3 – Đường 82 Hiện nay Ra sao?

Thông tin
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để lên một kế hoạch tổng thể cho việc cải thiện đường 82. Đây là trang 3 của Cổng Thông tin Đường 82, "Đường 82 hiện nay ra sao?"
Trên trang này

Một Cái nhìn Về Đường 82

Chiều ngang của đường 82 nằm trong khoảng 56 tới 60 bộ giữa hai lề đường. Đường gồm hai làn mỗi chiều đi rộng từ 11 tới 12 bộ, và làn rẽ trái rộng 10 bộ. Lề đường cho người đi bộ rộng từ 5 tới 15 bộ.

The graphic shows a typical cross section of 82nd Avenue.
The graphic shows the Transportation System Plan classifications for 82nd Avenue, ranging from local, city, and major classifications.
Hình ảnh minh họa phân loại đường 82 của Hệ thống Giao thông, từ mức địa phương, thành phố, tới đường chính.

Đường 82 có nhiều vai trò quan trọng, như việc có tuyến xe buýt phục vụ nhiều người, giao thông hàng hóa và xe cộ, cho người đi bộ và xe đạp. Theo phân loại Hệ thống Giao thông 2035 của PBOT, đường 82 nên ưu tiên cho người đi bộ, phương tiện công cộng, dịch vụ khẩn cấp, vận tải hàng hóa, và cơ động trong giao thông, ưu tiên trung bình cho xe đạp.

Nhiều tai nạn

This map shows which sections of 82nd Avenue have the most Vision Zero crashes.

Đường 82 là một trong những con đường nguy hiểm nhất Portland. Nó nằm trong mạng lưới đường nhiều tai nạn của chương trình Vision Zero—và dọc theo đường này là 6 trong số 30 giao lộ nhiều tai nạn là bao gồm giao lộ với NE Fremont, NE Glisan, E Burnside, SE Division, SE Powell, và SE Flavel.

Từ tháng Một năm 2015 tới tháng Mười Hai năm 2019, đường 82 có 142 tại nạn theo Vision Zero. Tai nạn theo Vision Zero là bao gồm bất kì tại nạn gây chết người hay tai nạn nghiêm trọng có người trong phương tiện, và tất cả các tai nạn có người đi bộ hoặc đi xe đạp. Tỉ lệ tai nạn cao nhất dọc theo đường 82 là ở xung quanh trạm MAX, và đoạn giữa đường SE Division và SE Foster.


Giữa năm 2015 và 2019, một nửa (50%) số vụ tai nạn theo Vision Zero trên đường 82 có người đi bộ tử vong. Chín người tử vong trong các vụ bạo lực liên quan đến giao thông trong khoảng 2015–2019. Năm người trong số đó là người đi bộ, hai người đi xe đạp, một người đi xe môtô, và một người lái xe hơi. Từ tháng Một năm 2020 tới hết tháng Sáu năm 2022, bốn người nữa tử vong do bạo lực liên quan đến giao thông, gồm hai người đi bộ, một người đi xe môtô và một người đi xe hơi.

The graphic shows a pie chart of crashes along 82nd Avenue between 2015 and 2019 by mode.
Từ năm 2015 tớii 2019, 50% số tai nạn (66 người bị thương và 5 tử vong) có liên quan người đi bộ, 23% (31 người bị thương và một tử vong) có liên quan tới người đi xe, 21% (28 bị thương và 2 tử vong) liên quan tới người đi xe đạp, và 6% (8 người bị thương và 1 tử vong) có người đi xe môtô.

Đèn Chiếu Sáng

This image shows a graphic of a wide street with a streetlight on the right side of the street. The light emitted by the streetlight is shown in orange. The orange light does not reach the left side of the street or the far sidewalk where there is a person walking.
Hình ánh đèn từ một bên đường phố và không đủ chiếu sáng cho lề đường đối diện.

Theo hướng dẫn của thành phố, đường rộng từ 48 bộ trở lên như đường 82 nên có đèn chiếu sáng ở cả hai bên đường. Một vài đoạn trên đường 82 chỉ có đèn chiếu sáng một bên, làm giảm tầm nhìn.

Đường Đi bộ và Băng Qua Đường

Hầu hết lối đi bộ trên đường 82 hẹp và gần kề với đường xe chạy, không có cây cối, không đạt chuẩn Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (American with Disabilities Act – ADA), và không đạt chuẩn của thành phố.

The image shows two photos of the sidewalk conditions along 82nd Avenue. The photo on the left shows a section of 82nd Avenue without any sidewalk. The area for pedestrians is full of puddles. The photo on the right shows a utility pole in a narrow sidewalk along 82nd Avenue.

Nhiều nơi băng qua đường trên đường 82 không có đèn tín hiệu và không có vạch kẻ, làm cho người đi bộ khó băng qua đường. Hầu hết đường 82 không đạt chuẩn theo hướng dẫn mới của thành phố: nơi băng qua đường có hỗ trợ mỗi 800 bộ, hoặc mỗi 530 bộ ở các khu vực đông người đi bộ.

The image shows two photos of unsignalized crossings along 82nd Avenue. The photo on the left shows a marked crossing without a signal in the background with cars in the foreground. There's also a car exiting a driveway and blocking the sidewalk. The photo on the right shows an unsignalized crossings with a red truck approaching the crossing.

Điều kiện Đường

Đường 82 là con đường lâu năm và đang xuống cấp, nhiều nơi không đạt tiêu chuẩn hiện hành. Chỉ có 5% mặt đường và lối đi bộ trên đường 82 đạt chuẩn PBOT.

The image shows two photos of cracked pavement and potholes along 82nd Avenue.

Tiếp cận Phương tiện Công cộng và Trễ Chuyến

PBOT đang làm việc với TriMet và Metro để hiểu rõ các khó khăn và cơ hội để cải thiện phương tiện công cộng trên đường 82. Nhiều trạm xe buýt dọc đường 82 không có chỗ ngồi hoặc mái che và nằm trên đường đi bộ hẹp không đủ chỗ lắp đặt mái che.

The image shows two photos of bus stops along 82nd Avenue. The image on the left shows a bus stop without a shelter or seating. The image on the right shows a bus stop along a narrow sidewalk with a large semi truck passing by on the street.
The map shows daily ons and offs of TriMet line 72 bus stops along 82nd Avenue. It also shows TriMet frequent service routes that cross 82nd Avenue.

Tuyến 72, chạy dọc theo đường 82, là tuyến đông người đi nhất trong khu vực. Trước đại dịch COVID-19, Tuyến 72 có trung bình 14,000 lượt đi vào các ngày làm việc—nhiều hơn cả tuyến MAX Vàng hay MAX Cam. Trong thời gian đại dịch, Tuyến 72 vẫn có số lượt đi cao nhất trong hệ thống Trimet.

Các trạm dừng xe buýt dọc theo đường 82 với số lượt đi cao nhất nằm ở trạm MAX I-84, SE Division, SE Powell, và SE Holgate. Phần lớn số chuyến người dân di chuyển trên Tuyến 72 là ba dặm hoặc ngắn hơn. Tuyến 72 bị trễ chuyến nhiều nhất khi đi về phía đường SE Powell từ cả hai hướng.


Nhấn vào bên dưới để chuyển sang phần kế tiếp của cổng thông tin:

Cổng thông tin đường 82, trang 4 – Giới thiệu về Sửa chữa Cấp thiết