Tin tức

Đang hiển thị 1 - 20 của 25

Gom rác sớm

Để thùng rác ra ra ngoài từ buổi tối trước ngày thu gom thường nhật của quý vị.

Đã cập nhật Bài báo


Cập Nhật Kiểm Toán: Dịch Vụ Đấu Thầu (Procurement Services) đạt tiến độ hạn chế để cải thiện hợp đồng công bằng

Đây là phần theo dõi sau hai-năm của báo cáo năm 2020 của chúng tôi, Công bằng trong hợp đồng xây dựng: Một số mục tiêu đã đạt được mặc dù quản lý yếu kém, lãng phí và mánh khoé.

Bài báo


RiverViews, mùa đông 2023

Bản tin


Cập Nhật Kiểm Toán: Cải cách cấp phép xây dựng nâng cao của Thành Phố; Sự tham gia của Hội Đồng và nhiều cơ quan đáng chú ý

Đây là theo dõi một năm sau báo cáo năm 2021của chúng tôi, Khả năng không đáp ứng nhu cầu của khách hàng tồn đọng sẽ không cải thiện nếu không có sự quản lý tốt, quản trị bền vững hơn.

Bài báo
Cập Nhật Kiểm Toán: Dịch Vụ Cung Ứng đang làm việc để giải quyết một số rủi ro thẻ tín dụng của Thành Phố.

Đây là theo dõi sau một năm từ báo cáo năm 2021 của chúng tôi, việc sử dụng thẻ tín dụng của Thành Phố đã chậm lại trong thời kỳ đại dịch nhưng có rủi ro tiềm ẩn.

Bài báo


Cập Nhật Kiểm Toán: Chương Trình Cần Sa cải thiện quản lý dữ liệu, giao tiếp

Đây là theo dõi sau báo cáo năm 2020 của chúng tôi, Chương Trình Cần Sa (Cannabis Program): Các nguyên tắc cơ bản về quản lý cần thiết để cải thiện quy định của ngành công nghiệp mới nổi.

Bài báoĐường Dây Nóng Báo Cáo Gian Lận: Ngân quỹ bị lãng phí tại cư xá dành cho người vô gia cư của cựu chiến binh

Văn Phòng Liên Đới (Joint Office) đã chi hơn $850,000 cho tiền thuê để làm nơi ở cho các cựu chiến binh túng thiếu nhưng đã để cho tài sản xuống cấp trong điều kiện không an toàn, mất vệ sinh khiến văn phòng phải loay hoay tìm nơi ở mới.

Báo cáo


Cập Nhật Kiểm Toán: Quy trình mới phản ánh những bài học kinh nghiệm rút ra từ các khoản tài trợ do đại dịch

Đây là theo dõi sau một-năm cho báo cáo 2021 của chúng tôi, “Tài Trợ Khẩn Cấp Prosper Portlands: Các tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình.”

Bài báo


Cập Nhật Kiểm Toán: Cải Tạo Đô Thị Lents - Tiếp tục chi tiêu, không có những sự thay đổi

Đây là báo cáo theo dõi hai-năm năm 2020 của chúng tôi Cải Tạo Đô Thị Lents: 20 năm đầu tư với đánh giá tối thiểu.

Bài báo


Dịch vụ thu giom rác bị đình trệ do băng tuyết

Trong trường hợp có tuyết hoặc băng, hãy để thùng rác, rác tái chế và vật liệu ủ phân ở lề đường. Chúng sẽ được dọn sạch ngay khi thấy an toàn.

Đã cập nhật Bài báo


Các công viên giải quyết một phần chi tiêu lãng phí

Đây là cuộc điều tra tiếp theo của cuộc điều tra đường dây nóng năm 2020 của chúng tôi phát hiện ra chi tiêu lãng phí trong Chương Trình Kiểm Lâm Viên.

Bài báo


Cập Nhật Kiểm Toán: Thành Phố xem xét Dịch Vụ Nâng Cao các Địa Hạt (Enhanced Services Districts), có thể thay đổi Bộ Luật (Code) vào tháng 9

Đây là báo cáo theo dõi một năm cho báo cáo năm 2020 của chúng tôi Dịch Vụ Nâng Cao các Địa Hạt: Thành Phố giám sát rất ít đối với các dịch vụ công do tư nhân tài trợ.

Bài báo


Cập Nhật Kiểm Toán: Thành Phố đã cải thiện những cam kết với các cử tri, nhưng việc thực hiện chưa được báo cáo công khai

Đây là báo cáo theo dõi hàng năm thứ hai cho báo cáo năm 2019 của chúng tôi Thành phố cần đưa ra những cam kết thực tế với các cử tri và đảm bảo những cam kết đó được thực hiện.

Bài báo


Cập Nhật Kiểm Toán: Thành Phố Cải Thiện Tính Minh Bạch Và Trách Nhiệm Giải Trình Về Thuế Trên Cần Sa

Đây là theo dõi hai-năm báo cáo năm 2019 của chúng tôi trên Thuế Cần Sa: Cần có tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn.

Bài báo


Quỹ Năng Lượng Sạch Portland: Các bước bổ sung cần thiết để thực hiện chương trình do cử tri phê duyệt

Các cử tri đã thông qua khoản thuế thành lập Quỹ Năng Lượng Sạch Portland (Portland Clean Energy Fund) vào năm 2018 một cách đầy tham vọng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bất bình đẳng xã hội.

Báo cáo


Hỗ trợ khả năng phục hồi cho các tổ chức văn hóa- Thủ tục và Hướng dẫn đăng ký

Các đơn đăng ký sẽ đến hạn vào Thứ Năm, ngày 7 tháng 4 năm 2022

Bài báo


Thuế, tiền phạt và lệ phí: Những khách hàng mà bị lac vào mê cung của các chiến lược thu nợ thiếu nhất quán và thiếu phối hợp

Cách phân cấp của Thành Phố trong việc thu thuế, phí và tiền phạt có nghĩa là người dân Portland phải đi qua một mê cung các cách tiếp cận khác nhau có thể gây thiệt hại cho họ trên đường đi.

Báo cáo