Yêu cầu về chất thải thực phẩm trong kinh doanh

Thông tin
A prep cook puts potato scraps into a green waste bin marked "food only". The background shows a commercial kitchen.
Các cơ sở kinh doanh thực phẩm ở Portland sẽ được yêu cầu ủ phân hữu cơ từ chất thải thực phẩm của họ, bắt đầu từ năm 2023 đối với một số cơ sở kinh doanh.
Trên trang này

Tổng quan về chính sách

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm ở Portland được yêu cầu ủ phân hữu cơ từ chất thải thực phẩm như một phần của chính sách toàn khu vực để giữ cho thực phẩm tránh bị chôn lấp và biến nó thành năng lượng tái tạo và phân bón giàu dinh dưỡng cho các trang trại.

Những điều được yêu cầu

 1. Thiết lập dịch vụ ủ phân với một công ty xử lý rác.
 2. Thiết lập thùng chứa trong nhà có nhãn dán cho biết những gì được đưa vào ủ phân hữu cơ (chỉ thực phẩm).
 3. Bỏ tất cả chất thải thực phẩm* vào để ủ phân hữu cơ thay vì bỏ vào thùng rác.

*Yêu cầu này không áp dụng cho các khu vực công cộng hoặc khu vực phục vụ trực tiếp khách hàng thuộc cơ sở kinh doanh của quý vị.

Ngày thực thi

Việc thực thi được thực hiện theo từng giai đoạn dựa trên khối lượng chất thải thực phẩm ước tính của các cơ sở kinh doanh.

31 Tháng Ba năm 2023: Các doanh nghiệp tạo ra hơn 1000 pound chất thải thực phẩm trở lên mỗi tuần được yêu cầu ủ phân hữu cơ trước ngày 31 Tháng Ba năm 2023. 1000 pound là khoảng bốn xe chứa rác đựng đầy 60 gallon nguyên liệu làm phân hữu cơ.  

30 Tháng Chín năm 2023: Các doanh nghiệp tạo ra hơn 500 pound chất thải thực phẩm trở lên mỗi tuần được yêu cầu ủ phân hữu cơ trước ngày 30 Tháng Chín năm 2023. 500 pound là khoảng hai xe chứa rác đựng đầy 60 gallon nguyên liệu làm phân hữu cơ. 

30 Tháng Chín năm 2024: Các doanh nghiệp tạo ra hơn 250 pound chất thải thực phẩm trở lên mỗi tuần được yêu cầu ủ phân hữu cơ trước ngày 30 Tháng Chín năm 2024. 250 pound là khoảng một xe chứa rác đựng đầy 60 gallon nguyên liệu làm phân hữu cơ. 

Các cơ sở kinh doanh chịu ảnh hưởng

Các cơ sở thực hiện nấu nướng, thu mua, chế biến, phục vụ hoặc bán thực phẩm được yêu cầu ủ phân cho chất thải thực phẩm của họ. Các cơ sở này bao gồm: 

 • Cửa hàng Tạp hóa, cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên, nhà bán buôn và cửa hàng chuyên doanh thực phẩm. 
 • Nhà hàng và công ty cung cấp dịch vụ ăn uống. 
 • Các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống. 
 • Các doanh nghiệp có nhà ăn, nhà hàng và/hoặc nơi chế biến thực phẩm tại chỗ, chẳng hạn như khách sạn, bệnh viện, khuôn viên công ty, trường cao đẳng và đại học, cơ sở dưỡng lão và cơ sở cải huấn. 
 • Cơ sở giáo dục tiểu học và trung học có nhà ăn hoặc nơi chế biến thực phẩm (bắt đầu thực thi vào năm 2024). 

Các cơ sở kinh doanh sẽ nhận được thư từ Thành phố trước thời hạn yêu cầu của họ ít nhất một năm. 

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm tạo ra ít hơn 250 pound chất thải thực phẩm mỗi tuần (tương đương với khoảng đầy một xe chở rác 60 gallon) không bắt buộc phải ủ phân hữu cơ tại thời điểm này nhưng được khuyến khích tham gia cùng hơn 1,300 doanh nghiệp Portland hiện đã thực hiện ủ phân. 

Các cơ sở kinh doanh không tạo ra chất thải thực phẩm, chẳng hạn như văn phòng và cơ sở sản xuất hoặc bán lẻ mặt hàng không phải thực phẩm không bắt buộc phải ủ phân. Tuy nhiên, các văn phòng lớn với hơn 100 nhân viên có phòng ăn trưa hoặc phòng nghỉ được khuyến khích tự nguyện đăng ký dịch vụ ủ phân hữu cơ: Tìm hiểu thêm hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. 

Nếu quý vị không chắc khi nào yêu cầu sẽ được thực thi cho doanh nghiệp của mình và muốn biết trước, vui lòng liên hệ với Thành phố

Vai trò của người quản lý khu nhà: Nếu người quản lý khu nhà của một cơ sở kinh doanh thực phẩm cung cấp dịch vụ thu gom rác, họ cũng phải cung cấp dịch vụ ủ phân hữu cơ và tái chế (ở các mức dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cơ sở kinh doanh). 

Các ngoại lệ 

Rác thải thực phẩm của khách hàng: Yêu cầu này không áp dụng cho các khu vực công cộng hoặc khu vực phục vụ trực tiếp khách hàng thuộc cơ sở kinh doanh của quý vị; yêu cầu này chỉ áp dụng cho chất thải thực phẩm được vứt bỏ ở khu vực phía sau nhà, chẳng hạn như khu vực chuẩn bị thực phẩm và rửa bát đĩa. 

Các tùy chọn được phép khác đối với chất thải thực phẩm:  

 • Quyên góp thực phẩm: Thực phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của con người, được bảo quản đúng cách và được một tổ chức từ thiện chấp nhận để quyên góp, chẳng hạn như ngân hàng thực phẩm hoặc kho thực phẩm. (Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ quyên góp.) 
 • Thức ăn cho động vật: Thức ăn được thu gom để làm thức ăn cho động vật trong các cơ sở do Sở Nông nghiệp Oregon quy định. 
 • Kết xuất: Thịt, mỡ và xương được thu thập để kết xuất hoặc sản xuất nhiên liệu sinh học. 

Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị bỏ rất ít thức ăn vào thùng rác, do thực hiện quyên góp thực phẩm và ngăn ngừa lãng phí một cách toàn diện hoặc gửi thức ăn thừa đến trang trại hoặc cơ sở kết xuất, vui lòng cho chúng tôi biết

Hình phạt 

Thành phố sẽ chỉ đạo bằng việc giáo dục và hỗ trợ để giúp các cơ sở kinh doanh đáp ứng yêu cầu ủ phân hữu cơ từ chất thải thực phẩm. Tuy nhiên, nếu một cơ sở kinh doanh không hợp tác theo hướng tuân thủ và không được chấp thuận để được miễn tạm thời, Thành phố sẽ thực thi yêu cầu và áp dụng phạt tiền:  

 • $200 tháng thứ nhất 
 • $400 tháng thứ hai 
 • $600 cho mỗi tháng sau đó 

Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm được yêu cầu ủ phân hữu cơ sẽ được giám sát bằng cách kiểm tra tại chỗ ngẫu nhiên bắt đầu từ năm 2025.  

Miễn trừ tạm thời: Trong một số trường hợp nhất định, Thành phố Portland có thể cho các doanh nghiệp thêm một năm để tuân thủ.  

Quý vị có thể nhận hỗ trợ ở đâu 

Cách thiết lập để ủ phân hữu cơ

Hướng dẫn từng bước của chúng tôi chỉ dẫn quý vị cách thiết lập để thu gom phân hữu cơ từ chất thải thực phẩm. Dưới đây là các bước chính:

 • Thiết lập dịch vụ ủ phân với một công ty rác. Thành phố không quy định mức giá hoặc chỉ định các công ty rác: quý vị chọn một công ty và thương lượng chi phí. Tìm hiểu thêm.
 • Thiết lập thùng chứa trong nhà có nhãn dán cho biết những gì được đưa vào ủ phân hữu cơ (chỉ thực phẩm).
 • Đào tạo nhân viên bỏ tất cả chất thải thực phẩm vào để ủ phân hữu cơ thay vì bỏ vào thùng rác.  

Xem hướng dẫn đầy đủ

Hỗ trợ một - một

Nhân viên thành phố luôn sẵn sàng giúp cơ sở kinh doanh của quý vị thiết lập dịch vụ ủ phân hữu cơ. Những nhân viên này đã giúp các doanh nghiệp ủ phân hữu cơ và tái chế trong nhiều năm và quen thuộc với những thách thức phổ biến và các giải pháp. Họ cũng có thể trả lời các câu hỏi về yêu cầu.

Yêu cầu hỗ trợ

Các Câu hỏi Thường gặp 

Dịch vụ ủ phân hữu cơ sẽ có giá bao nhiêu? 

Thành phố không quy định mức giá hoặc chỉ định các công ty rác: Quý vị sẽ thương lượng chi phí với mộtcông ty rác mà quý vị lựa chọn. Chúng tôi khuyên quý vị nên lấy một vài báo giá để so sánh chi phí.  

Tất cả các công ty rác được cấp phép bắt buộc phải cung cấp dịch vụ đến lấy rác thải để ủ phân hữu cơ, nhưng giá cả có thể thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả việc liệu họ có đang lấy rác thải để ủ phân hữu cơ từ một doanh nghiệp ở gần hay không.  

Hợp đồng: Nếu quý vị chọn ký hợp đồng dịch vụ thu gom chất thải, hãy đọc thông tin chi tiết; có thể sẽ khó thay đổi mức độ hoặc chi phí dịch vụ của quý vị trong suốt thời gian hợp đồng. Nếu quý vị hiện đang ký một hợp đồng, quý vị có thể được yêu cầu sử dụng nhà cung cấp hiện tại của mình cho dịch vụ ủ phân hữu cơ.

Tìm hiểu thêm về việc thiết lập dịch vụ

Khách hàng có phải tách rác thực phẩm của họ ra khỏi rác không? 

Không. Các khu vực mà khách hàng bỏ chất thải được miễn trong yêu cầu này.  

Chúng tôi không yêu cầu khách hàng tách chất thải thực phẩm và chúng tôi không khuyến nghị điều đó. Quá khó để duy trì nguyên tắc thu gom phân hữu cơ "chỉ gồm thực phẩm" đối với các cơ sở kinh doanh. Trong môi trường công cộng, việc thu gom chất thải thực phẩm thường bị lẫn theo khăn ăn, cốc dùng một lần hoặc dao kéo, và các vật dụng không phải thực phẩm khác.  

Nếu quý vị muốn phân loại rác thải của khách hàng để ủ phân hữu cơ và tái chế, chúng tôi khuyên nên hướng dẫn khách hàng để mọi thứ trên bàn hoặc trong thùng đựng bát đĩa để nhân viên có thể phân loại đúng cách.

Yêu cầu gồm những loại chất thải thực phẩm nào? 

Tất cả rác thực phẩm, bao gồm cả thực phẩm hư hỏng, đồ vụn khi chuẩn bị thực phẩm, và mảnh vụn thức ăn; thịt sống hoặc đã nấu chín, sữa, cá, động vật có vỏ, quả hạch, hạt, bánh mì và mì ống; bã cà phê và trà; vỏ trái cây, vỏ và xương. 

Chương trình ủ phân hữu cơ dành cho doanh nghiệp của Portland chỉ thực hiện đối với thực phẩm, vì vậy KHÔNG cho chất lỏng, sản phẩm giấy, bao bì hoặc bất cứ thứ gì không phải là thực phẩm vào thùng nguyên liệu ủ phân hữu cơ của quý vị, ngay cả khi nó được dán nhãn “có thể phân hủy” hoặc “có thể phân hủy sinh học”. Các vật phẩm không phải thực phẩm duy nhất được phép sử dụng là tấm lọc cà phê bằng giấy và túi trà, và túi có thể phân hủy được chứng nhận BPI

Xem danh sách đầy đủ

Chất thải thực phẩm ướt và chất béo, dầu và mỡ

Rác thực phẩm lỏng như súp và chất rắn trong nước rửa chén cần phải được lọc kỹ trước khi cho vào thùng ủ phân từ chất thải thực phẩm.  

Chất béo, dầu và mỡ (FOG) không được thải xuống cống. FOG dạng rắn có thể được cho vào thùng ủ phân nhưng chất lỏng thì không. Các cơ sở kinh doanh có thể thiết lập việc thu gom dầu ăn đã qua sử dụng và/hoặc kết xuất động vật từ các thiết bị xử lý độc lập. Tìm công ty thông qua công cụ Find a Recycler (Tìm một Cơ sở Tái chế) của Vùng Đô thị hoặc gọi số 503-234-3000.

Quý vị có thể tìm thấy hỗ trợ bổ sung thông qua chương trình Giải quyết nhanh chóng FOG của Thành phố. 

Thông tin thêm về chính sách 

Tìm thêm thông tin chi tiết trong Quy tắc Quản lý Chất thải Rắn trong Kinh doanh, Tái chế và Ủ phân Hữu cơ của Thành phố Portland.  

Chính sách của Thành phố tuân theo yêu cầu trên toàn khu vực của Vùng Đô thị Oregon (Sắc lệnh số 18-1418, được thông qua vào năm 2018) dành cho một số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm để tách chất thải thực phẩm ra khỏi rác.  

Mục đích của chính sách 

Chính sách toàn khu vực này nhằm mục đích ngăn việc đưa thực phẩm vào các bãi chôn lấp rác, nơi điều này làm tình trạng biến đổi khí hậu trầm trọng hơn. Thay vào đó, chất thải thực phẩm của quý vị được sử dụng để tạo ra năng lượng sạch và phân bón giàu chất dinh dưỡng cho các trang trại, vườn ươm và vườn. 

Hơn một nửa lượng thực phẩm mà vùng đô thị Portland chuyển đến các bãi chôn lấp mỗi năm đến từ các doanh nghiệp, và phần lớn trong số đó đến từ các nhà hàng, cửa hàng tạp hóa và các cơ sở kinh doanh tập trung vào thực phẩm khác. 

Tìm hiểu thêm về lợi ích của việc giữ thức ăn tránh bị chôn lấp và cách thức mà chất thải thực phẩm của quý vị được chuyển thành năng lượng và phân bón. 

Các doanh nghiệp sẽ được thông báo như thế nào 

Thành phố Portland sẽ gửi thư cho các cơ sở kinh doanh để thông báo cho họ khi nào yêu cầu sẽ bắt đầu đối với họ. Những bức thư đầu tiên sẽ được gửi vào Tháng Ba năm 2022. 

Thư thông báo cho các doanh nghiệp ước tính tạo ra hơn 1000 thực phẩm mỗi tuần. Hạn chót để tuân thủ là ngày 31 Tháng Ba năm 2023.

Thư thông báo cho các doanh nghiệp ước tính tạo ra hơn 500 thực phẩm mỗi tuần. Hạn chót để tuân thủ là ngày 30 Tháng Chín năm 2023.

Thư thông báo cho các doanh nghiệp ước tính tạo ra hơn 250 thực phẩm mỗi tuần. Hạn chót để tuân thủ là ngày 30 Tháng Chín năm 2024.

Các cơ sở kinh doanh nằm trong chuỗi có nhiều địa điểm cũng sẽ nhận được thư từ Đô thị vào Tháng Hai năm 2022. Điều này nhằm đảm bảo rằng ban quản lý khu vực nhận thức được yêu cầu đối với các địa điểm trên toàn khu vực đô thị Portland lớn.