Yêu cầu tái chế dành cho doanh nghiệp (Vietnamese)

Thông tin
A staff member at a retail company puts a flattened, folded up cardboard box into a blue recycling bin. The other photo shows a staff member of a restaurant putting glass bottles into a blue glass recycling bin.
Các doanh nghiệp ở Portland được yêu cầu tái chế. Điều này bao gồm giấy, kim loại và nhựa, cũng như chai và lọ thủy tinh.

Tổng quan về chính sách

Tất cả các doanh nghiệp ở Portland phải tách rác tái chế ra khỏi rác sinh hoạt.

Điều này có nghĩa là phải thu gom giấy, kim loại và nhựa trong một thùng tái chế, và các chai và lọ thủy tinh trong một thùng khác.

Xem danh sách đầy đủ những gì có thể được tái chế.

Nếu quý vị quản lý dịch vụ rác của doanh nghiệp mình, công ty xử lý rác và tái chế của quý vị phải cung cấp cho quý vị dịch vụ tái chế.

Cách thiết lập dịch vụ xử lý rác và tái chế.

Hỗ trợ

Hỗ trợ miễn phí có sẵn.  Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.

Các khoản tiền phạt

Các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm chính sách sẽ nhận được cảnh báo bằng văn bản từ Thành phố Portland.

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ, tiền phạt là 200 đô la cho tháng đầu tiên, 400 đô la cho tháng thứ hai và 600 đô la cho mỗi tháng sau đó.

Báo cáo doanh nghiệp không tuân thủ

Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.