Yêu cầu Hỗ trợ Xóa bỏ Hình vẽ Graffiti (Vietnamese)

Thông tin
A wall filled with tagging and graffiti
Chương trình Hình vẽ Graffiti cung cấp sự hỗ trợ xóa bỏ hình vẽ graffiti miễn phí hoặc giảm chi phí tới các cư dân, doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận đạt tiêu chí điều kiện hội đủ.

Hỗ trợ loại bỏ của chúng tôi bao gồm việc sơn và/hoặc làm sạch bằng áp lực nước với các bề mặt. Chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ với kính bị khắc axit hoặc hình vẽ graffiti trên xe.

Những ai đủ điều kiện?

  • Bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi hình vẽ graffiti thù ghét hoặc đa số hình vẽ graffiti băng đảng.
  • Doanh nghiệp có 10 nhân viên trở xuống (không thể là doanh nghiệp nhượng quyền thương mại).
  • Tổ chức phi lợi nhuận có 100 nhân viên trở xuống.
  • Nhà ở, căn hộ hoặc các tòa chung cư từ 1-10 căn nhà.

Cách để yêu cầu hỗ trợ xóa bỏ hình vẽ graffiti

Nếu quý vị hội đủ điều kiện, hãy hoàn thành đơn này:

Sau khi hoàn thành, hãy gửi đơn tới graffiti@portlandoregon.gov hoặc gửi qua đường bưu điện tới văn phòng của chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng phản hồi trong vòng 3-5 ngày sau khi chúng tôi nhận được đơn của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi đang nhận được một lượng lớn yêu cầu xóa bỏ hình vẽ graffiti và thời gian phản hồi của chúng tôi có thể bị trì hoãn. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ của Thành phố

Dưới đây là tên của các nhà thầu quý vị có thể thuê để xóa bỏ hình vẽ graffiti trên bất động sản của quý vị. Xin lưu ý, đây không phải là danh sách đầy đủ.

  • Portland United Graffiti Removal: 503-764-8355
  • Portland Graffiti Removal: 971-678-5249
  • Graffiti Removal Services: 916-233-7739

Tiếp xúc

Graffiti Program Coordinator

Địa điểm