Túi nhựa sử dụng một lần bị cấm (Vietnamese)

Thông tin
Thin plastic grocery bag with red prohibition circle. Brown paper bag with 5-cents written in text.
Không được cung cấp túi nhựa dùng một lần khi thanh toán cho khách hàng.

Tổng quan về chính sách

Các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tạp hóa hoặc nhà hàng không được cung cấp túi đựng nhựa dùng một lần khi thanh toán.

Được phép cung cấp túi giấy và túi tái sử dụng khi thanh toán, với khoản phí 5 xu (trở lên). Túi giấy phải được chế tạo với ít nhất 40% hàm lượng tái chế sau tiêu dùng và túi nhựa có thể tái sử dụng phải dày 4 millimet trở lên.

Những trường hợp ngoại lệ

Phiếu ưu đãi WIC hoặc thẻ chuyển quyền lợi điện tử: Các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tạp hóa và nhà hàng có thể cung cấp miễn phí túi đựng hàng khi thanh toán bằng giấy tái chế hoặc túi đựng hàng khi thanh toán bằng nhựa tái sử dụng cho những khách hàng có phiếu ưu dãi dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) hoặc thẻ chuyển quyền lợi điện tử.

Túi được cung cấp cho khách hàng vào thời điểm khác với thời điểm thanh toán, bao gồm:

  • Túi được thiết kế để đựng các vật dụng có khối lượng lớn như đồ kim khí nhỏ hoặc cho các mục đích vệ sinh hoặc riêng tư.
  • Một số túi chuyên biệt, chẳng hạn như túi đựng quần áo.
  • Túi được bán theo gói để sử dụng như đựng thức ăn, đựng rác hoặc chất thải vật nuôi.

Không có ngoại lệ đối với các mặt hàng nhựa được dán nhãn “có thể phân hủy”, “có thể phân hủy sinh học” hoặc “làm từ thực vật”. Những thứ này không thể được ủ ở Portland.

Khoản phí này đi về đâu?

Các doanh nghiệp giữ khoản phí, điều này cho phép họ thu hồi chi phí trong việc cung cấp giấy và túi có thể tái sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ miễn phí có sẵn.  Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.

Các khoản tiền phạt

Các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm chính sách sẽ nhận được cảnh báo bằng văn bản từ Thành phố Portland.

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ, tiền phạt là 100 đô la cho vi phạm đầu tiên, 200 đô la cho vi phạm thứ hai và 500 đô la cho mọi vi phạm bổ sung trong cùng một năm dương lịch.

Báo cáo doanh nghiệp không tuân thủ

Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.