Ứng Phó với Bạo Lực Gia Đình: Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt được hưởng lợi từ sự hợp tác với các đối tác, nhưng các sĩ quan tuần tra cần được đào tạo thêm

Báo Cáo
A photograph of a folded, violet ribbon symbolizing domestic violence awareness.
Được phát hành
Trong bài viết này

Khi cảnh sát đáp ứng các cuộc gọi về bạo lực gia đình, các cảnh sát sẽ tiến hành những cuộc phỏng vấn, thu thập bằng chứng, đề nghị hỗ trợ và viết một bản báo cáo để làm cơ sở cho việc điều tra bổ sung và các cáo buộc hình sự có thể xảy ra. Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt của Sở Cảnh Sát và một nhóm nhân viên của Quận Multnomah theo dõi những nạn nhân và ưu tiên các cuộc gọi liên quan đến những người tái phạm, bạo lực. Trước đây, Đánh Giá Độc Lập của Cảnh Sát đã nhận được khiếu nại về phản ứng của Sở đối với những người sống sót sau bạo lực gia đình. Đánh giá này được thực hiện để hiểu rõ hơn mối quan tâm của các thành viên cộng đồng, xác định các vấn đề mang tính hệ thống và đưa ra các khuyến nghị cho việc sửa đổi chính sách và đào tạo để cải thiện dịch vụ.

Dựa trên một cuộc khảo sát cộng đồng, các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia và đánh giá các thông lệ quốc gia, Đánh Giá Độc Lập của Cảnh Sát đã kết luận:

 • Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt được hưởng lợi từ việc đồng địa điểm và sự hợp tác với các đối tác dịch vụ;
 • Các sĩ quan tuần tra ứng phó với các cuộc gọi khẩn cấp cần được đào tạo thêm về tác động và hệ lụy của sự tổn thương đối với những người sống sót sau bạo lực gia đình và họ cảm thấy đủ an toàn để tham gia vào quá trình; và,
 • Chỉ thị của Sở cần cập nhật để cung cấp bối cảnh lý do tại sao cần phải có một số thủ tục nhất định khi ứng phó với các cuộc gọi về bạo lực gia đình.

Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt làm việc chặt chẽ với các đối tác về các trường hợp

Sở Cảnh Sát đã thành lập Đơn Vị Giảm Ứng Phó Gia Đình vào những năm 1990 để điều tra các vụ bạo lực gia đình. Đơn vị đó đã được đổi tên thành Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt vào năm 2020 để phản ánh mối quan hệ đối tác và đồng địa điểm của Văn phòng với Nhóm Nâng Cao Ứng Phó Bạo Lực Gia Đình của Quận Multnomah và các trách nhiệm bổ sung, bao gồm cả tội phạm cao tuổi và tội phạm đối với những người trưởng thành yếu đuối. Ngoài các cuộc gọi về bạo lực gia đình, đơn vị này còn giải quyết các vụ tấn công tình dục, cướp và xả súng có liên quan đến bạo lực gia đình.

Sở nhận được khoảng 8,000 đến 9,000 cuộc gọi về bạo lực gia đình mỗi năm. Từ năm 2008 đến năm 2014, đơn vị đã sử dụng thang đo rủi ro tự động được phát triển với sự hợp tác của Portland State University để xác định các trường hợp có rủi ro cao nhất để phân công trường hợp ưu tiên. Với khối lượng các cuộc gọi đáng kể, công cụ này cho phép Sở tập trung các nguồn lực điều tra hạn chế vào các trường hợp nguy hiểm nhất của mình. Tuy nhiên, các vấn đề tương thích gần đây với cơ sở dữ liệu hồ sơ đa cơ quan của Sở, được gọi là RegJIN, đã khiến công cụ ngưng hoạt động và cho đến nay không có công cụ thay thế nào có thể so sánh được.

Các đối tác cộng đồng hợp tác chặt chẽ với Sở về các vấn đề bạo lực gia đình đã ca ngợi các trung sĩ, thám tử và sĩ quan làm việc trong đơn vị. Các đối tác của Quận nói rằng các thành viên của đơn vị hiểu sự tổn thương ảnh hưởng như thế nào đến những người sống sót và coi trọng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức và những người bênh vực bạo lực gia đình.

Đã có cuộc thảo luận trong vòng Sở về việc di chuyển Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt khỏi vị trí hiện tại, mà chia sẻ với Quận Multnomah và các nhóm cộng đồng. Trong các cuộc phỏng vấn, các đối tác ủng hộ mong muốn của đơn vị là ở lại vị trí hiện tại để tạo điều kiện hợp tác và nhấn mạnh rằng các chức vị được giữ lại.  

Chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát về những nạn nhân sau bạo lực gia đình và những người bênh vực để tìm hiểu quan điểm của họ về Sở. Hơn một nửa số những người sống sót và những người bênh vực đã trả lời cho biết rằng họ sẽ cảm thấy thoải mái khi liên hệ với Sở nếu họ hoặc một người thân của họ từng bị bạo lực gia đình. Một số người trong số những người được hỏi lưu ý rằng Sở là lựa chọn duy nhất của họ và họ muốn các sĩ quan trả lời các cuộc gọi cho dịch vụ được đào tạo tốt hơn về mức độ ảnh hưởng của tổn thương đối với hành vi của những người sống sót. Một số người cho biết Sở đã cải thiện sự ứng phó của mình khi được kêu gọi giúp đỡ và đánh giá cao rằng những người bênh vực đã tham gia vào Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt. Những người khác cho biết ít tin tưởng hơn vào các sĩ quan đáp ứng các cuộc gọi bạo lực gia đình, mô tả họ là người đổ lỗi cho nạn nhân và không được biết về tác động của sự tổn thương. Một người được hỏi lưu ý rằng việc liên hệ với cảnh sát là “không an toàn hoặc không dễ tiếp cận với người da màu, người tự kỷ hoặc khuyết tật, hoặc thiểu số giới tính.”

Các sĩ quan tuần tra cần đào tạo, hướng dẫn

Nói chung, các sĩ quan Portland được giao nhiệm vụ tuần tra đều được đào tạo về bạo lực gia đình ở mức độ cơ bản khi họ được Sở Đào Tạo và Tiêu Chuẩn An Toàn Công Cộng của Oregon cung cấp. Điều đó không phải luôn luôn như vậy. Từ đầu những năm 2000 đến 2016, Sở đã cung cấp thêm khóa đào tạo nhiều ngày về bạo lực gia đình trong Học Viện Nâng Cao của mình. 

Khóa đào tạo nâng cao bao gồm hướng dẫn trên lớp và trọn một ngày mô phỏng trong đó các viên chức giải quyết các tình huống bạo lực gia đình với sự huấn luyện từ các giám sát viên và đối tác từ các cơ quan cộng đồng, bao gồm cả văn phòng biện lý của quận. Các tình huống đã giúp các sĩ quan tích lũy kinh nghiệm, nhận được phản hồi mang tính xây dựng và tự làm quen với các nguồn lực cộng đồng sẵn có cho những người sống sót. Trong các cuộc phỏng vấn, các trung sĩ từ Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt đã nhấn mạnh định dạng kịch bản như một công cụ đào tạo có giá trị và cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu đưa nó trở lại chương trình nghị sự của Học Viện Nâng Cao. Các trung sĩ cũng muốn được đào tạo và hướng dẫn thêm tại các sự kiện tại chức thường xuyên của Sở trong năm. Các quan chức từ Văn Phòng Biện Lý Quận Multnomah, Tình Nguyện Viên Hoa Kỳ và những người khác đã hỗ trợ đào tạo thêm cho các sĩ quan tuần tra, đặc biệt khi nó bao gồm các tình huống.

Cần có hướng dẫn cụ thể hơn trong Chỉ Thị về Bạo Lực Gia Đình của Sở Cảnh Sát

Chỉ Thị của Cảnh Sát Portland hướng dẫn hành vi của các sĩ quan tại hiện trường. Chúng cũng có sẵn để công chúng xem xét thủ tục và chính sách của Sở. Nhiều chỉ thị chứa ngôn ngữ công nhận tầm quan trọng của các chính sách và mô tả các giá trị cơ bản chúng. Các chỉ thị áp dụng cho bạo lực gia đình không có đủ bối cảnh giải thích để giúp các viên chức hiểu tầm quan trọng của các yêu cầu nhất định.

Chỉ thị của Sở về Lệnh Bảo Vệ và các Trường Hợp Bạo Lực Gia Đình (825.00) cho cảnh sát biết họ phải làm gì khi trả lời các cuộc gọi về bạo lực gia đình nhưng không giải thích lý do tại sao. Ví dụ, chỉ thị nêu rõ rằng các cuộc gọi về bạo lực gia đình yêu cầu ít nhất hai sĩ quan trả lời và các sĩ quan đến trước không được gọi sĩ quan thứ hai. Điều này không giải thích tại sao cần có hai sĩ quan, chẳng hạn như có thể tách các bên liên quan và trấn an những người khác có thể có mặt tại địa điểm. Chỉ thị nói rằng các sĩ quan phải bắt giữ thủ phạm và viết báo cáo cho cảnh sát về tất cả các sự cố trong gia đình, các hành động khó thực hiện và có thể không an toàn khi thực hiện một mình trong một môi trường đầy biến động.

Khi ai đó kêu cứu trong tình huống bạo lực gia đình, các sĩ quan phải hiểu và có thể giải thích các bước họ phải làm để bảo vệ tốt nhất cho nạn nhân và sự an toàn của họ cũng như thu thập bằng chứng về hành vi phạm tội. Ví dụ: Liên Minh Bắc Carolina Chống Tấn Công Tình Dục giải thích tầm quan trọng của việc tách các bên liên quan:

Sự ép buộc và đe dọa từ kẻ bạo hành cũng có thể cản trở khả năng họ cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc mà trong đó trả đũa có thể là một mối đe dọa thực sự. Các sĩ quan có thể giảm thiểu một số đe dọa bằng cách tách nạn nhân và phạm nhân. Việc phỏng vấn riêng các bên truyền đi thông điệp rằng vấn đề là giữa các cảnh sát viên và người phạm tội kể từ khi một tội ác đã được thực hiện. Các sĩ quan không nên đặt nạn nhân vào tình huống họ phải đối đầu với kẻ phạm tội.

Đào tạo về thông báo tổn thương là cần thiết cho các cuộc gọi về bạo lực gia đình

Đào tạo về sinh học thần kinh của sự tổn thương là một lĩnh vực mới nổi trong thực thi pháp luật, và các chuyên gia khuyến nghị nó nên được đưa vào đào tạo cơ bản cho tất cả các sĩ quan. Bộ Tiêu Chuẩn và Đào Tạo An Toàn Công Cộng của Oregon có một chương trình giảng dạy về chấn thương đang được phát triển, nhưng chương trình giảng dạy hiện tại của nó không bao gồm các thực hành được thông báo về chấn thương như một chủ đề nổi bật. Việc không được giáo dục về thông báo sự tổn thương trong quá trình đào tạo cơ bản hoặc Học Viện Nâng Cao của Sở là một cơ hội bị bỏ lỡ để cung cấp các dịch vụ cảnh sát tốt hơn cho những người sống sót.

Việc đào tạo là cần thiết để các sĩ quan hiểu được lý do tại sao những người sống sót sau cuộc tấn công tình dục thường không bỏ chạy, kêu gào hoặc chống trả lại những kẻ tấn công họ. Nó cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao những người sống sót sau bạo lực gia đình có thể ở lại với thủ phạm, từ chối liên hệ hỗ trợ và cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan thực thi pháp luật và những người thân yêu. Biết những gì xảy ra trong não bộ trong một sự kiện đau thương có thể thông báo cách tiếp cận và cách cư xử của một sĩ quan với những người sống sót khi trả lời cuộc gọi bạo lực gia đình và có thể dẫn đến kết quả điều tra tốt hơn sau lần tiếp xúc đầu tiên. 

Các thám tử, các trung sĩ và các sĩ quan trong Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt được đào tạo về Phỏng Vấn Pháp Y Trải Nghiệm Chấn Thương, một chương trình giảng dạy cấp cứu nắm giữ sinh học thần kinh của chấn thương trong số các nguyên tắc cơ bản của nó. Mặc dù hình thức phỏng vấn này là lý tưởng cho các cuộc phỏng vấn lâu dài, hướng đến người sống sót và thích hợp nhất cho các nhà điều tra, sự hiểu biết về sinh học thần kinh của chấn thương cũng sẽ có lợi cho các sĩ quan tuần tra phản ứng với các cuộc gọi bạo lực gia đình cấp tính. Các kỹ thuật phỏng vấn được thông báo về chấn thương có ích cho việc điều tra xem một sĩ quan có năm phút hay hai giờ với một người sống sót.

Các báo cáo từ sự ứng phó của các viên chức là cần thiết cho các công tố viên

Khi các sĩ quan bỏ qua các yếu tố cụ thể của những tội phạm bạo lực gia đình trong báo cáo của họ, những kẻ bạo hành có thể bị buộc tội nhẹ thay vì trọng tội. Văn Phòng Biện Lý Quận Multnomah cho biết họ có thể cải thiện độ chính xác của các quyết định buộc tội nếu các viên chức cung cấp bằng chứng phù hợp với các yếu tố pháp lý của tội phạm bạo lực gia đình, bao gồm các chỉ số về khả năng gây chết người và sự cố ý. Sở đồng ý và thừa nhận rằng viết báo cáo về các vụ bạo lực gia đình là một lĩnh vực mà các sĩ quan cần được đào tạo thêm. Nhân Viên Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt cho biết việc nêu rõ các yếu tố pháp lý đặc biệt quan trọng đối với các vụ bạo lực gia đình liên quan đến bóp cổ. Ví dụ, các sĩ quan thường ghi nhận sự xuất hiện của vết bầm tím, nhưng riêng vết bầm tím thì không được coi là thương tích theo luật Oregon. Các sĩ quan phải hỏi các câu hỏi "mức độ đau" ngoài việc ghi lại vết bầm tím, do đó, sự hiện diện và mức độ thương tích được rõ ràng.

Sự ứng phó tuần tra lý tưởng theo quan điểm của Văn Phòng Biện Lý Quận đối với các cuộc gọi bạo lực gia đình sẽ liên quan đến việc các cảnh sát đặt một loạt câu hỏi, chẳng hạn như liệu thủ phạm có biết về lệnh bảo vệ hay không hoặc liệu kẻ tấn công bị cáo buộc có biết nạn nhân đang mang thai hay không. Câu trả lời cho những câu hỏi như vậy minh họa mức độ sát thương và sự cố ý có liên quan, điều này có thể dẫn đến cáo buộc thích đáng cho những thủ phạm nguy hiểm hơn.

Đề Xuất

 1. Đảm bảo rằng các lợi ích của Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt được đặt cùng với các đối tác cộng đồng của nó được đánh giá phù hợp so với chi phí di chuyển nó.
 2. Thiết lập lại và duy trì công cụ đánh giá rủi ro để ưu tiên các trường hợp bạo lực gia đình có nguy cơ cao để theo dõi điều tra. 
 3. Chỉ Thị Tái Duyệt 825.00: Lệnh Bảo Vệ và các Trường Hợp Bạo Lực Gia Đình để cung cấp cho các sĩ quan hướng dẫn về lý do đằng sau các hành động mà họ phải thực hiện trong các cuộc đối phó với bạo lực gia đình.
 4. Cung cấp khóa đào tạo tại Học Viện Nâng Cao của Sở và các buổi học tại chức để đảm bảo Sở có thể đạt được:
  1. Sự ứng phó và điều tra bạo lực gia đình về thông báo chấn thương tập trung vào sinh học thần kinh của chấn thương và hành vi của nạn nhân;

  2. Đào tạo dựa trên tình huống phù hợp với các khuyến nghị của Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt và các đối tác cộng đồng;

  3. Các kỹ thuật phỏng vấn thông báo về chấn thương tập trung vào các chỉ số hành vi/an toàn và khả năng gây chết người cho nạn nhân đối với thủ phạm; và

  4. Các báo cáo hiệu quả với trọng tâm là nêu rõ các yếu tố tội phạm và cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để đảm bảo đưa ra các quyết định buộc tội theo hướng tố tụng phù hợp.

Xem phản hồi của Cảnh sát Portland đối với báo cáo của chúng tôi

Xem phản hồi về báo cáo từ Cảnh sát trưởng Portland Chuck Lovell.


Phương Pháp Suy Luận

Mục tiêu của đánh giá này là để so sánh các chính sách, các thực hành và đào tạo của Sở Cảnh Sát Portland về ứng phó với bạo lực gia đình với các phương pháp hay nhất và xác định các lĩnh vực mà Sở có thể cải thiện để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Portland.

Chúng tôi đã phát triển và chia sẻ một cuộc khảo sát cộng đồng với các nhà cung cấp dịch vụ cho bạo lực gia đình và những người sống sót. Cuộc khảo sát chủ yếu bao gồm các câu hỏi mở. Việc tham gia là không bắt buộc và người trả lời có thể chọn để trống câu hỏi. 25 thành viên cộng đồng đã chia sẻ phản hồi của họ về phản ứng của Sở Cảnh Sát Portland đối với bạo lực gia đình. Các khuyến nghị được cung cấp thông qua các câu trả lời khảo sát, đánh giá các thực tiễn tốt nhất của quốc gia và các cuộc phỏng vấn với nhân viên của Sở, các đối tác cộng đồng và các chuyên gia trong lĩnh vực ứng phó với bạo lực gia đình. Trong số các đối tác có nhân viên tại Văn Phòng Biện Lý Quận Multnomah, các thành viên của Nhóm Cải Thiện Ứng Phó Bạo Lực Gia Đình và Tình Nguyện Viên Hoa Kỳ.