Bối Cảnh – Chương Trình Safe Rest Village

Thông tin
Oregon Tradeswomen building Stanley Tiny Homes for Menlo Park Safe Rest Village

Chúng ta đã được như thế nào?

Không phải tất cả mọi người sống trên đường phố đều sẵn sàng chuyển thẳng đến nhà ở, tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống trong việc cung cấp dịch vụ ngay lập tức cho những người có nhu cầu trước khi họ sẵn sàng chuyển đến ở hoặc trước khi nhà ở sẵn sàng cho họ. Chương trình Safe Rest Villages là một cách tiếp cận để giải quyết nhu cầu trước mắt này.

Bối Cảnh

Cách tiếp cận của Safe Rest Village là sự cải tiến đối với Portland—một nơi trú ẩn thay thế được mô hình nhân ái, được liên bang tài trợ, do Thành Phố lãnh đạo kết hợp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và tâm thần toàn diện, các khu ngủ riêng và các tiện nghi cơ bản giúp những người dân Portland yếu đuối có cơ hội tiến tới nhà ở vĩnh viễn.

Con đường đến Safe Rest Villages không hề dễ dàng.

Vào tháng 4 năm 2021, Hội Đồng Thành Phố Portland đã nhất trí thông qua Chương Trình Liên Tục Về Nơi Trú Ẩn Cho Nhà Ở: sắc lệnh này đã thay đổi quy tắc phân vùng của thành phố để cho phép bố trí các ngôi làng ngoài trời và hướng dẫn các văn phòng thành phố xác định các tài sản thuộc sở hữu của thành phố có khả năng được sử dụng làm những nơi trú ẩn ngoài trời. Trước đó, không rõ việc bố trí các nơi trú ẩn ngoài trời tạm thời có được phép theo mã thành phố hay không.

Vào tháng 4 năm 2021, Hội Đồng Thành Phố Portland đã nhất trí thông qua Chương Trình Liên Tục Về Nơi Trú Ẩn Cho Nhà Ở: sắc lệnh này đã thay đổi quy tắc phân vùng của thành phố để cho phép bố trí các ngôi làng ngoài trời và hướng dẫn các văn phòng thành phố xác định các tài sản thuộc sở hữu của thành phố có khả năng được sử dụng làm những nơi trú ẩn ngoài trời. Trước đó, không rõ việc bố trí các nơi trú ẩn ngoài trời tạm thời có được phép theo mã thành phố hay không.

Đến Ngày Lễ Lao Động năm 2021, Ủy Viên Ryan đã tập hợp một nhóm người Portland tận tâm với kinh nghiệm sống để biến tầm nhìn về Safe Rest Village thành hiện thực.

Sự Tiếp Cận

Safe Rest Villages là một điểm tiếp cận được cải thiện cho những người dân Portland trong quá trình liên tục từ cuộc sống trên đường phố đến việc tìm kiếm sự ổn định trong nhà ở lâu dài.

Service Priorities - Vietnamese

Safe Rest Villages là một trong số các dịch vụ và mô hình chương trình đang được sử dụng để giải quyết tình trạng vô gia cư. Thành Phố và Quận Multnomah— thông qua Văn Phòng Liên Hợp Dịch Vụ Người Vô Gia Cư, với nguồn tài trợ ARPA của liên bang và doanh thu từ Biện Pháp Dịch Vụ Nhà Ở Hỗ Trợ Metro — đang mở rộng hệ thống các dịch vụ đó, phục vụ hàng chục nghìn người mỗi năm.


Quá trình lựa chọn địa điểm đã xảy ra như thế nào?

Nhóm Safe Rest Village đã phát triển các tiêu chí lựa chọn địa điểm với ý kiến đóng góp từ nhiều nguồn. Các thành viên cộng đồng đã chia sẻ suy nghĩ về các tiêu chí và địa điểm cụ thể với Ủy Viên, với tất cả các văn phòng Hội Đồng và nhân viên văn phòng. Nhóm Làm Việc Cho Một Ngôi Nhà Cho Sự An Toàn Của Mọi Người Ngoài Đường Phố —bao gồm những người có kinh nghiệm sống như những người hàng xóm vô gia cư—cũng cung cấp thông tin quan trọng về các tiêu chí lựa chọn địa điểm.

Cư dân của những nơi trú ẩn ngoài trời hiện có, nhân viên của cả nhóm SRV và Văn Phòng Liên Hợp Dịch Vụ Người Vô Gia Cư (Offce of Homeless Services (JOHS)), nhiều người trong số họ đã có kinh nghiệm sống không có nhà, đã định hình các tiêu chí và tham gia vào quá trình ra quyết định lựa chọn địa điểm. Nhân viên từ các cơ quan khác (Chương Trình Giảm Thiểu Tác Động Của Người Vô Gia Cư và Cắm Trại Đô Thị, Cục Dịch Vụ Phát Triển, Phòng Cứu Hỏa và Cứu Hộ Portland, và Phòng Kế Hoạch và Bền Vững) cũng đã xem xét và đưa ra phản hồi về các tiêu chí.

Không phải mọi trang mạng đều đáp ứng tất cả các tiêu chí. Việc xác định xem một địa điểm cụ thể đáp ứng một số tiêu chí chứ không phải tất cả các tiêu chí như thế nào là một phần quan trọng của quy trình.

Nói chung, các tiêu chí được sử dụng rơi vào ba loại:

 • An Toàn để Nghỉ Ngơi

  • Không nhằm gây rủi ro hoặc mối nguy hiểm về môi trường (đất bị ô nhiễm, v.v.)
  • Địa hình (tương đối bằng phẳng - hoặc có thể làm cho bằng phẳng, an toàn cho việc đi lại, xe lăn, đặt buồng)
  • Có đủ không gian cho khoảng cách an toàn với COVID giữa các nhóm, không gian chung và các tòa nhà chung
  • Một số nơi trú ẩn khỏi các yếu tố
 • Có thể truy cập và sử dụng được​​​​​​​

  • Thích ứng với những người có những khả năng khác nhau *
  • Gần các dịch vụ xã hội, giao thông, việc làm cho những người cư ngụ trong làng
  • Nhà cung cấp dịch vụ ra/vào dễ dàng, không ảnh hưởng đến hàng xóm
  • Dễ dàng kết nối với các tiện ích
  • Diện tích đủ để chứa các buồng, các không gian chung và các tiện nghi
  • Các khu vực địa lý của nhu cầu đặc biệt

*Lưu ý - các trang mạng được xây dựng để dễ truy cập nhất có thể nhưng không có nghĩa là tuân thủ đầy đủ Đạo Luật về Người Khuyết Tật Hoa Kỳ. Những người có một số nhu cầu về chỗ ở được phục vụ tốt hơn ở trong nhà, nhà nghỉ hoặc các loại nơi trú ẩn khác.

 • Cân nhắc hợp đồng​​​​​​​

  • Các chi phí mua, thuê đất v.v.
  • Khoảng thời gian có thể sử dụng như một ngôi làng
  • Các quy tắc phân vùng

Sự công bằng ảnh hưởng đến công việc như thế nào?

Là giá trị cốt lõi của Thành Phố Portland, nhóm Safe Rest Village liên tục tiếp cận công việc của chúng tôi từ góc độ công bằng.

Như với bất kỳ cộng đồng nào, những người dân Portland sống bên ngoài không phải là một nhóm nguyên khối - họ là một nhóm người đa dạng ở mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, mọi khuynh hướng tình dục và mọi khả năng. Để đáp ứng nhu cầu đặc biệt về an toàn và cộng đồng giữa các nhóm cụ thể, một số nơi trú ẩn thay thế ban đầu được thành lập bằng Quỹ Chung Của Thành Phố tập trung vào phục vụ các thành viên của cộng đồng người Da Đen, Bản Địa và Người Da Màu (BIPOC), trong khi một nơi khác được thành lập để hỗ trợ các cá nhân nhận dạng người đồng tính. Dự án này hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng da màu với tỷ lệ họ phải trải qua tình trạng vô gia cư không nơi nương tựa trong khu vực của chúng ta.

Khả năng tiếp cận cũng là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi. Theo số liệu tại thời điểm (PIT) năm 2022, 60.8% dân số vô gia cư của chúng tôi cho biết họ bị khuyết tật. Các địa điểm được phát triển để dễ tiếp cận nhất có thể - mặc dù được thừa nhận rằng một số người sẽ được phục vụ tốt hơn tại các nơi tạm trú trong nhà (nhà nghỉ, nơi tập trung hoặc các loại hình khác) để đáp ứng nhu cầu của họ. Hệ thống chiếu sáng, đường dốc, bề mặt đất, v.v. - tất cả các quyết định đều được xem xét dựa trên suy nghĩ về khả năng tiếp cận, an toàn và theo chức năng.

Nhóm nghiên cứu cũng xem xét sự công bằng về mặt địa lý. Các địa điểm đã được xem xét trên toàn Thành Phố, ở tất cả các góc phố, với các tiêu chí về địa điểm làm định hướng để đảm bảo sự thành công của chúng trong việc phục vụ những cư dân trong làng trong tương lai. Cách đây nhiều năm, chúng tôi đã biết rằng việc giới hạn các nơi trú ẩn ở một khu vực của thành phố là rào cản ngăn cản một số người dân Portland tiếp cận nơi trú ẩn. Những người có kinh nghiệm sống cho biết họ cần các dịch vụ ở những khu vực lân cận nơi họ đã có kết nối và nơi họ bị buộc phải rời bỏ nhà ở và ra đường.


Lịch Sử của BIPOC và Safe Rest Villages Cho Người Đồng Tính

Trong những ngày đầu của đại dịch, Thành Phố, phối hợp với các tổ chức cộng đồng và Văn Phòng Liên Hợp Dịch Vụ Người Vô Gia Cư, thiết lập ba nơi trú ẩn khẩn cấp ngoài trời để giữ khoảng cách cho những nơi trú ẩn. Hai trong số ba nơi trú ẩn cung cấp không gian và hỗ trợ cho các nhóm có nền văn hóa cụ thể. Thứ nhất, Làng Đồng Tính Luyến Ái (Queer Affnity Village) được thành lập để xây dựng bầu không khí chào đón những người hàng xóm tự nhận mình là LGBTQIA+. Một nơi khác, Làng BIPOC (Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu) được thành lập để tạo ra bầu không khí đáp ứng nhu cầu của những Người Da Màu. Thứ ba là Old Town Village, nơi không mang tính đặc trưng về mặt văn hóa và đã đóng cửa.

Kể từ tháng 7 năm 2022 (bắt đầu năm tài chính của Thành phố), BIPOC Village và Queer Affnity Village được tài trợ bởi phân bổ của Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (ARPA) của Thành Phố Portland. Hai nơi trú ẩn thay thế này có mô hình chương trình hơi khác so với Safe Rest Villages nhưng có cùng mục tiêu là cung cấp dịch vụ và sự ổn định cho những người vô gia cư để giúp họ chuyển sang bước tiếp theo - nhà ở.