Ủy viên Carmen Rubio

Commissioner Carmen Rubio photo
Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào một Portland có giá cả phải chăng, an toàn, có việc làm tốt và trường học tốt, nơi những người hàng xóm luôn quan tâm đến nhau và mọi người đều cảm thấy mình thuộc về nơi này. Để đạt được điều đó, tất cả mọi người, bao gồm cả các nhà lãnh đạo đều phải trung thực và