Tái cấp giấy phép cho Dự án Thủy điện Portland Trang thông tin

Nguồn
Trên trang này

Dự án Thủy điện Portland (Portland Hydroelectric Project , PHP) do Thành phố Portland điều hành và đã báo cáo cho Cục cấp Nước Portland (Portland Water Bureau) từ năm 1989. PHP vận hành các cơ sở thủy điện ở Lưu vực Đầu nguồn Bull Run. Lưu vực Đầu nguồn Bull Run là lưu vực đầu nguồn được bảo vệ cao, đóng vai trò là nguồn cung cấp nước uống chính ở Portland và các cộng đồng xung quanh. Nó là một nhánh của sông Sandy, chảy vào hạ lưu sông Columbia ở phía tây bắc Oregon.

Illustration of Bull Run Watershed showing Headworks Treatment Facility, Reservoir and Dam 2, Reservoir and Dam 1, and Bull Run Lake.
The PHP is located about 25 miles east of Portland in the Bull Run Watershed.

PHP tạo ra đủ năng lượng điện để cung cấp cho khoảng 10,000 căn nhà trong khu vực. Cơ sở vận hành bao gồm hai nhà máy điện nằm bên dưới Đập Bull Run 1 và 2, cũng như cơ sở hạ tầng liên quan và đường dây điện dài 10 dặm.

Hoạt động cấp nước và các yêu cầu quản lý liên quan được ưu tiên hơn so với sản xuất thủy điện. Sản xuất thủy điện là một lợi ích bổ sung của việc vận hành của hệ thống cấp nước.

PHP vận hành theo giấy phép dự án thủy điện do

View from the top of Dam 1.
Roman Johnston

Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) ban hành vào Tháng Hai, 1979 và hết hạn vào năm 2029. Để tiếp tục vận hành PHP, Thành phố phải nộp các tài liệu đăng ký trước chính thức và thông báo về ý định tái cấp giấy phép cho FERC trước Tháng Hai, 2024. Thành phố đang đề xuất tiếp tục các hoạt động hiện tại như một phần của quy trình tái cấp giấy phép. 

Quy trình tái cấp giấy phép dự kiến sẽ mất 5 năm và mang lại nhiều cơ hội tham gia cho các cơ quan, Bộ lạc và các bên quan tâm khác.

Thông tin nhanh về PHP

 • hai nhà máy điện
 • đường dây điện dài 10 dặm
 • ~10.000 các căn nhà được phục vụ

Các mục tiêu tái cấp giấy phép của Thành phố

Mục tiêu của Thành phố trong quá trình tái cấp giấy phép là có được giấy phép mới cho dự án PHP để cho phép Thành phố tiếp tục cung cấp nước uống chất lượng cao và đáng tin cậy trong khi tạo ra năng lượng sạch. Với giấy phép mới, Thành phố tìm cách duy trì các hoạt động hiệu quả và nhanh gọn mà tập trung vào các trách nhiệm tài chính và môi trường của Thành phố. Với dự án này, chúng tôi nhằm hỗ trợ khả năng sinh sống lâu dài của cộng đồng chúng ta hiện nay và trong tương lai.

Với tư cách là người đồng quản lý Lưu vực sông Bull Run và U.S. Forest Service trong hơn 100 năm, Thành phố có rất nhiều dữ liệu và thông tin để cung cấp thông tin cho quá trình tái cấp giấy cấp phép. Thông qua quá trình tái cấp giấy phép, Thành phố sẽ cố gắng cộng tác với các cơ quan tiểu bang và liên bang, Bộ lạc và các bên quan tâm khác để xem xét thông tin này và sớm xác định các lỗ hổng thông tin, câu hỏi hoặc các vấn đề khác tiềm ẩn trong quá trình tái cấp giấy phép.

Quy trình tái cấp giấy phép

Thành phố sẽ sử dụng Quy trình Cấp phép Tích hợp (Integrated Licensing Process, ILP), là quy trình mặc định của FERC. ILP là một quy trình quản lý có cấu trúc chặt chẽ nhằm cung cấp cơ hội tư vấn và tham gia cho các cơ quan, Bộ lạc và các bên quan tâm khác trong suốt quá trình nhằm cung cấp thông tin cho quá trình phát triển đơn đăng ký giấy phép của Thành phố gửi cho FERC.

Kế hoạch Bảo tồn Môi trường sống (Habitat Conservation Plan, HCP)

Salmon swimming in the Bull Run River.
Bruce Zoellick, Bureau of Land Management

Kế hoạch Bảo tồn Môi trường sống của Nguồn cung cấp Nước Bull Run (Bull Run Water Supply Habitat Conservation Plan) đưa ra các cam kết quản lý môi trường mà Thành phố phải tuân theo để vận hành hệ thống nước uống. HCP là một thỏa thuận quản lý có thời hạn 50 năm mô tả công việc của Thành phố nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường sống dưới nước nhằm tuân thủ Đạo luật về Các loài có Nguy cơ Tuyệt chủng(Endangered Species Act) Đạo luật Nước Sạch (Clean Water Act) của liên bang. PHP tuân thủ theo tất cả các yêu cầu HCP có thể áp dụng.

Mốc thời gian dự kiến (có thể thay đổi)

 • Tháng Một, 2023–Tháng Mười Hai, 2023 Tài liệu Đăng ký Trước (Pre-Application Document, PAD) được xây dựng
 • Tháng Mười Hai, 2023 PAD và Thông báo Dự định được gửi tới FERC; bắt đầu Quy trình Cấp phép Tích hợp
 • Tháng Một, 2024–Tháng Ba, 2024 Giai đoạn lấy ý kiến ​​đóng góp công khai về PAD, họp phạm vi và các yêu cầu nghiên cứu gửi tới FERC
 • Tháng Năm, 2024–Tháng Tám, 2024 Giai đoạn nộp Kế hoạch Nghiên cứu Đề xuất (Proposed Study Plan, PSP) và lấy ý kiến ​​đóng góp công khai về PSP
 • Tháng Chín, 2024 Giai đoạn Kế hoạch Nghiên cứu Sửa đổi (Revised Study Plan, RSP) và lấy ý kiến ​​đóng góp công khai về RSP
 • Tháng Mười, 2024 FERC ban hành quyết định về kế hoạch học tập
 • Tháng Mười, 2024–Tháng Một, 2025 Quy trình giải quyết tranh chấp về kế hoạch học tập chính thức
 • Tháng Một, 2025–Tháng Mười Một, 2026 Thời gian nghiên cứu và lấy ý kiến
 • Tháng Mười, 2026–Tháng Mười Hai, 2026 Giai đoạn nộp đơn Đăng ký Giấy phép Dự thảo (Draft License Application, DLA) và lấy ý kiến ​​công khai về DLA
 • Tháng Hai, 2027–Tháng Bảy, 2027 Giai đoạn nộp Đơn đăng ký Cấp phép Cuối cùng (Final License Application, FLA) đã nộp và lấy ý kiến công khai về FLA
 • Tháng Năm, 2027–Tháng Mười Hai, 2028 Phân tích môi trường
 • Tháng Hai, 2029 Lệnh cấp phép đã được ban hành