Chính sách nhựa sử dụng một lần theo yêu cầu

Thông tin
Plastic fork, knife and spoon, plastic straws and coffee stirrer, plastic single-serving coffee creamer, and plastic pouches of mayonnaise, ketchup, and soy sauce.
Ống hút nhựa, thìa khuấy, đồ dùng hoặc gia vị đóng gói riêng không thể tự động được cung cấp theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Trên trang này

Tổng quan về chính sách

Ống hút nhựa, thìa khuấy, đồ dùng hoặc gia vị đóng gói riêng không thể tự động được cung cấp theo đơn đặt hàng của khách hàng để dùng tại chỗ, lái xe qua mang đi, mang đi hoặc giao hàng tận nơi. Những đồ dùng này chỉ có thể được cung cấp khi khách hàng yêu cầu.

Các ngoại lệ

Những đồ dùng này có thể được bao gồm trong các bữa ăn được cung cấp như một phần của dịch vụ xã hội cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá do hệ thống trường học, nhà tạm trú cho người vô gia cư và các chương trình giao bữa ăn cho người cao tuổi cung cấp.

Đồ dùng bằng nhựa có thể được đặt trong khu vực khách hàng tự phục vụ, nhưng ống hút nhựa, thìa khuấy và gia vị đóng gói riêng phải được để sau quầy.

Tiếp cận ống hút dành cho người khuyết tật

Một số người khuyết tật cảm thấy khó uống hoặc không thể uống được nếu không có ống hút, và ống hút nhựa đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn ống hút bằng giấy hoặc kim loại.

Ngay cả khi quý vị muốn loại bỏ hoàn toàn ống hút nhựa, chúng tôi vẫn khuyến nghị quý vị giữ một lượng ống hút nhỏ để cung cấp khi được yêu cầu.

Hỗ trợ

Hỗ trợ miễn phí có sẵn. Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.

Ký cho khách hàng

Plastic utensils, plastic straws, single use creamer, plastic packet of mayonnaise, with text reading "Available by request" in English, Spanish, Vietnamese, Chinese, and Russian.

Các khoản tiền phạt

Các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm chính sách sẽ nhận được cảnh báo bằng văn bản từ Thành phố Portland.

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ, tiền phạt là 100 đô la cho vi phạm đầu tiên, 200 đô la cho vi phạm thứ hai và 500 đô la cho mọi vi phạm bổ sung trong cùng một năm dương lịch.

Báo cáo doanh nghiệp không tuân thủ

Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.