Chính sách nhựa sử dụng một lần theo yêu cầu (Vietnamese)

Thông tin
Plastic fork, knife and spoon, plastic straws and coffee stirrer, plastic single-serving coffee creamer, and plastic pouches of mayonnaise, ketchup, and soy sauce.
Ống hút nhựa, thìa khuấy, đồ dùng hoặc gia vị đóng gói riêng không thể tự động được cung cấp theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Trên trang này

Ống hút nhựa, thìa khuấy, đồ dùng hoặc gia vị đóng gói riêng không thể tự động được cung cấp theo đơn đặt hàng của khách hàng để dùng tại chỗ, lái xe qua mang đi, mang đi hoặc giao hàng tận nơi. Những đồ dùng này chỉ có thể được cung cấp khi khách hàng yêu cầu.

Các ngoại lệ: Những đồ dùng này có thể được bao gồm trong các bữa ăn được cung cấp như một phần của dịch vụ xã hội cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá do hệ thống trường học, nhà tạm trú cho người vô gia cư và các chương trình giao bữa ăn cho người cao tuổi cung cấp.

Đồ dùng bằng nhựa có thể được đặt trong khu vực khách hàng tự phục vụ, nhưng ống hút nhựa, thìa khuấy và gia vị đóng gói riêng phải được để sau quầy.

Hình phạt lên đến $500 có thể được áp dụng.

Ký cho khách hàng

Plastic utensils, plastic straws, single use creamer, plastic packet of mayonnaise, with text reading "Available by request" in English, Spanish, Vietnamese, Chinese, and Russian.