Công viên lành mạnh, Portland lành mạnh

Thông tin
Image shows three photos: a woman plays in a swimming pool with two young children, a camp counselor high fives two young girls, and a mother shows her child a leaf.
Healthy Parks, Healthy Portland là một nỗ lực nhằm xây dựng các hệ thống, công cụ và khung lập kế hoạch mà kết nối chiến lược và các khoản đầu tư của Portland Parks & Recreation (PP&R) với các kết quả trong cộng đồng
Trên trang này

Thông tin mới nhất về dự án Healthy Parks, Healthy Portland

Vào năm 2020, PP&R đã định hình lại cách chúng tôi làm việc. Chúng tôi đặt các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ vào vị trí trung tâm trong quy trình của mình và cam kết thực hiện một chu kỳ cải tiến liên tục, lặp đi lặp lại mà sẽ thay đổi cách chúng tôi đưa ra quyết định và hoàn thành công việc. Chúng tôi tự hào được chia sẻ báo cáo đầu tiên của dự án Healthy Parks, Healthy Portland (Công viên Khỏe mạnh, Portland Khỏe mạnh) của mình.

Chúng tôi đã bao gồm trong báo cáo này:

 • Tổng quan về công việc chúng tôi đã thực hiện với cộng đồng để làm mới sứ mệnh, tầm nhìn, kết quả, giá trị cũng như cam kết đảm bảo công bằng và chống phân biệt chủng tộc của PP&R 
 • Cách cộng đồng có thể tham gia vào hệ thống công viên và giải trí 
 • Các tuyên bố tổ chức mới hướng dẫn công việc của cục 
 • Một đánh giá về cách hệ thống công viên và giải trí đóng góp vào kết quả của cộng đồng và nơi tồn tại sự chênh lệch 

Healthy Parks, Healthy Portland là gì? 

PP&R đang thay đổi cách lập kế hoạch và đưa ra các quyết định chiến lược. Healthy Parks, Healthy Portland kêu gọi một chu trình lắng nghe và học hỏi liên tục với cộng đồng để thúc đẩy chiến lược của mình. Healthy Parks, Healthy Portland sẽ phản hồi nhanh và minh bạch, đồng thời sẽ cho phép PP&R chia sẻ quá trình đưa ra quyết định với các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ. 

Cách thức hoạt động mới này là một sự thay đổi lớn và sẽ cần thời gian để tạo ra các mối quan hệ đối tác và sự tin tưởng cần thiết để thành công. PP&R hoan nghênh cơ hội có những cuộc trò chuyện cộng đồng thường xuyên, có ý nghĩa với cộng đồng. 

Chúng tôi Đang Tập trung vào Ai? 

Healthy Parks, Healthy Portland ưu tiên tiếng nói và nhu cầu của các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ, cụ thể là người Da đen, người Bản địa, người da màu, người nhập cư và người tị nạn, người LGBTQIA +, người khuyết tật, thanh thiếu niên, người lớn tuổi và người có thu nhập thấp.  

Tại sao lại Kết nối với các Cộng đồng Chưa được Phục vụ Đầy đủ? 

PP&R rất biết ơn về thời gian và kiến thức mà người dân đã chia sẻ với chúng tôi thông qua việc lắng nghe trước đây và các quan hệ đối tác. Sự đầu tư và đóng góp ý kiến của cộng đồng về hệ thống công viên và giải trí đã định hình các công viên mới, thiết kế các chương trình mới và cung cấp thông tin cho các chính sách mới. 

Khi PP&R phấn đấu trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, chúng tôi sẽ ưu tiên việc lắng nghe và học hỏi từ các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ và các tổ chức dựa vào cộng đồng và văn hóa cụ thể. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong hệ thống công viên và giải trí.  

Chúng tôi Đã Xây dựng những Công cụ Nào? 

Healthy Parks, Healthy Portland sẽ xây dựng các hệ thống, công cụ và khung lập kế hoạch mà liên kết chiến lược với kết quả của cộng đồng. PP&R đã tuyển dụng các nhóm làm việc để tạo ra và cung cấp thông tin cho từng công cụ dưới đây. Tất cả các nhóm, ngoại trừ nhóm Lắng nghe và Học hỏi, bao gồm các đại diện cộng đồng từ các tổ chức dựa vào cộng đồng và văn hóa cụ thể. 

Các công cụ bao gồm: 

 • Quy trình  Lắng nghe và Học hỏi - Một cam kết liên tục lắng nghe và học hỏi từ cộng đồng và ghi lại những hiểu biết sâu sắc về cộng đồng theo thời gian. 

 • Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị, và Cam kết Đảm bảo Công bằng và Chống Phân biệt Chủng tộc – Những tuyên bố này phản ánh các giá trị của cộng đồng và hướng dẫn định hướng chiến lược cho PP&R. 

 • Khung Hành động và Kết quả – Một khung chiến lược để đảm bảo các hành động của PP&R hỗ trợ các kết quả của cộng đồng và có thể đo lường được và minh bạch. 

 • Công cụ Hỗ trợ việc ra Quyết định – Một cách minh bạch và thông dụng để đánh giá các lựa chọn và quyết định đầu tư. PP&R sẽ sử dụng công cụ này để thông báo các quyết định về ngân sách, thiết kế các chương trình và phát triển các chính sách.  

Quá trình Lắng nghe và Học hỏi 

Healthy Parks, Healthy Portland kêu gọi một chu trình Lắng nghe và Học hỏi liên tục để thúc đẩy chiến lược của mình. Quy trình này sẽ phản hồi nhanh và minh bạch, đồng thời sẽ cho phép PP&R chia sẻ quá trình ra quyết định với các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ. 

Vào năm 2021 và 2022, PP&R đã lắng nghe và học hỏi trong cộng đồng để cập nhật sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cũng như cam kết đảm bảo công bằng và chống phân biệt chủng tộc của mình. 

Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị và Cam kết Đảm bảo Công bằng và Chống Phân biệt Chủng tộc 

PP&R đã thành lập một nhóm đồng thiết kế để làm việc về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và cam kết đảm bảo công bằng và chống phân biệt chủng tộc mới. Nhóm này bao gồm nhân viên và thành viên cộng đồng từ các tổ chức dựa vào cộng đồng và văn hóa cụ thể. 

Vào năm 2021, PP&R đã hoàn thành đợt lắng nghe và học hỏi đầu tiên để cung cấp thông tin cho các quy trình lập kế hoạch của mình cho Healthy Parks, Healthy Portland nói chung, và lắng nghe cộng đồng về các ưu tiên để đưa vào các tuyên bố cơ bản mới của cục. 

Sau khi xem xét ý kiến đóng góp trước đây của cộng đồng và thông tin nhận được trong đợt lắng nghe và học hỏi từ cộng động đầu tiên của dự án, nhóm Đồng Thiết kế đã làm việc cùng nhau trong hơn ba tháng để soạn thảo các lựa chọn tuyên bố. Những lựa chọn đó đã được chia sẻ với cộng đồng vào năm 2022 tại một loạt các sự kiện lắng nghe và học hỏi. 

Nhóm Đồng Thiết kế đã cùng nhau trở lại vào mùa đông năm 2022-23 để nghe phản hồi của cộng đồng về các bản thảo và soạn thảo các tuyên bố cuối cùng. Nhóm Đồng Thiết kế đã gửi các tuyên bố tổ chức cuối cùng cho nhóm quản lý cấp cao của PP&R để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và cam kết đảm bảo công bằng và chống phân biệt chủng tộc mới được chia sẻ với Hội đồng Portland Parks và Ủy viên Công viên Dan Ryan. 

Khung Hành động và Kết quả 

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và cam kết đảm bảo công bằng và chống phân biệt chủng tộc mới của PP&P là điểm tựa cho Khung Hành động và Kết quả của cục. Khung này liên kết các hành động chiến lược với kết quả của cộng đồng thông qua hiệu suất. 

PP&R đã tuyển dụng một nhóm Đồng Thiết kế để tạo ra khung chiến lược vào năm 2022 và đầu năm 2023. Công việc này được thực hiện cùng với nhiều nhân viên PP&R, bao gồm lãnh đạo Bộ phận và các nhóm và đã xác định các hành động chiến lược và đo lường hiệu suất của họ như một phần của khung này. 

Khung Hành động và Kết quả này được dựa trên tuyên bố về tầm nhìn mới.Tuyên bố này bao gồm mục tiêu làm việc với các thành viên cộng đồng để đạt được kết quả công bằng trong: 

 • Các không gian công cộng dễ tiếp cận, an toàn, sạch sẽ, được bảo trì tốt 
 • Hệ sinh thái khỏe mạnh và khả năng chống chịu biến đổi khí hậu 
 • Học, chơi, và khám phá 
 • Sức khỏe tinh thần, tình cảm, và thể chất 
 • Kết nối cộng đồng và công dân 
 • Các công việc giúp tăng cường sự phát triển và cảm giác gắn bó 

Việc phân tách dữ liệu là rất quan trọng đối với nỗ lực này, vì nó thường kể một câu chuyện đầy đủ hơn về những người đang được và không được hệ thống công viên và giải trí phục vụ.  

Khung Hành động và Kết quả tạo nền tảng cho cục bắt đầu đưa ra các quyết định tốt hơn cho việc phân bổ nguồn lực trong tương lai. Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các công việc trong dự án Healthy Parks, Healthy Portland, công việc về khung Hành động và Kết quả sẽ được tiến hành liên tục, với các đợt đóng góp ý kiến và cập nhật thường xuyên từ cộng đồng 

Công cụ Hỗ trợ việc ra Quyết định 

Vào năm 2021, PP&R đã thử nghiệm Công cụ Hỗ trợ việc ra Quyết định như một phần của Quy trình Giám sát Ngân sách Mùa thu của năm tài chính 2021-22 của mình, trong đó cục đã phân bổ tiền từ Thuế Vận hành Công viên năm 2020 (Parks 2020 Operating Levy) cho nhân viên, chương trình và dịch vụ mà hỗ trợ cho các cam kết về thuế. 

Công cụ Hỗ trợ Quyết định, hiện ở phiên bản thứ ba, giúp PP&R phân tích các đề xuất về ngân sách dựa trên các giá trị ngân sách của cục, cam kết đối với kết quả về thuế, khu vực phục vụ theo nhân khẩu học và các câu hỏi từ Ống kính Đảm bảo Công bằng và Chống Phân biệt Chủng tộc của PP&R.  

PP&R sẽ tiếp tục tinh chỉnh Công cụ Hỗ trợ việc ra Quyết định để sử dụng trong quá trình lập ngân sách trong tương lai. 

Tại sao Healthy Parks, Healthy Portland lại Liên quan đến những Nỗ lực Lập kế hoạch trong Quá khứ? 

Một loạt các kế hoạch mạnh mẽ, bao gồm Tầm nhìn Công viên năm 2020, Kế hoạch Chiến lược Năm 2017-2020 và Kế hoạch Công bằng Chủng tộc kéo dài Năm Năm, đã hướng dẫn PP&R. Khi chúng tôi xem xét những gì cần thiết để tạo ra một hệ thống công viên và giải trí công bằng hơn, chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ cần một cách tiếp cận tích hợp và thích ứng để lập kế hoạch.  

Healthy Parks, Healthy Portland sẽ có một chu kỳ liên tục lắng nghe và học hỏi, đầu tư và đo lường kết quả của cộng đồng. Cam kết học hỏi sẽ cải thiện cách hệ thống công viên và giải trí phục vụ người dân Portland trong khi PP&R chịu trách nhiệm trước cộng đồng. 


Trang quyền dân sự đang được xây dựng của Portland Parks & Recreation cung cấp thông tin liên quan đến việc lập chương trình dễ tiếp cận và dành cho mọi người nhiều hơn.