Hướng dẫn về Giấy phép sử dụng năng lượng mặt trời Dân sự cho các hệ thống Thiết kế

Dịch vụ
Nhận thông tin hữu ích về những gì cần đưa vào đơn xin giấy phép năng lượng mặt trời, hướng dẫn phân tích và cách trả lời các nhận xét đánh giá quy hoạch cấu trúc cho hệ thống thiết kế dân sự.
Trên trang này

Những hướng dẫn này có tính tổng quát và mô tả các yêu cầu đối với các hệ thống kỹ thuật để lắp đặt năng lượng mặt trời trên các loại mái nhà dân dụng điển hình, phù hợp với kiểu nhà ở điển hình tại Thành phố Portland. Các yêu cầu đối với các kết cấu hiện tại có hệ thống khung mái phức tạp có thể nằm ngoài các hướng dẫn này và yêu cầu tài liệu và/hoặc phân tích bổ sung. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi về trang này.

Chuẩn bị sơ đồ

 • Các bản vẽ có thể không có màu; Chất lượng các đường kẻ và độ tương phản phải dễ đọc và đủ tối màu để sao chụp.
 • Kích thước và Ghi chú khi in ấn phải bằng phông chữ 12.
 • Tất cả các sơ đồ, mặt cắt công trình và độ cao phải được vẽ theo tỷ lệ; tỉ lệ phải được thể hiện rõ ràng.
 • Các bản vẽ mô tả thông tin kết cấu phải được một kỹ sư đã đăng ký tại Oregon đóng dấu/ký tên.
 • Nhận thêm thông tin về các yêu cầu tối thiểu đối với hồ sơ được nộp.

Các hướng dẫn cụ thể đối với bản vẽ Năng lượng Mặt trời Sử dụng Hệ thống Kỹ thuật

Theo mục 1603 của Quy chuẩn Chuyên ngành Kết cấu Oregon (Oregon Structural Specialty Code- OSSC), các tài liệu xây dựng cần bao gồm các thông tin thiết kế kết cấu sau đây:

 1. Tải trọng Tuyết theo Thiết kế: Tuân theo mục 1608.2.4, tải trọng tuyết trên mái dốc tối thiểu theo thiết kế, ps, được sử dụng cho thiết kế không được nhỏ hơn 20 psf nhân hệ số tầm quan trọng, Is, cộng với quá tải mưa trên tuyết nếu phù hợp.
 2.  Tốc độ Gió theo Thiết kế Cơ bản: Theo OSSC phần 1603.1.4 Tốc độgió cơ bản V(mph), 1609.3.1 và tiếp xúc với gió. Tại Thành phố Portland, Tốc độ Gió Cơ bản không được thấp hơn 98 mph (Tham chiếu OSSC Bảng 1609.3)
 3.  Tải trọng tĩnh: Tuân theo OSSC mục 1603.1.8.1 Tải trọng tĩnh của hệ thống bảng quang điện gắn trên mái nhà, bao gồm cả hệ thống giá đỡ, phải được nêu rõ trong các tài liệu xây dựng.

Các tiêu chí thiết kế kết cấu nêu trên cần được đưa vào trang đầu tiên hoặc trang bìa của các bản vẽ. Trang này phải được đóng dấu bởi Chuyên gia Thiết kế đã Đăng ký (Registered Design Professional), đã đăng ký tại Oregon.


Theo yêu cầu của OSSC 107.2.1, các tài liệu xây dựng cần thể hiện rõ vị trí, tính chất và mức độ của công trình được đề xuất và thể hiện chi tiết rằng công trình sẽ tuân thủ các điều khoản của quy chuẩn này và các luật có liên quan.


Sơ đồ khung mái cần bao gồm những thông tin sau:

 • Nếu mái nhà có khung bằng các vì kèo thành phẩm, hãy cung cấp một sơ đồ mái nhà đơn giản thể hiện khoảng cách giữa các vì kèo thành phẩm (không vượt quá 24” o.c.).
 • Nếu mái nhà có khung là các thanh, hãy thể hiện các thành phần kết cấu hiện có của khung bao gồm kích thước của xà và khoảng cách giữa ván nóc hoặc dầm nóc, khung xà mái hồi hoặc xà mái xối, và các trụ đỡ/tường chịu lực. Các trụ, tường chịu lực hoặc vách ngăn ngắn nằm dưới mái nhà, đỡ khung mái phải được thể hiện bằng gạch ngang.
 • Thể hiện rõ ràng khoảng cách và vị trí của các điểm gắn giá đỡ vào kết cấu mái hiện có.

Cung cấp một mặt cắt đầy đủ của tòa nhà tại mỗi vị trí đặt bảng PV mới (không bắt buộc khi mái nhà có khung bằng giàn mái tiền chế):

 • Mặt cắt phải nêu rõ tất cả các thành phần kết cấu hiện có của khung (tường chịu lực, dầm đỡ trần, xà mái, đai nối, vách ngăn ngắn, ván nóc hoặc dầm nóc, nẹp chéo và/hoặc bất kỳ thành phần kết cấu thích hợp nào khác của khung).
 • Xác định rõ ràng bất kỳ thành phần tăng cường mới nào (thành phần tương ưn hoặc đai nối bổ sung, v.v.) trong mặt cắt này và thể hiện các kết nối với khung hiện có. Bất kỳ thành phần tăng cường nào được bổ sung phải thể hiện hoặc mô tả kích thước và khoảng cách của các phần được gắn với các thành phần hiện có của khung.
 •  Xác định rõ thành phần nào là mới và thành phần nào hiện có.

Xác định kích thước và khoảng cách của các thành phần mới hoặc hiện có nếu chưa được thể hiện trên bản vẽ của sơ đồ.

 •  Cung cấp chi tiết của phần gắn giá đỡ năng lượng mặt trời, hiển thị phần gắn với khung hiện có. Xác định rõ ràng tấm PV, hệ thống giá đỡ, phần cứng gắn vào và các chốt bắt buộc.

Hướng dẫn về phân tích kết cấu của Năng lượng Mặt trời Dân dụng Sử dụng Hệ thống Kỹ thuật

Đối với những thay đổi của tòa nhà, chẳng hạn như bổ sung các tấm pin mặt trời vào mái nhà hiện có, OSSC yêu cầu bất kỳ yếu tố kết cấu chịu tải trọng trọng lực hiện có nào mà sự thay đổi gây ra sự gia tăng tải trọng trọng lực thiết kế hơn 5 phần trăm phải được thay thế hoặc thay đổi khi cần thiết để chịu tải trọng trọng lực theo yêu cầu của Quy chuẩn Xây dựng cho các kết cấu mới (OSSC 3405.1 [IEBC 503.3] và OSSC 3408.6 [IEBC 806.2]).


Việc bổ sung các tấm PV gắn trên mái là một sự thay đổi đối với đường dẫn tải và việc đặt tải trọng đối với các thành phần mái hiện có. Tải trọng tĩnh của các tấm pin mặt trời và tải trọng tuyết và gió trên các tấm pin hiện được truyền lên các kèo hiện có trên mái tại các điểm riêng biệt tại các thanh nối giá đỡ so với sự phân bố tải trọng đồng đều hiện có; sự thay đổi này trong đường dẫn tải đôi khi vượt quá mức tăng 5 phần trăm khi so sánh với các tải phân bổ đồng đều hiện có. Do đó, các tính toán phải xem xét các tải trọng điểm do tuyết, tải trọng tĩnh và gió tại điểm gắn các thanh nối bên cạnh các tải trọng khác trong phân tích.


Phân tích cấu trúc hiện tại cần bao gồm những điều sau:

 •  Thiết kế phải xem xét tải trọng tuyết trên mái dốc thấp hoặc mái dốc tối thiểu 20 psf theo yêu cầu của OSSC 1608.2.3 và 1608.2.4.
 • Nếu nóc mái có khung làm bằng ván nóc không được hỗ trợ trực tiếp bằng phản lực thẳng đứng, các kèo và dầm trần tạo ra một“khung” và phải được phân tích như vậy. Kết nối của các vì kèo với các dầm trần (kết nối chân) là rất quan trọng đối với việc truyền tải và phải được xác định là đủ hoặc cần tăng cường.
 • Tất cả các thành phần của khung mái bị ảnh hưởng bởi việc lắp đặt PV phải được kiểm tra. Nếu khung hiện có bao gồm cửa sổ mái, mái hồi hoặc khe mái thì các yếu tố này phải được đánh giá về đường dẫn tải đã sửa đổi; đối với tình trạng này, chỉ kiểm tra vì kèo mái nhà là không đủ.
 • Trong trường hợp các dầm trần có nhịp dài truyền tải trọng dọc trục và có khả năng cao được nối với tường chịu lực hiện có, mối nối phải được kiểm tra hoặc tăng cường để đáp ứng nhu cầu.
 •  Việc phân tích phải xác định sự đầy đủ của khung và các kết nối hiện có, đồng thời cung cấp khả năng tăng cường theo yêu cầu để giải quyết bất kỳ khiếm khuyết nào (các thành phần tương ứng, các dầm trần bổ sung, các vành nối bổ sung, các kết nối tăng cường, v.v.).

Phân tích phần gắn giá đỡ với cấu trúc hiện có:

 • Thiết kế của phần gắn giá đỡ với kết cấu hiện có phải được cung cấp có tính đến tất cả các trường hợp tải trọng điều chỉnh. Các phần gắn vào phải được thiết kế để xác định kích thước, khoảng cách và việc chôn chốt vào khung hiện có.

Phản hồi các nhận xét đánh giá về sơ đồ kết cấu của Năng lượng Mặt trời Dân dụng Sử dụng Hệ thống Kỹ thuật

 • Để làm rõ các nhận xét đánh giá về sơ đồ đã được giải quyết cụ thể như thế nào, vui lòng cung cấp phản hồi bằng văn bản cho mỗi nhận xét trên bảng kiểm tra và xác định vị trí trong các tính toán hoặc bản vẽ sửa đổi mà nhận xét đó đã được giải quyết.