Biểu giá dịch vụ xử lý rác cho khu dân cư Portland

Thông tin
Portland residential garbage, recycling, and compost collection rates in Vietnamese.
Trên trang này

Dịch vụ tiêu chuẩn

Biểu giá có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Bảy, 2023.

Rác

Phí thu gom rác hàng tháng của quý vị dựa trên kích thước thùng chứa rác của quý vị. Quý vị có thể chọn kích thước phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Để thay đổi kích thước, hãy gọi cho công ty xử lý rác của quý vị. Rác được thu gom cách tuần.

4 garbage cart sizes showing how many garbage bags fit in each - 2, 3, 4, and 5.
20 gallon35 gallon60 gallon90 gallon
Chi phí hàng tháng$33.95$39.00$43.55$49.90
Giới hạn trọng lượng60 pound85 pound135 pound175 pound

Lưu ý: Một số ngôi nhà ở phía Tây của Portland nằm trong khu vực phải trả Phí Địa hình phía Tây

Vật liệu tái chế và ủ phân

Thu gom rác tái chếvật liệu ủ phânvà rác tái chế thủy tinh hàng tuần được bao gồm trong giá dịch vụ xử lý rác. 

Rác Tái chế (giấy, kim loại và nhựa)Vật liệu ủ phân
(phế thải thực phẩm và rác sân vườn)
Thủy tinh
Thùng đựngThùng có bánh xe đẩy màu xanh dương 60 gallonThùng có bánh xe đẩy màu xanh lá 60 gallonThùng có bánh xe đẩy màu vàng 35 gallon
Giới hạn trọng lượng135 pound135 pound35 pound

Các dịch vụ phụ trội

Nếu quý vị thuê một ngôi nhà hoặc căn hộ, hãy hỏi người quản lý khu nhà của quý vị trước khi đặt thêm rác ra ngoài. 

A black garbage bag sits next to a black garbage bin, a paper yard waste bag sits next to a green compost bin, and a holiday tree leans against a green compost bin.
Rác Bổ sungRác sân vườn bổ sungCây ngày lễ
Chi phí$5.85 mỗi túi hoặc thùng$3.95 mỗi túi, bó hoặc thùng$5.25 mỗi cây
Giới hạn trọng lượng/kích thước32 gallon / 40 poundTúi rác sân vườn bằng giấy 30 gallon / 40 poundChiều cao tối đa 6 feet
Hướng dẫnĐặt bên cạnh thùng rác của quý vị vào ngày thu gom rác của mình.Đặt bên cạnh thùng ủ phân vi sinh màu xanh lá của quý vị.Đặt bên cạnh thùng ủ phân vi sinh màu xanh lá của quý vị.

Các vật dụng lớn, cồng kềnh: Hãy gọi điện để biết ước tính chi phí
Hãy gọi cho công ty xử lý rác của quý vị để biết ước tính chi phí và ngày thu gom trước khi đặt ở lề đường. Chi phí thay đổi tùy thuộc vào kích thước của vật dụng. Thành phố không quy định biểu giá cho việc thu gom vật dụng lớn. Đối với các tùy chọn vứt bỏ và quyên góp các vật dụng lớn, hãy liên hệ theo số 503-234-3000 hoặc truy cập www.oregonmetro.gov/findarecycler.

Biểu giá cho tất cả các dịch vụ sẵn có

Giá cho tất cả các dịch vụ xử lý rác, rác tái chế và vật liệu ủ phân sẵn có, bao gồm dịch vụ theo yêu cầu, các khu nhà nhỏ đa hộ (2 – 4 căn hộ) và các yêu cầu đặc biệt:

Khu vực Địa hình phía Tây: Phí Địa hình phía Tây áp dụng cho các bất động sản trong khu vực này, bao gồm khu đồi phía tây của Portland, nơi có mức độ kết nối đường phố thấp, các bãi đất lớn hơn và các con đường hẹp, ngoằn ngoèo làm tăng chi phí thu gom rác, rác tái chế và vật liệu ủ phân. Để xác định xem một bất động sản có nằm trong Khu vực Địa hình phía Tây hay không, hãy tra cứu địa chỉ trong www.portlandmaps.com: Trong phần Garbage & Recycling (Rác thải & Rác Tái chế) (bên dưới “Utilities” (“Dịch vụ Tiện ích”)), quý vị sẽ thấy “Westside Terrain Area? (“Khu vực Địa hình phía Tây?”) tiếp theo là “Yes” ("Có") hoặc “No”  ("Không”).

Các giá biểu được ấn định như thế nào

Hàng năm, Bureau of Planning and Sustainability (Cục Kế hoạch và Bền vững) tiến hành đánh giá biểu giá để thiết lập mức biểu giá hợp lý và công bằng cho các công ty xử lý rác và tái chế được nhượng quyền thu phí thu gom rác, rác tái chế và vật liệu ủ phân cho khu dân cư.

Việc xem xét giá biểu bao gồm phân tích của một nhà kinh tế và một Kế toán viên Chuyên nghiệp có giấy Chứng nhận độc lập (CPA). Để xác định chi phí cung cấp dịch vụ, Cục Kế hoạch và Bền vững đánh giá nhiều yếu tố, bao gồm chi phí lao động, thiết bị và nhiên liệu, trọng lượng trung bình của rác trong mỗi kích thước thùng, phí xử lý rác thải rắn và ủ phân, giá trị thị trường và chi phí để phân loại đồ tái chế.

Các biểu giá đề xuất được Planning and Sustainability Commission (Ủy ban Kế hoạch và Bền vững) đánh gia tại một buổi góp ý công khai.  Cuối cùng, biểu giá được trình lên Hội đồng Thành phố để đánh giá và thông qua.