Ủy viên Carmen Rubio

Commissioner Carmen Rubio photo
Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào một Portland có giá cả phải chăng, an toàn, có việc làm và trường học tốt, nơi hàng xóm quan tâm đến nhau và mọi người đều cảm thấy họ thuộc về nhau. Để đạt được điều đó đòi hỏi tất cả mọi người, kể cả các nhà lãnh đạo phải trung thực, minh bạch và biết lắng nghe.