Tổng Quan về Chương Trình Safe Rest Villages

Thông tin
Tiny homes at Menlo Safe Rest Village

Trang này ban đầu được xuất bản vào Thứ Năm 9.23.21; nó được cập nhật lần cuối vào 6.16.23.

Safe Rest Villages là gì?

Safe Rest Villages là những nơi trú thân thay thế đóng vai trò là những điểm bước vào được cải thiện cho những người dân Portland trong quá trình liên tục chuyển từ sống trên đường phố sang tìm kiếm sự ổn định trong nhà ở lâu dài. Chương trình của chúng tôi chủ yếu tập trung vào các nơi thay thế  cho trú thân ngoài trời, nhưng chúng tôi cũng phụ trách RV Safe Park đầu tiên của Portland. Tất cả các Safe Rest Villages bao gồm quản lý trường hợp với các dịch vụ bao gồm sức khỏe tâm thần và hành vi toàn diện. Safe Rest Villages không phải là địa điểm hoặc khu cắm trại bằng lều hoặc phương tiện không được quản lý—Nó giải quyết hoạt động cắm trại không được quản lý. Đọc thêm về Safe Rest Villages là gì và không phải là gì.

Vì sao Safe Rest Villages là cần thiết?

Safe Rest Villages nằm trong số các mô hình các dịch vụ và chương trình được sử dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư của chúng ta. Thành Phố và Quận Multnomah—thông qua Văn Phòng Liên Minh về các Dịch Vụ Vô Gia Cư với nguồn tài trợ của liên bang và doanh thu từ Biện Pháp Dịch Vụ Nhà Ở Hỗ Trợ của Đô Thị—đang mở rộng hệ thống đó để phục vụ hàng chục nghìn người mỗi năm.

Cùng với Safe Rest Villages, Thành Phố và Quận đang bổ sung thêm công suất nơi trú thân—bao gồm các nơi trú thân kiểu làng và nhà trọ—cùng với nhiều nhân viên tiếp cận cộng đồng hơn, nhiều nguồn lực cho sức khỏe hành vi hơn và nhiều nguồn lực hỗ trợ thuê nhà hơn để cung cấp nhà ở cho mọi người. Một số khoản đầu tư mới đó hiện đang tạo ra sự khác biệt và nhiều khoản đầu tư khác sẽ phát trực tuyến trong những tháng tới.

Safe Rest Villages hoạt động như thế nào?

Safe Rest Villages cung cấp:

  • Một Mô Hình Dịch Vụ Mới. Mô hình Safe Rest Villages—những nơi trú thân ngoài trời với quản lý trường hợp tại chỗ và bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và hành vi—còn tương đối mới đối với Portland và các mô hình tương tự đã thành công ở các thành phố khác.

  • Gia nhập qua sự giới thiệu. Gia nhập qua sự giới thiệu chỉ dành cho người lớn (18 tuổi trở lên). Các đối tác và các vật nuôi được phép ở tất cả các Làng. Những sự giới thiệu sẽ được thực hiện bởi Trung Tâm Điều Phối Dịch Vụ Đường Phố, Cứu Hỏa & Cứu Hộ PortlandỨng Phó Đường Phố Portland, trong số các nhà cung cấp dịch vụ xã hội khác tham gia với những người sống bên ngoài thông qua chương trình giới thiệu do Văn Phòng Liên Hợp Dịch Vụ Người Vô Gia Cư quản lý

  • Các Dịch Vụ Tại-Chỗ Chỉ Dành cho Những Người Tham Gia. Các dịch vụ và các chương trình được cung cấp tại chỗ chỉ dành cho cư dân trong làng; đây không phải là những chỗ dành cho khách vãng lai, không phải là những chỗ ban ngày và sẽ không gây ra xếp hàng đợi.

  • Sự Tối Thiểu của Một Bửa Ăn Một Ngày. Những người điều hành nơi trú thân sẽ cung cấp ít nhất một bữa ăn mỗi ngày và mỗi Làng có một không gian bếp nhỏ chung cho tất cả mọi người sử dụng.

  • Các Dịch Vụ & Sự Linh Động. Những cư dân trong làng được khuyến khích tận dụng các chương trình và những dịch vụ được cung cấp khi họ trải nghiệm cuộc sống ổn định và an toàn trong Làng.

Service Priorities - Vietnamese

Vì sẽ có nhiều nhà điều hành nơi trú thân khác nhau, nên ngoài những điểm chung này, chúng tôi hy vọng mỗi Làng sẽ có đặc điểm riêng. Chúng tôi mong đợi các biến thể dựa trên chính những người tham gia, các dịch vụ cần thiết và những không gian cộng đồng mà họ phát triển, cả từ trong Làng và từ cộng đồng xung quanh.

Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với các nhà điều hành nơi trú thân sau:


Safe Rest Villages ở đâu?

Kiểm tra trang Những vị trí của các nơi trú thân thay thế do ARPA tài trợ để biết thêm thông tin về vị trí của chúng. Các trang này được cập nhật khi các chi tiết phát triển cho từng vị trí Làng.

Quận Multnomah cũng tài trợ cho các hoạt động của nhiều nơi trú thân thay thế trên toàn Quận.


Ai chịu trách nhiệm về việc gì?

Phải mất cả làng để hỗ trợ một ngôi Làng. Mỗi địa điểm là sự hợp tác của Thành Phố Portland, Quận Multnomah, thông qua Văn Phòng Liên Minh về Dịch Vụ cho Người Vô Gia Cư và một nhà điều hành nơi trú thân.

Safe Rest Villages của Thành Phố Portland chịu trách nhiệm lựa chọn các địa điểm, mua sắm các căn buồng và những vật liệu để phát triển các cơ sở dùng chung (các nhà vệ sinh, các nhà tắm có vòi sen, giặt giủ, nhà bếp, những không gian tụ họp, v.v.) và cho thuê đất. Nhóm này cũng giám sát sự tham gia của cộng đồng; thuyết trình về chương trình cho các nhóm cộng đồng; quản lý hộp thư nhận email của dự án, nơi nhận ý kiến đóng góp vào từ cả những người hàng xóm có nhà và không có nhà; và quản lý các mối quan hệ cho tất cả các địa điểm. Thành Phố cũng dẫn đầu Thỏa Thuận Láng Giềng Tốt cho tất cả các địa điểm muốn có một cái.

Văn Phòng Liên Minh về Dịch Vụ cho Người Vô Gia Cư, do Quận Multnomah lãnh đạo, chịu trách nhiệm tuyển dụng những người điều hành địa điểm và giám sát các hoạt động của nơi trú thân song song với những người điều hành mà họ chọn. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, hành vi và thể chất được sắp xếp bởi Quận và những người điều hành nơi trú thân. Họ cũng hỗ trợ quá trình Thỏa Thuận Láng Giềng Tốt với Thành Phố.

Những người điều hành nơi trú thân xử lý các hoạt động hàng ngày tại mỗi Làng và cung cấp các dịch vụ trọn gói cho những người tham gia. Họ cũng tham dự các cuộc họp khu phố để giúp hòa nhập vào cộng đồng.


Safe Rest Villages được tài trợ như thế nào?

Một khoản trợ cấp liên bang từ Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act (ARPA)) hỗ trợ một loạt các dự án trên khắp Thành Phố Portland, bao gồm cả những nơi trú thân thay thế này. Đây không phải là dự án duy nhất ở Portland được tài trợ bởi tiền của ARPA, cũng không phải là dự án duy nhất giải quyết các vấn đề về tình trạng vô gia cư. Nhóm dự án SRV quản lý phần lớn nhất trong quỹ trợ cấp của Thành phố từ ARPA, bao gồm sáu Safe Rest Villages được chỉ định, cũng như hai nơi trú thân thay thế khác. 

Chúng tôi muốn minh bạch và có trách nhiệm với cách thức Thành Phố Portland chi tiêu tiền cho Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ. Khám phá các dự án khác nhau tại trang web Dữ Liệu Mở Kế Hoạch Cứu Hộ của chúng tôi.


Trang mạng này sẽ được cập nhật khi sáng kiến Safe Rest Village của Thành Phố tiến triển. Có nhiều thông tin khác trên khắp trang mạng của chúng tôi và nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ tại saferestvillages@portlandoregon…