10 – Các Khoản Đầu tư Trong Tương lai

Thông tin
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để lên một kế hoạch tổng thể cho việc cải thiện đường 82. Đây là trang 10 của Cổng Thông tin Điện tử Đường 82, "Các Khoản Đầu tư Trong Tương lai."
Trên trang này

Giới thiệu

Sau khi thực hiện các hạng mục sửa chữa cần thiết, PBOT sẽ đầu tư 105 triệu đô la trong tương lai để xây dựng đường 82 tốt hơn. Nguồn vốn này sẽ hỗ trợ:

This icon shows a graphic of a pedestrian crossing.

Các dự án bảo trì và cải thiện an toàn

Khoản đầu tư vào các hạng mục Sửa chữa Cấp thiết giải quyết các nhu cầu cấp bách về cơ sở hạ tầng, nhưng đó không phải là tất cả. PBOT sẽ hoàn thành một danh sách các dự án về bảo trì và cải thiện an toàn trên đường 82 dựa trên phân tích dữ liệu, các hướng dẫn từ chính quyền thành phố, và quá trình lấy ý kiến công chúng bắt đầu từ 2022.

The image shows an icon of a food truck.

Ổn định Cộng đồng

Thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu việc di dời người dân và các doanh nghiệp trên đường 82.

The image shows an icon of people standing at a bus stop with a street light.

Kế hoạch cho giao thông công cộng trong tương lai

PBOT sẽ làm việc với Metro, TriMet, và các tổ chức cộng đồng để quyết định các khoảng đầu tư trong tương lai vào giao thông công cộng trên đường 82.

Trong vòng hai năm tới, PBOT sẽ thực hiện lấy ý kiến cộng đồng rộng rãi và làm việc trực tiếp với các tổ chức và đối tác trong cộng đồng để xác định các mục tiêu cho việc csải thiện đường 82 về lâu dài.

Trong quá trình lên kế hoạch, PBOT sẽ làm việc với Liên hiệp Đường 82. Bao gồm Oregon Walks, Verde, Mạng lưới người châu Á Thái Bình Dương ở Mỹ (Asian Pacific American Network of Oregon - APANO), và Unite, liên hiệp này là những người dân và tổ chức sống và làm việc tại đường 82.

Cổng Thông tin để tìm thêm về

Biểu thời gian

Việc lên kế hoạch cho khoản đầu tư trong tương lai này dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Các dự án sẽ ở giai đoạn thiết kế trong năm 2024 tới 2026. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào năm 2026.

Biểu đồ thời gian cho các khoản đầu tư trong tương lai cho đường 82.
Các khoản đầu tư sẽ được lên kế hoạch từ năm 2022 tới 2024, thiết kết từ năm 2024 tới 2026, và thi công từ năm 2026 tới 2028.

Cám ơn Quý vị đã dành thời gian xem cổng thông tin của chúng tôi!

Cuộc khảo sát trực tuyến đã kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. PBOT sẽ tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ cộng đồng vào mùa Thu này. Để được cập nhật thông tin, hãy đăng kí nhận thư điện tử thông báo.

Nhấn vào đây để đăng ký nhận thư điện tử cập nhật