Yêu cầu về rác tái chế đối với nhà cho thuê (Vietnamese)

Thông tin
Two people walk their recycling bins to the curb. Behind them is a single-level duplex with brown paint and bright orange doors.
Các yêu cầu về việc xử lý rác và tái chế đối với chủ sở hữu bất động sản, người quản lý và chủ nhà cho thuê nhà ở bao gồm các căn nhà đơn hộ, hai hộ, ba hộ và bốn hộ.
Trên trang này

Yêu Cầu

Chủ sở hữu căn nhà cho thuê từ bốn căn hộ trở xuống (một hộ, hai hộ, ba hộ, bốn hộ) theo Title 29.30.140 của Thành phố Portland yêu cầu:

1. Trả tiền cho dịch vụ thu gom rác, rác tái chế và vật liệu ủ phân

Quý vị phải thiết lập và trả tiền cho dịch vụ. Hóa đơn phải đứng tên quý vị và được gửi cho quý vị, không phải người thuê.

Bất động sản cho thuê của quý vị có một công ty xử lý rác và tái chế được chỉ địnhcác mức giá và các tùy chọn dịch vụ do Thành phố quy định. 

2. Cung cấp đầy đủ dịch vụ thu gom rác thải

Thùng chứa rác thải không được quá đầy. Sau đây là những yêu cầu tối thiểu, nhưng người thuê của quý vị có thể cần kích thước hoặc số lượng thùng chứa lớn hơn để đáp ứng nhu cầu của họ.

A single-family home, a duplex, a triplex, and a fourplex are shown with the size and quantity of waste bins listed in the text on this page as minimum requirements.
  • Rác thải: Ít nhất một thùng có bánh xe đẩy có kích thước 20 gallon cho một căn nhà đơn hộ, thùng có bánh xe đẩy có kích thước 60 gallon cho một căn nhà hai hoặc ba hộ và thùng có bánh xe đẩy có kích thước 95 gallon cho một căn nhà bốn hộ.
  • Rác Tái chế: Ít nhất một thùng có bánh xe đẩy chứa rác tái chế có kích thước 60 gallon màu xanh lam cho một căn nhà đơn hộ hoặc hai hộ và hai thùng có bánh xe đẩy màu xanh lam có kích thước 60 gallon cho một căn nhà ba hộ hoặc bốn hộ.
  • Tái chế thủy tinh: Ít nhất một thùng chỉ chứa thủy tinh màu vàng hoặc thùng đựng đồ cứng có nhãn dán “glass only (chỉ thủy tinh)”.
  • Vật liệu ủ phân: Ít nhất một thùng có bánh xe đẩy chứa vật liệu ủ phân màu xanh lá cây 60 gallon cho một căn nhà một hộ, hai hộ, ba hộ hoặc bốn hộ.

Tìm các tùy chọn kích thước thùng rác và chi phí thu gom. Liên hệ với công ty xử lý rác của quý vị để thực hiện các thay đổi.

Những yêu cầu này áp dụng cho bất kỳ bất động sản tư gia nào không có chủ sở hữu cư ngụ, ngay cả trong các trường hợp:

  • Chủ sở hữu cho phép bạn bè hoặc gia đình sống tại bất động sản mà không phải trả tiền thuê. 
  • Chủ sở hữu sống trong một căn hộ của bất động sản nhiều căn hộ (nhà hai hộ, ba hộ, bốn hộ kết hợp). 

Title 29.30.140 của Thành phố Portland không yêu cầu hay nghiêm cấm chủ nhà thu lại những chi phí này từ người thuê nhà. Để nhận được hỗ trợ cho chủ nhà-người thuê nhà, hãy liên hệ với Liên minh Cộng đồng Người thuê nhà theo số 503-288-0130.

Các khoản tiền phạt

Chủ sở hữu bất động sản không cung cấp dịch vụ đầy đủ có thể bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế, bao gồm cả các khoản tiền phạt.

Giúp người thuê tái chế đúng

Thành phố cung cấp hướng dẫn tái chế miễn phí, bảng hiệu, hình dán và lịch thu gom rác để quý vị cung cấp cho người thuê nhà.

A brochure is shown unfolded, with images of items that are allowed in garbage, compost, and recycling. Also shown are rectangular stickers used to label the lids of waste containers.

Yêu cầu các tài liệu miễn phí