Building a Better 82nd Hội Thảo khu Quận Phía Bắc

Sự kiện cộng đồng
PBOT, cùng với các đối tác cơ quan và cộng đồng khác, sẽ tổ chức ba Hội thảo của Quận vào mùa hè. Hội thảo Quận phía Bắc sẽ tập trung vào phần Đại lộ 82 chạy qua các khu phố Cully, Sumner, Roseway và Madison South.
5:00 pm 7:00 pm

PBOT, cùng với các đối tác cơ quan và cộng đồng khác, sẽ tổ chức ba Hội thảo của Quận vào mùa hè này tập trung vào ba phân đoạn khác nhau của Đại lộ 82: Phía Bắc, Trung tâm và Phía Nam. Các hội thảo này sẽ đi sâu hơn vào các vấn đề và cơ hội giao thông dọc theo Đại lộ 82. Những người tham gia sẽ có cơ hội giao thông đến nhiều trạm khác nhau với các lĩnh vực chủ đề khác nhau và cung cấp ý kiến về ý tưởng dự án cho Chiến lược đầu tư hành lang dân sự.

Hi tho Qun phía Bc sẽ diễn ra vào Th Ba, ngày 27 tháng 6, 2023 t 5 đến 7 gi ti ti Trường Trung hc McDaniel (2735 NE 82nd Ave, Portland, OR 97220) và sẽ tập trung vào phần của Đại lộ 82nd chạy qua các khu phố Cully, Sumner, Roseway và Madison South.

Cả ba hội thảo sẽ diễn ra trực tiếp và mở cửa cho công chúng. Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Mỹ sẽ có mặt tại mỗi sự kiện. Những người tham dự có thể đến và đi khi họ muốn, vì vậy cho dù Quý vị đến trong mười phút hay ở lại cả hai giờ, chúng tôi hy vọng sẽ gặp Quý vị ở đó! Đồ uống giải khát sẽ được cung cấp.