sát chặt chẽ các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn. 

Chất lượng nước uống được đảm bảo tốt nhất nếu lưu vực sông vẫn có rừng.  Nếu Sở Lâm nghiệp quyết định rằng phải sử dụng chất chống cháy để ngăn chặn hỏa hoạn thảm khốc ở lưu vực sông thì Sở Y tế Quận Multnomah đã xác nhận rồi, rủi ro đối với sức khỏe con người thì sẽ không đáng kể do các thành phần của chất chống cháy (85% nước, 10%  phân bón và 5% thành phần phụ), thứ hai là do bị pha loãng bởi hàng tỷ gallon nước trong các hồ chứa. 

Thủy cục Portland đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chịu trách nhiệm chữa cháy ngay khi nghe cảnh báo về ngọn lửa. 

Các cơ quan bao gồm Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ, Sở Lâm nghiệp Oregon và sở cứu hỏa địa phương.  Thủy cục Portland đang làm việc với ban chỉ huy cứu hỏa chung để hỗ trợ đầy đủ việc quản lý đám cháy. 

Thủy cục Portland không có vai trò trực tiếp chữa cháy mà cung cấp thông tin quan trọng về lưu vực sông, cơ sở vật chất và hoạt động của chúng tôi để hỗ trợ Sở Lâm nghiệp ứng phó trong khu vực. 

Thông tin này hiện đang được chuyển ngữ. Above is the essential information about the quality of your drinking water. This information is not a translation of all the content available in English.