Khuyến cáo về Cá từ Columbia Slough

Thông tin
Graphic reads: Warning! Fish Smart. Eat Safe. includes a black and white graphic of a fish with a hook to illustrate fishing.
Cảnh báo! Hãy Am hiểu về Cá. Ăn uống An toàn. Ăn cá rất tốt cho quý vị và là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Tuy nhiên, cá từ Columbia Slough có thể chứa chất độc khiến cá có hại khi ăn. Học cách am hiểu về cá và ăn uống an toàn để bảo vệ sức khỏe của quý vị và gia đình.

Quý vị có câu cá ở Columbia Slough không?

A photograph of a fish advisory sign posted in a park area. The sign contains a warning and provides guidance on what not to eat and who is most at risk. This information is found on this web page.
Các biển báo khuyến cáo được dán tại nhiều địa điểm dọc theo Columbia Slough.

Ăn cá rất tốt cho quý vị và là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Tuy nhiên, cá ở Columbia Slough có thể chứa các chất độc như polychlorinated biphenyls (PCB), per- và polyfluoroalkyl (PFAS), và thuốc trừ sâu có hại cho người ăn. Cá bị nhiễm độc không có vẻ ngoài hoặc có biểu hiện ốm yếu.

Oregon Health Authority (Cơ quan Y tế Oregon) khuyên quý vị nên hạn chế lượng cá ăn để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình.

Đối với gần như tất cả các loài cá cư trú, cơ quan y tế khuyến cáo chỉ nên ăn một bữa ăn philê mỗi tháng đối với tất cả cá đánh bắt ở vùng đầm.

Cơ quan y tế đã sửa đổi khuyến cáo này vào năm 2022 đối với cá cư trú tại Columbia Slough (từ Công viên Kelley Point đến các hồ Blue và Fairview). Cá cư trú là những loài cá sống cả đời trong vùng đầm và phơi nhiễm với chất độc trong lớp trầm tích trong suốt cuộc đời của chúng. Kết quả là chúng có lượng chất độc cao hơn trong đó.

Tìm hiểu thêm về:

Tải xuống thông tin khuyến cáo này ở định dạng PDF có sẵn bằng 15 ngôn ngữ.Translation and Interpretation  |  Traducción e Interpretación  |  |  अनुवादन तथा व्याख्या  |  口笔译服务  |  Устный и письменный перевод  |  Turjumaad iyo Fasiraad  |  Письмовий і усний переклад  |  Traducere și interpretariat  |   Chiaku me Awewen Kapas  | Biên Dịch và Thông Dịch : 503-823-7740