Cách để Chế biến Cá Bắt được ở Columbia Slough

Thông tin
A red graphic with an image of a fork and knife with a "do not" symbol over a fork and knife to the very left of the image, and an image of a trashcan with a fish head, tail, and guts over it with down arrows between the items and the can. In the center of the image is the following text in black font, "Do not eat. Throw away head, skin, tail, guts, and fats. Fats have more pollutants."
Không ăn. Vứt bỏ đầu, da, đuôi, ruột và mỡ. Mỡ có nhiều chất ô nhiễm hơn.

Để giảm lượng chất độc khi quý vị ăn cá từ Columbia Slough:

 • Ăn cá nhỏ, cá bé.
 • Biết cá quý vị đang ăn là từ đâu.
 • Ăn nhiều loại cá có hàm lượng chất độc thấp.
 • Nắm rõ các hướng dẫn về cá lành mạnh khi chọn hải sản tại cửa hàng hoặc nhà hàng.
 • Hạn chế số lượng cá từ Vùng đầm mà quý vị ăn. Đối với gần như tất cả cá Columbia Slough, chỉ ăn 1 khẩu phần ăn philê mỗi tháng. Một khẩu phần ăn có kích thước và độ dày bằng bàn tay của một người hoặc tương đương với kích thước của hai bộ bài.

Khẩu phần ăn là gì?

Kích thước khẩu phần bữa ăn của quý vị phụ thuộc vào kích thước cơ thể của quý vị

Một khẩu phần ăn có kích thước và độ dày bằng bàn tay của quý vị — khoảng 1 ounce cá chưa nấu chín cho mỗi 20 pound trọng lượng cơ thể.

 • Đối với một người lớn nặng 160 pound, kích thước một khẩu phần ăn khoảng 8 ounce.
 • Đối với một đứa trẻ nặng 80 pound, kích thước một khẩu phần ăn khoảng 4 ounce.

How should I prepare the fish to reduce my health risk?Tôi nên chế biến cá như thế nào để giảm nguy cơ về sức khỏe của mình?

PCB,  và thuốc trừ sâu có trong mỡ của cá. Bằng cách loại bỏ mỡ khi quý vị chế biến và nấu cá, quý vị có thể giảm tới 50% lượng chất độc trong cá. . 

Loại bỏ da. Cắt bỏ phần mỡ dọc lưng. Cắt bỏ phần mỡ dọc theo mình cá. Cắt mỡ bụng.

Khi ăn cá từ Vùng đầm, hãy làm theo các bước sau:

 • Hãy cắt bỏ phần đầu, da, nội tạng, phần mỡ ở lưng và bụng. Các chất độc nằm ở những phần này.
 • Chỉ ăn phi-lê cá.
 • Nướng, nướng lò, nướng vỉ hoặc hấp phần phi-lê (không có da hoặc mỡ) để phần mỡ chảy nhỏ giọt hết.
 • Tránh ăn da và mỡ cá.
 • Không ăn cá sống từ Vùng đầm.
 • Không ăn hoặc nấu phần mỡ chảy ra hoặc sử dụng chúng để làm nước sốt.
 • Không sử dụng lại dầu nhỏ giọt hoặc dầu dùng để nấu ăn.

Hướng dẫn: Cách chế biến cá để giảm thiểu nguy cơ về sức khỏe


Translation and Interpretation  |  Traducción e Interpretación  |  |  अनुवादन तथा व्याख्या  |  口笔译服务  |  Устный и письменный перевод  |  Turjumaad iyo Fasiraad  |  Письмовий і усний переклад  |  Traducere și interpretariat  |   Chiaku me Awewen Kapas  | Biên Dịch và Thông Dịch: 503-823-7740