4 – Giới thiệu về Các Hạng mục Sửa chữa Cấp thiết

Thông tin
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để lên một kế hoạch tổng thể cho việc cải thiện đường 82. Đây là trang 4 của Cổng thông tin Đường 82, "Giới thiệu về Sửa chữa Cấp thiết."
Trên trang này

Giới thiệu

Đường 82 đang xuống cấp và cần được sửa chữa để bảo đảm an toàn. Cho tới cuối năm 2026, PBOT sẽ đầu tư 80 triệu đô la từ gói Giải cứu Nước Mỹ (American Rescue Plan Act - ARPA) cho các hạng mục sau:

Hạng mụcVốn
The graphic shows a streetlight icon.
Đèn chiếu sáng
2 - 5 triệu $
The graphic shows an icon of a person walking in a crosswalk.
Lối cho người đi bộ băng qua đường
12 - 15 triệu $
The graphic shows an icon of an intersection.
Cải thiện an toàn
12 - 15 triệu $
The graphic shows an icon of equipment for paving streets.
Lối lên xuống lề đường
35 triệu $
The graphic shows an icon of a traffic signal.
Đèn tín hiệu giao thông
15 triệu $
TỔNG
80 triệu $

Thời gian Thực hiện

Các kế hoạch cho dự án Sửa chữa Cấp thiết đã được hoàn thành từ các nỗ lực trước đó, chẳng hạn Kế hoạch Đường 82 của PBOT năm 2019. Bắt đầu từ năm 2022, PBOT sẽ tham khảo với các chủ bất động sản trong khu vực để thảo luận về các khoản đầu tư trong ngắn hạn. Đèn chiếu sáng và nơi băng qua đường cho người đi bộ sẽ được lắp đặt trên đường 82 vào cuối năm 2023, được thể hiện trong hình là “Lắp đặt Sớm.” Ngoài ra, PBOT sẽ thiết kế các hạng mục để cải thiện an toàn khác (theo như Kế hoạch Đường 82 năm 2019), hoàn thành vào cuối năm 2024. PBOT sẽ làm việc với các chủ doanh nghiệp trong quá trình thi công để giảm ảnh hưởng tới hoạt động và thông báo rõ cho việc đi lại của nhân viên và người dân. Các hạng mục này phải hoàn thành vào năm 2026 nếu không PBOT sẽ mất nguồn tài trợ từ chính quyền liên bang.

Hình vẽ minh họa thời gian thực hiện các hạng mục sửa chữa.

Mục tiêu

Khi toàn bộ các hạng mục Sửa chữa Cấp thiết hoàn thành, đường 82 sẽ có thêm:

  • Đèn chiếu sáng
  • Nơi người đi bộ băng qua đường, và nâng cấp các vị trí có sẵn
  • Các biển báo giao thông được nâng cấp
  • Mặt đường được trải nhựa mới
  • Dốc lên lề đường
  • Đèn tín hiệu giao thông hiện đại
This graphic compares conditions of 82nd Avenue today to 82nd Avenue after 2026.
Hình vẽ ở trên so sánh hình trạng hiện tại của đèn chiếu sáng, nơi băng qua đường, mặt đường và lối lên lề, và đèn tín hiệu giao thông trên đường 82 với điều kiện vào cuối năm 2026 khi khoản đầu tư 80 triệu đô la đã hoàn tất. Các so sánh chi tiết sẽ được cung cấp ở các trang tiếp theo.

Nhấn vào bên dưới để chuyển sang phần kế tiếp của cổng thông tin:

Cổng thông tin đường 82, trang 5 – Sửa chữa Cấp thiết: Đèn chiếu sáng