Lập lại bản đồ cho Vùng lũ 100 năm Johnson Creek

Thông tin
Photo shows an open space holding flood water with dry winter grasses and split-rail fencing
Environmental Services (Cục Dịch vụ Môi trường) đang làm việc để kết nối lại Johnson Creek với vùng lũ lịch sử của nó và cải thiện chất lượng nước trong. Công việc này là đang sửa đổi các bản đồ vùng lũ trong 100 năm, điều này có thể gây ra những thay đổi đối với các yêu cầu bảo hiểm tài sản.
Trên trang này

Giới thiệu về Bản đồ vùng lũ

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) là cơ quan chính phủ quốc gia điều phối viện trợ và cứu trợ liên bang sau thảm họa. Theo FEMA, lũ lụt là một trong những thảm họa môi trường phổ biến và tốn kém nhất. Nguy cơ lũ lụt có thể thay đổi theo thời gian do biến đổi khí hậu, hoạt động phát triển hoặc phục hồi trong vùng ngập lũ.

FEMA lập bản đồ rủi ro lũ lụt trên toàn quốc. Bản đồ lũ lụt giúp cho biết khả năng một khu vực bị ngập lụt như thế nào. Tìm hiểu thêm về bản đồ lũ lụt trên trang web của FEMA.

Vùng lũ 100 năm là một khu vực mà FEMA đã lập bản đồ là có khả năng xảy ra lũ lụt từ một phần trăm trở lên trong một năm. Bản đồ Tỷ lệ Bảo hiểm Lũ lụt là bản đồ chính thức thể hiện ranh giới của vùng đồng bằng ngập lũ 100 năm gần các con lạch, sông và suối của khu vực.

Các bất động sản trong vùng ngập lụt 100 năm có các quy định đặc biệt và yêu cầu bảo hiểm lũ lụt. Trong thời hạn của khoản vay 30 năm, có ít nhất 25 phần trăm khả năng một cấu trúc ở vùng ngập lũ 100 năm sẽ bị ngập lụt. Một số tài sản này thường xuyên bị ngập lụt, trong khi những tài sản khác chỉ bị ngập lụt khi có bão rất lớn.

Vai trò của thành phố

Hệ thống xếp hạng cộng đồng giảm chi phí bảo hiểm

Thành phố tham gia vào một chương trình khuyến khích FEMA tự nguyện được gọi là Hệ thống Đánh giá Cộng đồng (Community Rating System, CRS). Công việc của Thành phố nhằm giảm thiệt hại do lũ lụt, lập bản đồ rủi ro lũ lụt và giáo dục cộng đồng về lũ lụt cũng như cách chuẩn bị cho lũ lụt có thể xảy ra khiến Portland đủ điều kiện trở thành một cộng đồng CRS. Là một cộng đồng CRS, các tài sản ở Portland đủ điều kiện được giảm giá bảo hiểm lũ lụt.

Công tác khôi phục để giảm tác động lũ lụt

Dịch vụ Môi trường đã làm việc hơn 25 năm để giảm nguy cơ lũ lụt và giảm bớt tác động của lũ lụt đồng thời cải thiện môi trường sống cho động vật hoang dã như cá hồi và chim. Các dự án khôi phục ở các lưu vực sông của Portland phục hồi các vùng ngập nước tự nhiên để giúp bảo vệ sức khỏe con người, tài sản và môi trường.

Những thay đổi tới Bản đồ vùng lũ cho Johnson Creek

Ở lưu vực Johnson Creek, Dịch vụ Môi trường đã hoàn thành một số dự án phục hồi lớn kể từ năm 1998. Tìm hiểu về các dự án đã hoàn thành trên bản đồ phục hồi và giám sát của chúng tôi được tìm thấy trên trang này về phục hồi lưu vực sông. Các dự án trong tương lai bao gồm Springwater Wetlands, Brookside Wetlands, West Lents, và Johnson Creek Oxbow.

Công việc Khôi phục Lạch Johnson

Vì công việc khôi phục của chúng tôi là thông báo và thay đổi nguy cơ lũ lụt dọc theo Johnson Creek, FEMA yêu cầu chúng tôi cập nhật Bản đồ Giá Bảo hiểm Lũ lụt của FEMA cho khu vực. Sau khi FEMA chứng nhận các bản đồ này, một số tài sản nhất định có thể được yêu cầu mua bảo hiểm lũ lụt theo Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia.

Dịch vụ Môi trường đang lập bản đồ lại vùng ngập lũ 100 năm cho Lạch Johnson trong các khu vực lân cận Lents và Powellhurst-Gilbert vì dữ liệu mới được thu thập cho dự án Đất ngập nước Springwater. Công việc này cũng sẽ giúp thực hiện các cam kết đối với cộng đồng địa phương trong dự án Lents Collaborative Oregon Solutions.

Điều gì tiếp đến đối với các thay đổi về bản đồ vùng lũ cho Johnson Creek

FEMA hiện đang xem xét các bản sửa đổi bản đồ vùng lũ. Dịch vụ Môi trường có kế hoạch bắt đầu tiếp cận cư dân vào năm 2024 khi các bản sửa đổi hoàn tất. FEMA có thể hoàn thiện các bản đồ sửa đổi vào năm 2026.

Thông báo cho chủ sở hữu tài sản

Nếu bạn nhận được một bức thư vẽ lại vùng ngập lũ từ Dịch vụ Môi trường qua đường bưu điện, thì tài sản của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi nỗ lực vẽ lại. Những người trong khu vực dự án cũng có thể nhận được thư cập nhật dự án thường xuyên. Các chữ cái vùng lũ nằm trên tiêu đề thư của Dịch vụ Môi trường với tiêu đề: Thông tin quan trọng về lập bản đồ vùng lũ (Important Floodplain Remapping Information). Nếu bạn nhận được thư vẽ bản đồ vùng lũ, vui lòng xem xét cẩn thận thư đó.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với nhóm lập bản đồ vùng ngập lụt. Thông tin liên lạc ở trên trang này.

Những thay đổi đối với bản đồ vùng lũ sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

  • Nếu bạn có khoản thế chấp hoặc khoản vay mua nhà: Những thay đổi đối với bản đồ vùng lũ trên tài sản của bạn có thể thay đổi các yêu cầu bảo hiểm lũ lụt từ người cho vay thế chấp của bạn. Nếu tài sản của bạn nằm trong vùng ngập lụt 100 năm được lập bản đồ, thì bảo hiểm lũ lụt thường được yêu cầu về mặt pháp lý. Bảo hiểm lũ lụt do liên bang hỗ trợ có sẵn thông qua nhà cung cấp bảo hiểm tài sản của bạn. Tìm hiểu thêm tại www.FloodSmart.gov.
  • Nếu bạn không có thế chấp hoặc khoản vay mua nhà: Ngay cả khi bạn không có thế chấp và tài sản của bạn nằm trong vùng lũ lụt 100 năm, việc mua bảo hiểm lũ lụt có thể giúp bảo vệ bạn khỏi những tác động tài chính của lũ lụt. Các chính sách bảo hiểm của chủ sở hữu nhà thường không cung cấp bảo hiểm cho thiệt hại do lũ lụt.
  • Một số tài sản sẽ không còn nằm trong vùng ngập lụt 100 năm được lập bản đồ. Nếu tài sản của bạn đã bị xóa khỏi vùng ngập lụt 100 năm được lập bản đồ, bạn có thể muốn thảo luận về nhu cầu bảo hiểm của mình với nhà cung cấp bảo hiểm.
  • Xây dựng và phát triển. Nếu bạn dự định xây dựng trên tài sản của mình, thông tin rủi ro lũ lụt mới có thể thay đổi các yêu cầu về giấy phép xây dựng của bạn. Để biết thông tin về việc xây dựng ở vùng lũ, vui lòng liên hệ với Cục Dịch vụ Phát triển.

Thêm thông tin và tài liệu

Tiếp xúc

Vẽ lại bản đồ khu vực lũ

floodinfo@portlandoregon.govDành cho các câu hỏi liên quan đến việc lập lại bản đồ vùng lũ và bảo hiểm

Xây dựng và phát triển ở vùng đồng bằng ngập lũ

Cục Dịch vụ Phát triển (Bureau of Development Services)
phone number503-823-7300Dành cho các câu hỏi liên quan đến phân vùng, quy định và quy tắc xây dựng giới hạn địa điểm và cách thức phát triển có thể xảy ra ở vùng đồng bằng ngập lũ hoặc khu vực tự nhiên

PBOT 24/7 Maintenance Dispatch

phone number503-823-1700Available 24/7 for emergency road hazards.