2 – Tiếng nói Cộng đồng Đường 82

Thông tin
State and local elected leaders, community advocates and organizations, and representatives of PBOT and ODOT stand near a busy intersection with a Vision Zero banner that reads "Saving lives with safe streets" during a press event celebrating the transfer of 82nd Avenue to the City of Portland.
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để phát triển một kế hoạch tổng thể cho các hạng mục cải thiện đường 82. Đây là trang 2 của Cổng Thông tin Đường 82, "Tiếng nói Cộng đồng Đường 82."

Việc chuyển giao quyền quản lý đường 82, hoàn thành vào tháng Sáu năm 2022, là kết quả của nhiều năm làm việc bởi cộng đồng và các đại diện tiểu Quý vịg cũng như địa phương. Tiếng nói từ cộng đồng đã giúp hình thành một tầm nhìn mới cho đường 82 và yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm đến việc sửa chữa và cải thiện an toàn dọc theo hành lang đường.

Với việc chuyển giao quyền quản lý, PBOT nay đã có cơ hội thực hiện tầm nhìn của cộng đồng cho đường 82, phục vụ tốt hơn người dân sống và làm việc hàng ngày tại con đường này. Thông qua chương trình Cải thiện Đường 82, PBOT sẽ làm việc với cộng đồng để:

  • Giải quyết các vấn đề về an toàn và bảo trì trong ngắn hạn
  • Thiết lập các nguồn lực cho cộng đồng để hỗ trợ việc phát triển công bằng
  • Quản lý tầm nhìn cho đường 82 trở thành Hành lang Dân cư

Thông qua quá trình lấy ý kiến cộng đồng, PBOT sẽ làm việc cùng với Liên hiệp đường 82 (82nd Avenue Coalition). Bao gồm Oregon Walks, Verde, Asian Pacific American Network of Oregon (APANO), và Unite, liên hiệp này được thành lập từ người dân và các tổ chức sống, làm việc, và hoạt động trên đường 82.

Cổng Thông tin để tìm thêm về

Hình ảnh cho thấy lời trích dẫn từ  dân biểu tiểu bang Khanh Pham, khoản đầu tư được chờ đợi từ lâu này sẽ thay đổi đường 82 từ một đường chia đôi thành phố thành con đường kết nối cộng đồng. Thành quả của chúng ta đã bắt đầu hiện thực hóa viễn cảnh khu vực phía Đông Portland an toàn và tiện lợi cho cư dân sinh sống và đi lại …Con đường này có tiềm năng để trở thành nơi kết nối ở trung tâm Portland.
Hình ảnh cho thấy lời trích dẫn từ Heidi Schultz, đồng chủ tịch của Ủy Quý vị An toàn Trường Trung học McDaniel và là một cư dân ở khu vực Đông Portland cộng đồng ở trường chúng tôi đang hy vọng đường 82 sẽ có những chuyển biến tích cực từ việc chuyển giao quyền quản lý từ ODOT sang PBOT, và chúng tôi ở đây để giúp đỡ trong khả năng của mình để tạo ra một nơi an toàn cho các học sinh và cộng đồng người dân ở đường 82.
Hình ảnh cho thấy lời trích dẫn từ giám đốc điều hành của Oregon Walks, Ashton Simpson, cộng đồng của chúng ta đã có nhiều lo ngại về đường 82 trong nhiều năm và nay chúng ta đang đi đúng hướng. Nhiều sinh mạng đã mất, con đường đã bị nhiều hư hỏng và đây là cơ hội để chúng ta kiến tạo lại một con đường 82 tốt đẹp hơn. Đây là một thắng lợi lớn cho cộng đồng và tôi mong chờ được làm việc cùng với các Quý vị để phát triển khu vực Đông Portland một cách công bằng cho mọi cư dân!
Hình ảnh cho thấy lời trích dẫn từ Michael Sonnleitner, người được ủy thác của Cao đẳng Cộng đồng Portland và là cư dân khu Đông Portland, Những người như vậy đã truyền lửa để cho thấy chúng ta có thể liên hệ, thông báo cho chính quyền, và buộc họ phải có hành động. Hãy ghi nhớ những người như vậy và nhớ về quá khứ khi chúng ta tiến về tương lai.
Hình ảnh cho thấy lời trích dẫn từ Lãnh đạo Đa số Hạ viện Barbara Smith Warner, đường 82 không chỉ là con đường tiểu Quý vịg hay là đường phố. Nó là xương sống của cộng đồng. Nó là con đường xuyên suốt mà nhiều cư dân cần và người dân Đông Portland xứng đáng có được một con đường an toàn và được đầu tư đúng mức, để họ có thể tự hào về điều đó.

Nhấn vào bên dưới để chuyển sang phần kế tiếp của cổng thông tin:

Cổng Thông tin Đường 82, Trang 3 – Đường 82 hiện nay ra sao?