Báo cáo Sự cố Tràn Hóa chất hoặc Ô nhiễm

Dịch vụ
Gọi cho đường dây nóng phục vụ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần của chúng tôi để báo cáo tình trạng ô nhiễm hoặc tràn hóa chất. Ví dụ, nếu ai đó đang rửa sơn xuống cống thoát nước mưa, hoặc nếu quý vị thấy nước thải lạ chảy ra từ đường ống, hãy gọi chúng tôi.

Việc báo cáo chỉ mất vài phút.

Thu thập Thông tin

Khi báo cáo sự cố tràn hóa chất hoặc ô nhiễm, vui lòng cung cấp những thông tin sau:

  • Vị trí và mô tả của sự cố tràn hóa chất hoặc ô nhiễm. Bao gồm: địa chỉ bất động sản, ngã tư đường phố gần nhất hoặc địa chỉ của bất động sản liền kề.
  • Nếu đây là sự cố lặp lại, hãy cho chúng tôi biết nếu mối lo ngại xảy ra vào một thời điểm bình thường trong ngày hoặc một ngày cụ thể trong tuần.

Quý vị có thể chọn ẩn danh. Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết điều đó khi quý vị gọi. Tuy nhiên, số điện thoại sẽ hữu ích nếu thư thoại của quý vị không rõ ràng hoặc nếu chúng tôi có những câu hỏi tiếp theo.

Cho dù quý vị muốn ẩn danh hay không, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo mật thông tin của quý vị.

Gọi số 503-823-7180

Dịch vụ Môi trường giám sát đường dây nóng 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Nếu quý vị liên hệ trong giờ làm việc mà không có ai trả lời, vui lòng để lại lời nhắn. Nếu quý vị yêu cầu gọi lại, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị trong vòng một giờ.

Nếu quý vị liên hệ sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần, hãy để lại thư thoại. Nếu quý vị yêu cầu gọi lại, viên chức trực ban theo dõi đường dây nóng sẽ trả lời trong vòng một giờ.