Những điều cần chú ý trong khi thi công

Thông tin
Photo shows a trench opening in the street and large construction equipment with workers inspecting work.

Công trường an toàn

Chúng tôi muốn bạn được an toàn xung quanh khu vực công trường. Hãy đưa trẻ em, thú nuôi, xe đạp, xe hơi và xe tải tránh xa các dụng cụ, máy móc, vật tư và công nhân xây dựng.

Tiếng ồn, chấn động và bụi

Việc xây dựng tạo ra tiếng ồn, chấn động và bụi đồng thời làm gián đoạn sinh hoạt động thường ngày của khu phố.

Chậm trễ giao thông

Công việc sẽ làm chậm giao thông trong khu phố của bạn. Vui lòng đọc biển báo giao thông và tuân theo chỉ dẫn của công nhân cầm cờ.

Lối vào nhà ở hoặc nơi làm việc của bạn

Bạn có thể về nhà hoặc đến nơi làm việc, nhưng có thể bạn không thể đậu xe gần nhà hoặc nơi làm việc như bạn muốn. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ trống lối lái xe vào nhà và lối vào bãi đậu xe.

Hạn chế đỗ xe

Chúng tôi muốn bạn được an toàn, vì vậy có thể bạn không thể đậu xe bên cạnh khu vực công trường, thiết bị hoặc vật liệu. Nếu nhóm thợ đang làm việc ngay trước nhà hoặc nơi làm việc bạn, đôi khi bạn cần phải đậu xe ở nơi khác.

Để thiết bị

Đôi khi chúng tôi sẽ để lại các công cụ, máy móc và vật tư trên đường phố qua đêm. Vui lòng tránh xa chúng.

Sinh hoạt bình thường

Bạn vẫn có thể sử dụng đường cống, nước và các sinh hoạt khác trong khi chúng tôi làm việc trên đường phố của bạn.

Thời gian làm việc

Thời gian làm việc là từ 7:00 sáng tới 6:00 tối, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. Đôi khi chúng tôi làm việc vào ngày Thứ Bảy từ 7:00 giờ sáng tới 6:00 tối.

Thay đổi lịch và ngừng hoạt động

Lịch làm việc của chúng tôi có thể thay đổi vì nhiều lý do như thời tiết, giao thông và các vấn đề với công cụ, máy móc hoặc vật tư. Đôi khi chúng tôi cần phải dừng lại giữa các loại công việc khác nhau và bắt đầu lại sau.

Để biết thêm tin tức, vui lòng gọi 503-865-4300.

Biên Dịch và Thông Dịch: 503-865-4300.