Cut Through the FOG để Bảo vệ Tài sản, Chất lượng Nước và Sức khỏe Công cộng

Thông tin
Trên trang này

Thành phố Portland đã chi hàng triệu đô la bổ sung mỗi năm để l àm sạch và sửa lại các đường ống cống bị tắc bởi dầu mỡ, và để xử lý nước thải chứ a chất béo, dầu và mỡ nồng độ cao (FOG) và rác thực phẩm.

Các đường ống thoát nước bị chặn có thể gây ra sự chảy ngược cống thoát nước trong tầng hầm và tràn cống thoát nước từ các hố ga. Việc sửa chữa và làm sạch sẽ là tốn kém đối với thành phố và các chủ tài sản, và việc xả nước thải sẽ ănh hủống đến sức khỏe công cộng và môi trường. Các nhà hàng và các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm là nguồn chính của FOG và ô nhiễm rác thực phẩm.

Các yêu cầu mới và cấu trúc tỷ lệ mới

Cục Dịch vụ Môi trường đã thu phí nước thả từ các khách hàng thương mại và dân cư để hỗ trợ hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Portland. Nước thải được thu gom từ một vài khách hàng thương mại chứa một lượng lớn FOG, chất hữu cơ, chất rắn hòa tan và rác thực phẩm. Một vài trong số các khách hàng này trả phí nước thải cao hơn vì mất nhiều chi phí hơn để xử lý nước thải cô đặc này.

Hơn 3.000 doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm xả rác thực phẩm và FOG cô đặc. Trong tháng 1 năm 2012, thành phố đã bắt đầu thực hiện Cut Through the FOG (Cắt giảm FOG) bă ng cách thêm những yêu cầu mới và bắt đầu giảm dần tỷ lệ hệ thống thoát nước mới cho tất cả các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm. Cut Through the FOG đã la m tăng số lượng các doanh nghiệp trả phí bổ sung cho xả thải các chất xả yêu câ u sự la m sạch va xử lý bổ sung với hệ thống nước thải và đã la m thay đổi tỷ lệ sử dụng hệ thống thoát nước đối với các doanh nghiệp khác và những người đóng thuế nhà ở.

Cut Through the FOG yêu cầu tất cả các đường vận chuyển FOG được kết nối với các thiết bị tách dầu mỡ ở tất cả các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm ở Portland khi xây dựng công trình mới, tái phát triển, cải tạo cho thuê, hoặc thay đổi chủ sở hữu hay quyền sở hữu.

Tùy chọn tỷ lệ khuyến khích giảm hệ thống đường ống xả rá

Tỷ lệ cố ng thoát nước Cut Through the FOG được dựa trên việc sử dụng nước và các đặ c trưng và thực tiễn riêng biệt ở mỗi doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm. Nhân viên thành phố đến thăm mỗi doanh nghiệp bị ảnh hưởng để xác nhận các điều kiện và cung cấp thông tin trên thực tiễn quản lý tốt nhất như sau, để giúp cân đố i sự tăng tỷ lệ :

  • cài đặt và bảo dưỡng thiết bị tách dầu mỡ
  • loại bỏ sự vứt bỏ rác thải nhà bếp
  • tham gia vào các chương trình quyên góp thực phẩm và phân hóa thực phẩm

Các lợi ích của việc Cut Through the FOG

Giảm số lần tràn và chảy ngược cống thoát nước:

  • bảo vệ tài sản, sức khỏe công cộng và môi trường
  • giảm chi phí làm sạch và sửa chữa đường ống cống và xử lý nước thải
  • tiết kiệm tiền bằng cách giảm đóng thuế điếu tra và thực thi liên quan đến hệ thống tràn và chảy ngược ống thoát nước

Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu cài đặt thiết bị tách dầu mỡ, gọi 503-823-7122.

Video: Vệ sinh và Bảo trì Thiết bị Tách Dầu Mỡ đúng cách (GRDs)

Video: Bạn có thể làm gì để quản lý chi phí cho hệ thống thoát nước tốt hơn

Video: Thực hành tốt trong nhà bếp