Rác và tái chế

Ghé thăm chương trình Rác thải và Tái chế để tìm hiểu những gì có trong thùng rác, thùng tái chế và phân trộn của bạn; cách thiết lập dịch vụ; và liên hệ với ai để được giải đáp thắc mắc và hỗ trợ.