Dịch vụ và Tài nguyên

27 dịch vụ và tài nguyên được tìm thấy
Quý vị cần hồ sơ xin giấy phép xây dựng để xin giấy phép xây dựng, giấy phép phát triển mặt bằng và giấy phép phân vùng. Ngoài ra, hãy tìm các hồ sơ xin giấy phép điện, giấy phép cơ khí và giấy phép hệ thống ống nước và biểu mẫu những yêu cầu về kiểm soát xói mòn đơn giản. Đối với giấy phép xây ...
Yêu cầu các hồ sơ cụ thể được duy trì trong văn phòng Thành Phố và xem các nguồn trực tuyến cho các hồ sơ để biết có thể đã có sẵn.
Nếu quý vị bị dồn ứ nước thải trong nhà hoặc cơ sở kinh doanh của minh hoặc quý vị nhận thấy nước thải bị thải ra môi trường, hãy gọi cho chúng tôi để báo cáo.
Gọi cho đường dây nóng phục vụ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần của chúng tôi để báo cáo tình trạng ô nhiễm hoặc tràn hóa chất. Ví dụ, nếu ai đó đang rửa sơn xuống cống thoát nước mưa, hoặc nếu quý vị thấy nước thải lạ chảy ra từ đường ống, hãy gọi chúng tôi.
Báo cáo các vi phạm quy tắc như công trình xây dựng không có giấy phép, nhà trống cơ sở kinh doanh không phép hoặc phương tiện người khuyết tật đỗ tại tài sản tư nhân. Nộp đơn khiếu nại về sự nguy hiểm hoặc phiền toái trong việc bảo trì tài sản vi phạm quy hoạch. Kiểm tra trạng thái của bản báo cáo.
Những chủ sở hữu bất động sản tại Thành phố Portland mà có các tài sản của họ bị thế chấp do vi phạm thực thi quy tắc có thể yêu cầu xem xét giảm khoản tài sản thế chấp. Tìm hiểu xem quý vị có thể được giảm cân số tài sản thế chấp hay không. Tìm hiểu làm cách nào để xin giảm khoản tài sản thế chấp.
Thay một bồn cầu cũ là một cách tuyệt vời để tiết kiệm nước và tiền bạc. Cục Nước Portland cung cấp khoản hoàn tiền $50 cho bất kỳ khách hàng đủ điều kiện nào để thay thế một bồn cầu hoặc bồn tiểu cũ bằng một mẫu có nhãn WaterSense.
Xin giấy phép xây dựng và miễn lệ phí sử dụng đất.
​ Miễn phí BDS dựa trên khó khăn tài chính và thu nhập thấp. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể xin miễn thu phí giấy phép xây dựng và phí sử dụng đất. Tìm thêm những gì bao gồm trong yêu cầu miễn phí BDS của quý vị và nơi gửi yêu cầu.
Xin giấy phép cơ khí dân dụng và đặt lịch hẹn kiểm tra cơ khí cho một căn nhà dành cho 1-2 gia đình. Nhận hồ sơ xin giấy phép cơ khí. Cần giấy phép cho lò nung, đường ống khí đốt, thiết bị HVAC mới, hệ thống sưởi hoặc điều hòa không khí, giấy phép lắp điều hòa 2 cục, bếp củi hoặc hãy bắt đầu từ đây.
Xin giấy phép cơ khí thương mại và kiểm tra cơ khí thương mại. Nhận hồ sơ xin giấy phép cơ khí. Xin giấy phép đẩy/kéo, giấy phép cơ khí cho mái nhà, giấy phép đường ống dẫn khí và giấy phép cho a/c, hệ thống sưởi và ống dẫn. Xin gia hạn hoặc kích hoạt lại giấy phép thương mại.
Xin giấy phép điện trực tuyến. Xin giấy phép điện hoặc giấy phép dịch vụ/kết nối lại. Tìm hiểu cách xin giấy phép điện cho một căn nhà dành cho 1-2 gia đình và đặt lịch hẹn kiểm tra. Xem lại những gì quý vị cần để lắp đặt ổ cắm, chạy hệ thống dây điện mới hoặc cập nhật hộp cầu chì.
Xin giấy phép điện thương mại.
Xin giấy phép điện thương mại và kiểm tra điện thương mại. Tìm tất cả các biểu mẫu xin giấy phép điện thương mại bao gồm cả đơn xin giấy phép điện. Bất kỳ công trình điện nào trong một tòa nhà thương mại đều cần phải có giấy phép điện thương mại.
Xin giấy phép hệ thống ống nước và đặt lịch kiểm tra ống nước cho một căn nhà dành cho 1-2 gia đình. Nhận tất cả các mẫu đơn cần thiết cho giấy phép xây dựng hệ thống ống nước dân sự bao gồm cả đơn xin giấy phép hệ thống ống nước. Bao gồm thông tin về các yêu cầu gia hạn giấy phép thương mại ...
Nộp hồ sơ xin giấy phép hệ thống ống nước thương mại và nhận kiểm tra hệ thống ống nước thương mại. Bao gồm thông tin về các yêu cầu gia hạn giấy phép thương mại và các yêu cầu kích hoạt lại giấy phép thương mại. Các chủ sở hữu căn hộ cũng có thể bắt đầu từ đây.
Nộp hồ sơ xin giấy phép năng lượng mặt trời trực tuyến qua DevHub. Tìm hiểu về việc cho phép sử dụng năng lượng mặt trời, các loại ứng dụng, các yêu cầu nộp hồ sơ và phí để lắp đặt các tấm pin mặt trời và hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà dân sự và thương mại
Nhận thông tin hữu ích về những gì cần đưa vào đơn xin giấy phép năng lượng mặt trời, hướng dẫn phân tích và cách trả lời các nhận xét đánh giá quy hoạch cấu trúc cho hệ thống thiết kế dân sự.
Quý vị có thể khiếu nại một quyết định đánh giá sử dụng đất. Nhận thông tin về quy trình khiếu nại, bao gồm cả lệ phí. Nhận các biểu mẫu để nộp hồ sơ khiếu nại quyết định đánh giá sử dụng đất, tìm hiểu khi nào quý vị có thể nộp hồ sơ khiếu nại, chi phí bao nhiêu và gửi khiếu nại của quý vị ở đâu. Nộ
Nhận thông tin hữu ích về cách đặt lịch hẹn kiểm tra pin năng lượng mặt trời, cách chuẩn bị và những gì có thể xảy ra.
Liên lạc với nhóm.
Khách hàng của Cục Nước Portland có thể đặt hàng một bộ dụng cụ tiết kiệm nước MIỄN PHÍ. Chọn từ nhiều loại thiết bị tiết kiệm nước lắp đặt đơn giản cho các vật dụng cố định trong nhà của quý vị.
Gửi đơn xin giấy phép xây dựng và thanh toán giấy phép trực tiếp hoặc trực tuyến với Trung tâm phát triển PDX (DevHub). Các giấy phép có sẵn trên DevHub bao gồm điện, cơ khí, hệ thống ống nước, phát triển địa điểm, đánh giá phát triển, sửa đổi giấy phép, nộp chậm và phá dỡ.
Gửi đơn xin giấy phép xây dựng và thanh toán giấy phép trực tiếp hoặc trực tuyến với Trung tâm phát triển PDX (DevHub). Các giấy phép có sẵn trên DevHub bao gồm điện, cơ khí, hệ thống ống nước, phát triển địa điểm, đánh giá phát triển, sửa đổi giấy phép, nộp chậm và phá dỡ.
Ghi danh Dịch vụ ăn uống ngoài trời của Cục Giao thông Portland (PBOT). Các bước cần thực hiện trước khi nộp hồ sơ, biểu phí, liên kết đến hướng dẫn thiết kế và điều kiện cấp giấy phép.