Các thùng chứa trên lối đi ưu tiên

Thông tin
A photo shows a street view of a business's small parking lot. A dumpster and two recycling carts are shown in the parking lot, with an arrow showing them moved back to the parking lot. Next to the image of them on the street is a 24/7 sign with a red x over it.
Các thùng chứa rác, rác tái chế và nguyên liệu ủ phân trộn không được phép để trên vỉa hè hoặc đường phố công cộng.
Trên trang này

Tổng quan về chính sách

Các thùng chứa không được để ở lối đi ưu tiên trong hơn 2 giờ trước hoặc sau khi thu gom chất thải trong giờ làm việc bình thường.

Lối đi ưu tiên bao gồm vỉa hè, đường phố, điểm đậu xe công cộng và khu vực giữa vỉa hè và đường phố

Nếu việc thu gom diễn ra sau giờ làm việc bình thường, các thùng chứa có thể được đặt ở lối đi ưu tiên khi kết thúc giờ làm việc và phải được dọn đi trước khi bắt đầu ngày làm việc tiếp theo hoặc trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt ở đó, tùy thời gian nào xảy ra trước.

Mục đích của chính sách này, được Hội đồng Thành phố thông qua năm 2008, là đảm bảo lối đi ưu tiên được thông thoáng và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người, kể cả những cá nhân sử dụng xe lăn hoặc xe đẩy.

Hỗ trợ

Nếu doanh nghiệp của quý vị gặp khó khăn khi đáp ứng các nguyên tắc này, hãy liên hệ với công ty xử lý rác và tái chế của quý vị để thảo luận về các lựa chọn.

Nhân viên thành phố cũng có thể đưa ra các khuyến nghị.

Nếu việc tạo hoặc trả tiền cho không gian lưu trữ cho các thùng chứa chất thải của quý vị sẽ gây ra khó khăn về kinh tế, quý vị có thể xin miễn trừ có thời hạn: Liên hệ với nhân viên thành phố để biết thêm thông tin.

Các khoản tiền phạt

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ, tiền phạt cho mỗi thùng chứa chất thải trong khu vực lối đi ưu tiên là $200 cho tháng đầu tiên, $400 cho tháng thứ hai và $600 cho mỗi tháng sau đó.

Báo cáo doanh nghiệp không tuân thủ

Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.