Đăng ký Clean River Rewards

Dịch vụ
Nếu mưa chảy từ mái nhà, đường lái xe hoặc bãi đậu xe của bạn ngấm xuống đất một cách an toàn thay vì chảy vào hệ thống cống rãnh hoặc nước mưa, bạn có thể đủ điều kiện được giảm giá trên hóa đơn nước, cống rãnh và nước mưa. Đăng ký chương trình Clean River Rewards tại đây.

Việc hoàn tất đăng ký sẽ mất từ 5 đến 10 phút.

Các nội dung cập nhật cho chương trình Clean River Rewards sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, như một phần của cập nhật rộng rãi hơn về cách Thành phố lập hóa đơn nước mưa. Để cho phép nâng cấp hệ thống kỹ thuật, các đăng ký nhận được vào tháng 6 năm 2024 sẽ được xử lý bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.


Đăng ký trực tuyến

Chúng tôi đang xây dựng một cổng đăng ký trực tuyến mới, sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, dành cho khách hàng có tài khoản một gia đình, hai hộ gia đình, ba hộ gia đình và bốn hộ gia đình. Việc đăng ký cho các loại tài khoản này vẫn có thể được gửi qua email hoặc thư trong tháng 6. 

Các mẫu đơn dành cho đa hộ gia đình, thương mại và công nghiệp chỉ có thể được gửi qua email hoặc thư.


Đăng ký bằng Email hoặc Thư

Bước 1. Tải xuống và hoàn thành mẫu đơn đăng ký

Mẫu đăng ký dành cho dân cư(bao gồm nhà ở, nhà song lập, nhà ba tầng và nhà bốn tầng)

Mẫu đăng ký thương mại (bao gồm các tài sản thương mại, công nghiệp, tổ chức và nhiều gia đình có năm căn hộ trở lên)

Bước 2. Gởi đơn đã diền đầy đủ qua email hoặc thư

E-mail: cleanrivers@portlandoregon.gov

Địa chỉ gửi thư:
Clean River Rewards
664 N Tillamook St
Portland, OR 97227-1828