Building a Better 82nd Hội Thảo khu Quận Phía Nam

Sự kiện cộng đồng
PBOT, cùng với các đối tác cơ quan và cộng đồng khác, sẽ tổ chức ba Hội thảo của Quận vào mùa hè. Hội thảo Quận phía Nam sẽ tập trung vào phần Đại lộ 82 chạy qua South Tabor, Powellhurst-Gilbert, Foster-Powell, Mt. Scott-Arleta, Lents và Brentwood-Darlington.
11:00 am 1:00 pm

PBOT, cùng với các đối tác cơ quan và cộng đồng khác, sẽ tổ chức ba Hội thảo của Quận vào mùa hè này tập trung vào ba phân đoạn khác nhau của Đại lộ 82: Phía Bắc, Trung tâm và Phía Nam. Các hội thảo này sẽ đi sâu hơn vào các vấn đề và cơ hội giao thông dọc theo Đại lộ 82. Những người tham gia sẽ có cơ hội giao thông đến nhiều trạm khác nhau với các lĩnh vực chủ đề khác nhau và cung cấp ý kiến về ý tưởng dự án cho Chiến lược đầu tư hành lang dân sự.

Hi tho ca Qun Trung tâm sẽ diễn ra vào Th By, ngày 29 tháng 7 năm 2023 t 11 gi sáng đến 1 gi chiu và sẽ tập trung vào phần của Đại lộ 82 chạy qua các khu phố South Tabor, Powellhurst-Gilbert, Foster-Powell, Mt. Scott-Arleta, Lent và Brentwood-Darlington ti CORE PDX (3612 SE 82nd Avenue, Portland, OR 97266).

Cả ba hội thảo sẽ diễn ra trực tiếp và mở cửa cho công chúng. Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Mỹ sẽ có mặt tại mỗi sự kiện. Những người tham dự có thể đến và đi khi họ muốn, vì vậy cho dù Quý vị đến trong mười phút hay ở lại cả hai giờ, chúng tôi hy vọng sẽ gặp Quý vị ở đó! Đồ uống giải khát sẽ được cung cấp.

Địa điểm

Tiếp xúc

PBOT 82nd Avenue Project team