Kiểm tra Pin Năng lượng Mặt trời

Dịch vụ
Nhận thông tin hữu ích về cách đặt lịch hẹn kiểm tra pin năng lượng mặt trời, cách chuẩn bị và những gì có thể xảy ra.
Watch in English.

Tại thời điểm này trong quá trình cấp phép của quý vị, thành phố đã phê duyệt kế hoạch của quý vị và quý vị đã hoàn thành việc lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Thanh tra viên của Cục Dịch vụ Phát triển phải phê duyệt công trình để hoàn thiện giấy phép. Thanh tra viên sẽ đảm bảo rằng việc xây dựng tuân thủ các kế hoạch đã được phê duyệt và quy chuẩn xây dựng.

Ver en Español.

Gọi điện cho cuộc kiểm tra 

Sau khi các tấm pin mặt trời được lắp đặt và công trình điện được thực hiện, hãy gọi điện cho cuộc kiểm tra.

Quý vị sẽ bắt buộc phải có một cuộc kiểm tra kết cấu và một cuộc kiểm tra điện. Nếu quý vị cũng đang lắp đặt máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, quý vị cũng cần phải có một cuộc kiểm tra hệ thống ống nước. 

Số để gọi để yêu cầu các cuộc kiểm tra là 503-823-7000.  Số điện thoại này sẽ được ghi trên thẻ ghi kiểm tra giấy phép của quý vị. 

Inspection Card IVR number circled
Tìm số IVR trên thẻ kiểm tra của quý vị.

Nếu quý vị cần thông dịch và có một dự án nhà ở, vui lòng gọi cho nhóm kiểm tra nhà ở của chúng tôi theo số 503-823-7388.
 Đối với các kiểm tra cho dự án thương mại, vui lòng gọi 503-823-7303. Họ có thể giúp quý vị lên lịch kiểm tra cùng với phiên dịch viên. 

Quý vị sẽ cần số kiểm tran IVR có 7 chữ số của mình để nhận diện dự án. Quý vị có thể tìm thấy số kiểm tran IVR trên thẻ kiểm tra giấy phép của quý vị. 

Quý vị sẽ được nhắc nhập mã số gồm ba chữ số cho mỗi loại kiểm tra.  

Các mã kiểm tra năng lượng mặt trời cho nhà ở được yêu cầu là: 

 • Kiểm tra lần cuối về điện, 199  
 • Kiểm tra lần cuối về kết cấu, 299 
 • Và để hoàn thiện và hoàn thành giấy phép của quý vị, 999

Nếu quý vị đang có bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời, quý vị cũng sẽ cần
 

 • Kiểm tra hệ thống ống nước, 340 
 • Kiểm tra lần cuối về đường ống nước 399 

Quý vị có thể tìm thấy những mã này trên Thẻ Hồ sơ Kiểm tra Nhà ở của quý vị. 

Nếu quý vị có một giấy phép xây dựng và điện, quý vị có thể đặt lịch hẹn cho tất cả các kiểm tra của mình trong một cuộc điện thoại. Đây gọi là giấy phép tổng hợp. 

Nếu quý vị có một giấy phép xây dựng và một giấy phép điện riêng biệt, quý vị sẽ phải thực hiện các cuộc gọi điện thoại riêng biệt cho mỗi giấy phép. 

Quý vị sẽ được nhắc nhập số điện thoại. Hãy đảm bảo rằng đây là số liên lạc của nhà thầu hoặc thợ điện mà sẽ có mặt tại địa điểm làm việc để hỗ trợ việc kiểm tra. 

Thông thường, việc kiểm tra được xếp lịch trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi quý vị gọi điện. Quý vị sẽ có tối đa năm ngày để lựa chọn.

Hãy làm theo lời nhắc cho đến khi quý vị nhận được số xác nhận của mình và sau đó, quý vị sẽ được nhắc cúp máy. 

Chuẩn bị cho việc kiểm tra 

Để biết khi nào thanh tra viên sẽ đến, sau 8 giờ sáng vào ngày kiểm tra đã được xếp lịch của quý vị, hãy kiểm tra Bản đồ Portland. Dưới phần Advanced (Sắp sửa Tiến hành), hãy chọn Permits (Giấy phép) và nhập Số Kiểm tra IVR của dự án.

On phone Portland Map's menu is opened and Permits is highlighted.

Tên của thanh tra viên của quý vị và thời gian họ đến được đánh dấu trong tiêu đề lớn màu vàng.  

Cell phone with permit on Portland Maps. The inspector's arrival time is shown in the yellow info box.

Các thanh tra viên sẽ cần truy cập vào bảng điện và xem bất kỳ nâng cấp nào đã được thực hiện đối với kết cấu. Do các hướng dẫn về sức khỏe trong thời gian diễn ra COVID-19, trong hầu hết các trường hợp, các thanh tra viên sẽ không được phép vào nhà. Thanh tra viên sẽ gọi video cho nhà thầu hoặc thợ điện tại chỗ và hướng dẫn họ về những gì họ cần xem. 

Những gì quý vị cần cho cuộc kiểm tra của mình 

 • Các kế hoạch Thành phố Portland phê duyệt của quý vị. Hãy đảm bảo rằng quý vị chuẩn bị sẵn một bản in cho thanh tra viên của mình. 
 • Một thiết bị di động như điện thoại hoặc máy tính bảng (đã được sạc đầy)
 • Đối với cuộc gọi video, hãy cài đặt Facetime cho iPhone hoặc Google Duo cho Android trên  thiết bị di động của quý vị. 
 • Đèn pin cho các khu vực thiếu sáng
 • Một cái thang 

Quý vị sẽ cần nhà thầu hoặc thợ điện tại chỗ để hỗ trợ trong buổi kiểm tra qua video. Hãy đảm bảo rằng số điện thoại của họ là số mà quý vị đã chia sẻ khi quý vị gọi đến để đặt lịch hẹn kiểm tra. 

Sau khi việc kiểm tra của quý vị đã đượchoàn tất, thanh tra viên sẽ gửi email cho người nộp đơn một Báo cáo Kiểm tra. Báo cáo này sẽ cho quý vị biết nếu có bất kỳ điều chỉnh nào cần được thực hiện hoặc nếu quý vị đã vượt qua việc kiểm tra.

Có thể thanh tra viên của quý vị sẽ yêu cầu quý vị sửa đổi kế hoạch của mình. 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc đặt lịch hẹn kiểm tra, vui lòng gọi cho nhóm kiểm tra để được trợ giúp. 

 • Với giấy phép nhà ở, vui lòng gọi số 503-823-7388 
 • Với giấy phép thương mại, vui lòng gọi số 503-823-7303