Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép Ăn uống Ngoài trời

Dịch vụ
Ghi danh Dịch vụ ăn uống ngoài trời của Cục Giao thông Portland (PBOT). Các bước cần thực hiện trước khi nộp hồ sơ, biểu phí, liên kết đến hướng dẫn thiết kế và điều kiện cấp giấy phép.

5 - 10 phút

Trên trang này

Xác định xem giấy phép Ăn uống Ngoài trời có phù hợp với điều kiện của quý vị hay không

Giấy phép Ăn uống Ngoài trời cho phép các doanh nghiệp và tổ chức tiến hành kinh doanh trên vỉa hè hoặc đường phố một cách liên tục.

Tất cả những người sở hữu giấy phép Ăn uống Ngoài trời đều phải tuân thủ các yêu cầu thiết kế và điều kiện cấp giấy phép của PBOT. Vui lòng xem kỹ trước khi nộp hồ sơ.


Xác định việc sử dụng phần đất lưu không công cộng của quý vị

Phần đất lưu không công cộng có thể được sử dụng để đặt bàn ghế nhà hàng, làm khu vực chờ, không gian bán lẻ, hiên nhà hoặc nơi buôn bán tạm thời hoặc cho các dịch vụ và mục đích sử dụng sáng tạo khác mà quý vị có thể có.


Phối hợp sắp xếp với các doanh nghiệp, tổ chức liền kề

Kiểm tra với những người hàng xóm của quý vị để xem liệu họ có cần phần đất lưu không công cộng hay không. Làm việc với các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác để xác định phần không gian mà các bên cần và cách sử dụng phần đất lưu không công cộng. 


Biểu phí

Phí nộp hồ sơ và phí cấp giấy phép cho chu kỳ 2024:

Loại hồ sơLoại Giấy phép

Cà phê Vỉa hè

12 tháng

Phí nộp Hồ sơ: $450*

Phí cấp Giấy phép: $350*

Không gian được Cấp phép: $9 cho mỗi foot theo chiều dài

Chỗ ngồi Trên phố Theo mùa

Tháng Năm-Tháng Mười

Phí nộp Hồ sơ: $450*

Phí cấp Giấy phép: $350*

Không gian được Cấp phép: $400 cho mỗi chỗ đậu xe

Chỗ ngồi Trên phố Quanh năm có Sàn

12 tháng

Phí nộp Hồ sơ: $450*

Phí cấp Giấy phép: $350*

Không gian được Cấp phép: $750 cho mỗi chỗ đậu xe

Chỗ ngồi Trên phố Quanh năm có Sàn và Mái che

12 tháng

Phí nộp Hồ sơ: $750*

Phí cấp Giấy phép: $350*

Không gian được Cấp phép: $1000 cho mỗi chỗ đậu xe

Phí Đánh giá Bảo hiểm - $48.06*

Phí Thay đổi Giấy phép - $150*

Phí Đánh giá lại Mặt bằng - $150*

*Chỉ các khoản phí có thể được quỹ ARPA trợ cấp


Thu thập thông tin

Để hoàn thành đơn xin cấp giấy phép, quý vị sẽ cần những thông tin sau:

 • Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nộp đơn
 • Thông tin cơ bản về doanh nghiệp hoặc tổ chức, bao gồm địa chỉ gửi thư và địa chỉ nơi quý vị đăng ký
 • Một số ý tưởng về kế hoạch cho không gian: Quý vị đang yêu cầu phần không gian nào? Quý vị muốn đặt gì trong không gian đó? Kích thước của phần không gian là bao nhiêu?
 • Ngày mong muốn bắt đầu cấp giấy phép

Quý vị cũng sẽ cần nộp ảnh chụp phần mặt bằng hiện tại mà quý vị có dự định sử dụng (nếu đây là đơn mới) hoặc phần lắp đặt của quý vị (nếu đây là đơn xin gia hạn). Hình ảnh từ Chế độ Xem Đường phố của Google sẽ không được chấp nhận. Vui lòng đảm bảo có các thông tin sau:

 • Một ảnh chụp mặt bằng nhìn từ bên kia đường
 • Một ảnh chụp mặt bằng nhìn từ giao lộ gần nhất
 • Một ảnh chụp vỉa hè, tính từ mặt tiền tòa nhà đến lề đường

Để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý giấy phép, quý vị nên đính kèm ảnh khi đăng ký trực tuyến. Quý vị cũng có thể gửi ảnh qua email nếu không thể gửi ảnh khi đăng ký. Nếu quý vị cần hỗ trợ về yêu cầu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Nộp hồ sơ trực tuyến

Để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép Ăn uống Ngoài trời hiện tại, sẽ có hiệu lực cho chu kỳ năm 2024:

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép Ăn uống Ngoài trời


Sau khi nộp hồ sơ

Sau khi gửi hồ sơ, thành viên trong đội ngũ Ăn uống Ngoài trời sẽ liên hệ với quý vị để hoàn tất quy trình xin cấp giấy phép. PBOT sẽ hỗ trợ đương đơn nhiều nhất có thể để đảm bảo đương đơn đáp ứng các yêu cầu về giấy phép.

Các bước để hoàn tất việc xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép:

 1. Thanh toán phí nộp hồ sơ.  Thành viên trong đội ngũ Ăn uống Ngoài trời sẽ gửi cho quý vị thông tin về cách thanh toán phí nộp hồ sơ và phí cấp giấy phép sau khi quý vị nộp hồ sơ. Phí nộp hồ sơ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng không gửi séc cho chúng tôi.
 2. Gửi thông tin còn thiếu hoặc bổ sung. Chuyên viên cấp phép của quý vị sẽ cho biết quý vị cần nộp những gì khác để xử lý hồ sơ đăng ký của mình. Trong đó có thể bao gồm:
  1. Thông tin còn thiếu. Nếu quý vị không thể tải ảnh lên cùng với hồ sơ của mình, chúng tôi sẽ yêu cầu gửi ảnh qua email vào thời điểm này.
  2. Chứng từ bảo hiểm.
  3. Biểu mẫu chấp thuận từ hàng xóm của quý vị (nếu có).
 3. Sẵn sàng cho đợt thanh tra. Có thể cần thanh tra trực tiếp mặt bằng được đề xuất.
 4. Thanh toán phí cấp giấy phép và hoàn thành biểu mẫu báo cáo Kế hoạch Cứu trợ. Sau khi hoàn thành tất cả các bước khác, thành viên trong đội ngũ Ăn uống Ngoài trời sẽ liên hệ với quý vị để thông tin về các bước cuối cùng:
  1. Thanh toán phí cấp giấy phép, làm theo các bước chỉ dẫn mà thành viên trong đội ngũ Ăn uống Ngoài trời gửi cho quý vị. Xem chính sách hoàn tiền bên dưới.
  2. Hoàn thành biểu mẫu báo cáo Kế hoạch Cứu trợ. Thành phố Portland buộc phải yêu cầu thông tin về nhân khẩu học từ người nhận các chương trình, dịch vụ và sự hỗ trợ do Kế hoạch Cứu hộ tài trợ để phục vụ cho báo cáo liên bang về việc chúng tôi sử dụng các quỹ này. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giúp đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi tiếp cận đến phạm vi lớn trong cộng đồng. Phản hồi của quý vị sẽ được lưu trữ tách riêng với đơn xin cấp giấy phép của quý vị và sẽ không được sử dụng để đánh giá đơn đăng ký của quý vị. Mặc dù quý vị phải hoàn thành biểu mẫu trước khi chúng tôi có thể cấp giấy phép cho quý vị, nhưng mọi câu hỏi về nhân khẩu học đều có sẵn lựa chọn “Tôi không muốn tiết lộ”.
 5. Nhận giấy phép.

Chính sách hoàn tiền

Phí nộp hồ sơ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Phí cấp giấy phép thường không được hoàn lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ít gặp, nhân viên có thể cần phải giảm hoặc thu hồi giấy phép dựa trên điều kiện thực địa đang có. Trong những trường hợp này, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để giảm thiểu tác động đến doanh nghiệp và do đó, nếu cần, sẽ hoàn trả phí cấp giấy phép theo tỷ lệ.

Nếu PBOT xác định rằng giấy phép Doanh nghiệp Lành mạnh của quý vị đủ điều kiện để được hoàn tiền, thành viên đội ngũ Doanh nghiệp Lành mạnh sẽ thông báo cho quý vị. Thông báo sẽ bao gồm ngày phải di dời khỏi mặt bằng. Để bắt đầu quy trình hoàn tiền, hãy gửi yêu cầu của quý vị tới OutdoorDiningPDX@portlandoregon.gov sau khi quý vị rời khỏi mặt bằng. PBOT sẽ xác nhận đã di dời khỏi mặt bằng trước khi hoàn tiền. 

Tất cả các khoản hoàn tiền sẽ chỉ được chuyển đến người sở hữu giấy phép, theo địa chỉ được cung cấp trong đơn xin cấp giấy phép.

Việc hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày người sở hữu giấy phép thông báo cho PBOT rằng đã di dời khỏi mặt bằng.


Nhận giấy phép đã được phê duyệt

Khi nhân viên PBOT đã phê duyệt giấy phép của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một bản sao qua email cùng với các điều kiện và yêu cầu của giấy phép.

Nếu quý vị đang sử dụng chỗ đỗ xe nằm trong khu vực có đồng hồ đo, các nhân viên của Cơ quan Thực thi Đỗ xe PBOT sẽ đặt biển báo hoặc thiết bị giữ chỗ cho quý vị. Nếu quý vị ở ngoài khu vực có đồng hồ đo, chúng tôi sẽ gửi email cho quý vị biển báo "cấm đỗ xe" mà quý vị sẽ phải tự đặt. Cần có thiết bị điều khiển giao thông.

Mọi hành động sử dụng giấy phép Ăn uống Ngoài trời phải tuân thủ hướng dẫn y tế của tiểu bang và quận liên quan đến Covid-19 và các doanh nghiệp, bao gồm cả giờ làm việc:


Các giấy phép liên quan

Các cơ quan khác có thể yêu cầu giấy phép cho mục đích sử dụng thương mại mới hoặc sửa đổi. Hãy kiểm tra với các cơ quan sau để được hướng dẫn về loại giấy phép có thể cần cho trường hợp cụ thể của quý vị:

Cơ quanHướng dẫn
Cục Dịch vụ Phát triển (BDS)

Việc thay đổi mục đích sử dụng hoặc cấu trúc của các tài sản riêng có thể cần giấy phép.  

Xe bán hàng tự động, xe đẩy và khoang lái yêu cầu cho doanh nghiệp về tài sản 

Biển hiệu di động và tạm thời

Quận MultnomahKiểm tra và cấp phép dịch vụ ăn uống, bao gồm xe đẩy đồ ăn 
Cảnh sát Cứu hỏaGiấy phép và thanh tra liên quan đến việc sử dụng gas hoặc sưởi 
Văn phòng Cộng đồng và Đời sống Công dân, Ủy ban Kiểm soát Rượu Oregon

Chương trình Cấp phép Rượu, thường phải được mở rộng cho cả dịch vụ ngoài trời 

Chương trình Kiểm soát Tiếng ồn, liên quan đến các hoạt động ngoài trời có thể tạo ra tiếng ồn 

Chương trình Cần sa. Nếu cần sa hoặc bất kỳ sản phẩm từ cần sa nào có tại sự kiện, vui lòng tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Chính sách Cần sa của Portland

Công viên & Giải trí Portland

Cho thuê Công viên và Giấy phép  

Giấy phép Sử dụng Ngoài Công viên 

Tiếp xúc

PBOT Outdoor Dining team

phone number503-823-4026Contact with questions about your Street Seats or Sidewalk Cafe permits applications opening Oct. 16, 2023 and valid starting Jan. 1, 2024.

Địa chỉ gửi thư

Portland Bureau of Transportation Attn: Outdoor Dining
1120 SW Fifth Ave, Suite 1331
Portland, OR 97204