Gom rác sớm

Bài Báo
Recycling, compost, and garbage bins sitting on the grassy section between the sidewalk and the street. An intense sun shines down on them.
Để thùng rác ra ra ngoài từ buổi tối trước ngày thu gom thường nhật của quý vị.
Được phát hành
Đã cập nhật

Khách hàng tư gia: Vui lòng đặt các thùng rác, thùng tái chế và thùng ủ vi sinh ở lề đường vào đêm trước ngày thu gom của quý vị.

Việc thu gom sẽ sớm được bắt đầu để bảo vệ những người lái xe trong thời gian nắng nóng khắc nghiệt.