Yêu cầu Hỗ trợ Xóa bỏ Hình vẽ Graffiti

Thông tin
A wall filled with tagging and graffiti
Chương trình Graffiti cung cấp sự hỗ trợ xóa graffiti miễn phí cho các cư dân, doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng được tiêu chí điều kiện hội đủ.

Những gì mà Thành phố cung cấp

Chúng tôi sẽ sơn đè lên graffiti trong hầu hết các trường hợp. Chúng tôi không phối màu sơn phù hợp. Chúng tôi sẽ cố sử dụng một màu sơn tương tự, nhưng khu vực mà chúng tôi sơn đè lên có thể có sắc thái khác đáng kể so với màu gốc. 

Đối với gạch, bê tông hoặc gỗ chưa được sơn, chúng tôi có thể thử dọn sạch graffiti bằng phương pháp phụt rửa áp lực lên bề mặt. 

Chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ với kính khắc bằng axit hoặc hình graffiti trên phương tiện giao thông.

Hỗ trợ loại bỏ của chúng tôi bao gồm việc sơn và/hoặc làm sạch bằng áp lực nước với các bề mặt. Chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ với kính bị khắc axit hoặc hình vẽ graffiti trên xe.

Những ai đủ điều kiện?

  • Bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi hình vẽ graffiti thù ghét hoặc đa số hình vẽ graffiti băng đảng.
  • Doanh nghiệp có 10 nhân viên trở xuống (không thể là doanh nghiệp nhượng quyền thương mại).
  • Tổ chức phi lợi nhuận có 100 nhân viên trở xuống.
  • Nhà ở, căn hộ hoặc các tòa chung cư từ 1-10 căn nhà.

Cách để Yêu cầu Dịch vụ của Chúng tôi

Nếu quý vị hội đủ điều kiện hãy:

1. Hoàn thành thỏa thuận Dịch vụ Xóa Graffiti và email thỏa thuận tới graffiti@portlandoregon.gov hoặc gửi qua đường bưu chính tới văn phòng của chúng tôi.

2. Hoàn thành Mẫu đơn Báo cáo Graffiti có chi tiết về graffiti, địa điểm và một tấm ảnh chụp bức grafitti.

Sau khi chúng tôi nhận được Thỏa thuận Dịch vụ Xóa Graffiti và Mẫu đơn Báo cáo Graffiti của quý vị, chúng tôi thường có thể sơn đè lên hoặc dọn sạch graffiti trên khu đất của quý vị trong vòng 5 ngày.

Tuy nhiên, Thành phố Portland hiện đang nhận được một lượng lớn yêu cầu xóa graffiti và vì nhu cầu cao này, thời gian phản hồi của chúng tôi có thể bị trì hoãn. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý vị.

Tiếp xúc

Graffiti Program Coordinator

Địa điểm