Ngăn ngừa Ô nhiễm từ Nước thải của Xe bán Đồ ăn: Cách kết nối xe bán đồ ăn hoặc nhóm xe bán đồ ăn với hệ thống thoát nước thải của Portland

Thông tin
Các nhóm xe bán đồ ăn đang tìm kiếm giải pháp cho việc thải nước thải có thể lắp đặt một trạm thải bỏ và kết nối với cống thoát nước thải. Tìm hiểu thêm về quy trình kết nối.
Trên trang này

Nước thải từ quá trình chế biến thực phẩm chứa hàm lượng chất béo, dầu và mỡ, còn được gọi là FOG, cao. Quy định của thành phố yêu cầu nước thải có chứa chất béo, dầu và mỡ được thải xuống cống được kết nối với thiết bị tách dầu mỡ. Thiết bị tách dầu mỡ loại bỏ chất béo, dầu và mỡ khỏi nước thải trước khi cho phép nó chảy vào hệ thống thoát nước.

Nếu không được loại bỏ, chất béo, dầu và mỡ có thể gây tắc nghẽn cống và nước cống chảy ngược trở lại. Việc tắc nghẽn cống có thể đe dọa sức khỏe cộng đồng, môi trường và gây hư hỏng cho bất động sản. Do đó, những tắc nghẽn do chất béo, dầu và mỡ có thể dẫn đến việc thực thi các hình phạt bằng tiền đối với chủ sở hữu bất động sản hoặc doanh nghiệp.

Vai trò của Thành phố

Đạo luật Nước Sạch (Clean Water Act) yêu cầu Thành phố đặt ra các quy tắc và quy định để bảo vệ hệ thống thoát nước thải và nước mưa của thành phố cũng như các sông suối của Portland. Cục Dịch vụ Môi trường (Environmental Services) làm việc với các doanh nghiệp Portland để ngăn ngừa ô nhiễm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động thành phố, lưu vực sông, cơ sở hạ tầng, cá và động vật hoang dã.

Cục Dịch vụ Môi trường Thành phố Portland thiết lập các yêu cầu về kết nối và thải nước thải vào hệ thống thoát nước thải. Các tiêu chuẩn phát triển của Thành phố đối với các nhóm xe bán đồ ăn, được định nghĩa là từ hai xe bán đồ ăn trở lên, được nêu trong Hướng dẫn Kiểm soát Nguồn (Source Control Manual) của Thành phố.

Vào năm 2023, Cơ quan Y tế Oregon (Oregon Health Authority) đã cấm sử dụng các thùng chứa nước bẩn (nước thải) trên mặt đất. Xe bán đồ ăn và nhóm xe bán đồ ăn hiện muốn kết nối với hệ thống thoát nước thải của Portland phải tuân theo các tiêu chuẩn phát triển được nêu trong hướng dẫn này. Dưới đây là tóm tắt của quy trình này.

Cách kết nối nhóm xe bán đồ ăn với hệ thống thoát nước

  1. Nghiên cứu tiềm năng cống của bất động sản của bạn. Sử dụngBản đồ Portlandđể xác định xem bất động sản có sẵn cống hay không và liệu có tồn tại một kết nối hoặc đường ống nối với ống cống công cộng hay không. Hoặc, yêu cầu hồ sơ hệ thống cống tại chỗ thông qua Cục Dịch vụ Phát triển (Bureau of Development Services – BDS).
  2. Xem lại Hướng dẫn Kiểm soát Nguồn. Lập sơ đồ địa điểm cho nhóm xe bán đồ ăn bao gồm hệ thống ống nước dự kiến, trạm thải bỏ, thiết bị tách dầu mỡ và thùng rác (xem hình ở mặt sau). Các thiết bị tách dầu mỡ lớn hơn 500 gallon cũng kích hoạt Quy tắc Hành chính của Cục Dịch vụ Môi trường - ENB-4.35 Giám sát các yêu cầu về Cấu trúc Tiếp cận.
    Hình minh họa nhóm xe bán đồ ăn có kết nối với cống thoát nước thải hợp lệ.
    Hình minh họa nhóm xe bán đồ ăn có kết nối với cống thoát nước thải hợp lệ.
  3. Nộp hồ sơ xin Giấy phép phát triển của BDS.
  4. Nộp hồ sơ trực tuyến cho bộ phận Đánh giá Phát triển.
  5. Bộ phận Đánh giá Sơ đồ của Cục Dịch vụ Môi trường sẽ xem xét hồ sơ để đảm bảo nó đáp ứng các yêu cầu theo Hướng dẫn Kiểm soát Nguồn. Trước khi gửi hồ sơ, bạn có thể yêu cầu tối đa 15 cuộc hẹn kéo dài 30 phút với người đánh giá để giải đáp các thắc mắc.
  6. Mỗi trạm thải bỏ của xe bán đồ ăn phải trả một phí phát triển hệ thống (system development charge - SDC). Đối với năm tài chính 2022-23, mức phí là $4,979.40. Xem SDC hiện tại.
Hình minh họa nhóm xe bán đồ ăn có kết nối với cống thoát nước thải hợp lệ
Hình minh họa nhóm xe bán đồ ăn có kết nối với cống thoát nước thải hợp lệ. Hình chỉ mang tính tham khảo.

Điều gì xảy ra sau khi bạn đã kết nối?

Việc thải nước thải từ nhóm xe bán đồ ăn được quy định bởi Tiêu đề 17 của Bộ luật Thành phố Portland (Portland City Code Title 17), tuân theo các quy tắc hành chính của BES liên quan đến việc bảo trì thiết bị tách dầu mỡ  phí cống thoát nước thải tăng cường. Tìm thêm thông tin và các biện pháp quản lý tốt nhất từ chương trình chất béo, dầu và mỡ của Portland.

Bạn được khuyến nghị nên sử dụng một Thợ Điều khiển Máy bơm Ưu tiên (Preferred Pumper) để bảo dưỡng thiết bị tách dầu mỡ của mình. Thợ Điều khiển Máy bơm Ưu tiên sẽ thực hiện tất cả các thông báo bảo trì bắt buộc cho Chương trình FOG của Thành phố.

Tiếp xúc

Bộ phận Đánh giá Sơ đồ của Cục Dịch vụ Môi trường

Bureau of Environmental Services (Cục Dịch vụ Môi trường)
phone number503-823-7122Xem xét các kế hoạch xây dựng và phát triển cho các dự án công nghiệp, thương mại và phát triển địa điểm, đồng thời có thể giúp xác định các quy định và yêu cầu về hệ thống thoát nước thải và nước mưa đối với các dự án phát triển.

General Inquiries

Development Services
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Cut Through the FOG

Cục Dịch vụ Môi trường (Bureau of Environmental Services)