Giấy phép Năng lượng Mặt trời

Dịch vụ
Nộp hồ sơ xin giấy phép năng lượng mặt trời trực tuyến qua DevHub. Tìm hiểu về việc cho phép sử dụng năng lượng mặt trời, các loại ứng dụng, các yêu cầu nộp hồ sơ và phí để lắp đặt các tấm pin mặt trời và hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà dân sự và thương mại
Man installing solar panels on roof
Trên trang này

Những điều chủ bất động sản cần biết 

Thuê một nhà thầu năng lượng mặt trời 

Một nhà thầu năng lượng mặt trời sẽ nộp đơn xin giấy phép và phối hợp kiểm tra. Cần trợ giúp để chọn một nhà thầu? Truy cập Chọn Nhà Thầu ở Chọn Nhà Thầu ở trang web Energy Trust của Oregon

Điều gì sẽ xảy ra trong quá trình nộp đơn 

 • Nhà thầu sẽ cần số điện thoại và địa chỉ email của chủ sở hữu bất động sản. 
 • Nhà thầu sẽ cần phải xem xét mái nhà để xác định loại giấy phép cần thiết.
 • Các hồ sơ được xem xét theo thứ tự mà chúng được nhận. Kiểm tra vị trí của quý vị trong Danh sách Yêu cầu Giấy phép Hàng ngày (Daily Permit Request List) để tìm hiểu thêm về thứ tự hiện tại của yêu cầu cấp giấy phép.

Tải xuống tệp PDF Danh sách Yêu cầu Giấy phép Hàng ngày

Làm thế nào để theo dõi trạng thái giấy phép của quý vị 

Sau khi quý vị gửi hồ sơ của mình, có nhiều cách khác nhau để theo dõi tiến trình của nó. Xem Bước 4: Kiểm tra tình trạng giấy phép của quý vị.


Bước 1: Nghiên cứu các quy tắc áp dụng cho một địa điểm

Xem bằng Tiếng Anh.
Ver en Español.

Tìm hiểu xem những quy tắc nào được áp dụng trong khu vực bất động sản cho dự án năng lượng mặt trời trực tuyến bằng cách sử dụng Bản đồ Portland. Nếu bất động sản nằm trong khu quy hoạch, khu di tích lịch sử hoặc khu bảo tồn, các quy tắc riêng có thể được áp dụng. Truy cập trang này để biết thêm thông tin về cách nghiên cứu quy tắc phân vùng áp dụng cho dự án của quý vị.

Nhân viên thành phố sẵn sàng gặp và trả lời các câu hỏi liên quan đến giấy phép của quý vị. Tìm hiểu thêm về các cuộc hẹn giải đáp thắc mắc kéo dài 15 phút miễn phí của chúng tôi và đặt lịch cho một cuộc họp với một nhân viên quy hoạch của thành phố, kỹ thuật viên về giấy phép, nhân viên đánh giá quy chuẩn xây dựng và kỹ thuật, hoặc một chuyên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bước 2: Xác định đi theo lộ trình cấp phép năng lượng mặt trời nào

Có hai quy trình đánh giá khác nhau đối với các giấy phép năng lượng mặt trời: quy trình theo quy định và quy trình hệ thống kĩ thuật Để xác định xem một cấu trúc có đáp ứng các tiêu chuẩn quy định hay không, quý vị sẽ cần đánh giá kết cấu mái nhà và chuẩn bị trả lời một loạt câu hỏi khi quý vị nộp hồ sơ xin giấy phép năng lượng mặt trời của mình. Quý vị có thể xem trước và chuẩn bị cho các câu hỏi về hồ sơ bằng bảng tính năng lượng mặt trời.

Tải tệp PDFBảng tính Năng lượng Mặt trời 

Bước 3: Nộp hồ sơ xin giấy phép năng lượng mặt trời 

Gửi yêu cầu giấy phép năng lượng mặt trời hoàn chỉnh của quý vị trực tuyến thông qua Trung tâm phát triển PDX (DevHub).

Tải tệp PDF Hướng Dẫn Nộp hồ sơ cho Năng Lượng Mặt Trời

Sau khi quý vị gửi yêu cầu cấp phép, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong vòng một đến hai ngày làm việc nếu chúng tôi cần thêm thông tin.

Video này nêu bật các tính năng mới của Trung tâm phát triển PDX để nộp hồ sơ xin giấy phép năng lượng mặt trời.

Tất cả các hồ sơ xin giấy phép năng lượng mặt trời phải bao gồm các tài liệu sau được tải lên ở định dạng Adobe Acrobat (.pdf):

 • Tiêu chí Thiết kế Kết cấu. Các tiêu chí thiết kế kết cấu sẽ được liệt kê ở trang đầu tiên của các bản vẽ và cần được đóng dấu bởi Chuyên gia Thiết kế đã Đăng ký (Registered Design Professional), đã đăng ký tại Oregon. Ở mức tối thiểu, các tiêu chí thiết kế phải bao gồm:

      - Tải trọng tuyết trên mái dốc theo thiết kế (không được nhỏ hơn 20 psf),
      - Tốc độ gió theo thiết kế cơ bản (tối thiểu 98 mph) và phân loại tiếp xúc, và
      - Tải trọng tĩnh của hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời.

 • Sơ đồ Địa điểm
 • Lối Thoát Hỏa hoạn
 • Sơ đồ khung mái (Không bắt buộc phải có sơ đồ khung mái nếu mái có khung bằng giàn tiền chế)
 • Mặt cắt ngang mái (Không bắt buộc phải có mặt cắt ngang mái nếu mái có khung bằng giàn tiền chế)
 • Hệ Thống Giàn Nâng (bắt buộc đối với cả Lộ trình Kỹ thuật lẫn theo Quy định)
 • Tải Tệp PDF Đơn xin Giấy phép Năng lượng Điện Tái tạo
Các dự án đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời cũng cần xin giấy phép xây dựng hệ thống ống nước.

Tải Tệp PDFĐơn xin Giấy phép Hệ thống Ống nước

Địa chỉ email và số điện thoại của chủ sở hữu bất động sản và nhà thiết kế hoặc trưởng nhóm kỹ thuật trong dự án của quý vị phải được nộp cùng với hồ sơ xin giấy phép.
Sau khi gửi yêu cầu cấp phép của quý vị thông qua DevHub, kỹ thuật viên cấp phép sẽ xem xét hồ sơ của quý vị để kiểm tra xem thông tin mà quý vị cung cấp có đáp ứng các tiêu chuẩn nộp hồ sơ tối thiểu hay không. Yêu cầu giấy phép của quý vị sẽ được cấp một số IVR trong quá trình xem xét yêu cầu này.

Bước 4: Kiểm tra trạng thái giấy phép của quý vị

Xem bằng Tiếng Anh.
Ver en Español.

Văn phòng cấp giấy phép của thành phố xem xét các bản vẽ của dự án để xem có tuân thủ các quy tắc phát triển của địa phương và tiểu bang hay không. Tùy thuộc vào dự án, các nhóm đánh giá khác nhau sẽ kiểm tra từng dự án.

Để tìm hiểu thêm về cách theo dõi tình trạng giấy phép của quý vị, truy cập trang "Kiểm tra Trạng thái Giấy phép". Trang này cũng cung cấp hướng dẫn và một đoạn video ngắn về cách sử dụng Bản đồ Portland.

Bước 5: Đánh giá Kế hoạch

Xem bằng Tiếng Anh. 
Ver en Español.

Bộ phận Dịch vụ Cấp phép Đi tới trang, "Cách chuẩn bị và nộp đơn xin cấp phép sửa chữa bằng phương pháp điện tử," để tìm hiểu cách gửi các chỉnh sửa  một cách chính xác thông qua Single PDF Process.  Nếu các yêu cầu tối thiểu cho việc nộp hồ sơ không được đáp ứng, các chỉnh sửa sẽ bị từ chối.

Điện Quý vị có thể theo dõi tình trạng giấy phép của mình trên Bản đồ Portland bằng cách dùng số IVR hoặc số đăng kí của quý vị.

Bước 6: Chỉnh sửa 

Tiền Phát Hành là bước cuối cùng. Chúng tôi sẽ làm như sau:

 • Bấm vào đây để tìm hiểu cách gửi các chỉnh sửa một cách chính xác thông qua Quy trình PDF Duy nhất (Single PDF Process). Bấm vào đây để tìm hiểu cách gửi các chỉnh sửa một cách chính xác thông qua Quy trình PDF Duy nhất (Single PDF Process). 
 • Nếu các thay đổi xảy ra trong quá trình đánh giá, những người đánh giá sẽ được thông báo - điều này sẽ hiển thị trên PortlandMaps.com là "Giữ xem nhận xét". 
 • Quy trình PDF Duy nhất khác với quy trình ePlans.

Khi nào việc xem xét cuối cùng diễn ra và các bước tiếp theo cho giấy phép của quý vị 

 • Việc xem xét này được hoàn thành theo thứ tự thời gian dựa trên ngày chấp nhận của lần đánh giá kỹ thuật cuối cùng. 
 • Khi việc kiểm tra tiền cấp phép của quý vị được hoàn tất, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết giấy phép đã sẵn sàng được cấp và chúng tôi sẽ cho quý vị biết về bất kỳ khoản phí nào cần phải thanh toán. 

Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên hệ của kỹ thuật viên giấy phép được chỉ định cho giấy phép của quý vị trênPortland Maps.

Bước 7: Tiền cấp phép 

Sau khi việc tiền cấp phép được chỉ định, quý vị có thể tìm thấy thông tin liên hệ của Kỹ thuật viên cấp phép trên Bản đồ Portland để liên hệ với nhân viên Thành phố phụ trách giấy phép của quý vị. 

Kiểm tra lại các phí là chính xác. Việc xem xét này được hoàn thành theo thứ tự thời gian dựa trên ngày chấp nhận của lần đánh giá kỹ thuật cuối cùng. 

Tìm hiểu thêm và xem video về cách đặt lịch hẹn và cách để chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra năng lượng mặt trời. ​

Bước 8 (nếu được yêu cầu): Yêu cầu sửa đổi giấy phép

Đôi khi cần phải sửa đổi cấp phép cho kế hoạch đã được phê duyệt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng sau khi được cấp giấy phép. Hầu hết các thay đổi đối với kế hoạch cấp phép đã được phê duyệt sẽ yêu cầu đơn xin sửa đổi giấy phép. Nếu bạn không chắc chắn liệu một thay đổi có cần sửa đổi giấy phép hay không, hãy nói chuyện với thanh tra Thành phố của bạn để làm rõ.

Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về cách nộp đơn xin sửa đổi giấy phép. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản DevHub của mình, hãy chọn “Xin giấy phép mới” rồi chọn “Yêu cầu giấy phép xây dựng”.  Dù là bạn đang nộp đơn xin sửa đổi đơn xin giấy phép năng lượng mặt trời ĐỪNG chọn “Yêu cầu giấy phép năng lượng mặt trời. Chọn “Yêu cầu giấy phép xây dựng” rồi làm theo các bước dành cho Cách đăng ký sửa đổi giấy phép trên DevHub.


Ước tính phí giấy phép năng lượng mặt trời  

Phí được liệt kê trong bảng dưới đây là ước tính.
 Lệ phí giấy phép cuối cùng phụ thuộc vào quy mô và loại hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời cũng như quy trình xem xét (quy trình theo quy định hoặc hệ thống được thiết kế). Lệ phí cho giấy phép điện hoặc đường ống nước phụ thuộc vào kích thước hệ thống hoặc số lượng vật cố định trong đơn xin giấy phép thương mại.  

Ước tính theo quy định

Loại Hệ thốngGiấy phép Xây DựngGiấy phép Điện
P.V.

3.5 kW
$576.00$187.00
P.V.

5.5 kW
$576.00$265.00
Hệ thống Đun nước$576.00$143.00

Ước tính cho Hệ thống Kĩ thuật   

Loại Hệ thốngGiấy phép Xây DựngGiấy phép Điện 
P.V.

3.5 kW
$770.00$187.00
P.V.

5.5 kW
$770.00$265.00
Hệ thống Đun nước$770.00$143.00

Chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ

Chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ hỗ trợ các chủ doanh nghiệp người Da đen, người Bản địa và người da màu và chủ doanh nghiệp có khuyết tật được ADA công nhận, những người đã gặp phải những rào cản trong quá trình xem xét. 

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp. 

Luật Oregon cho phép tất cả các khách hàng của các dịch vụ tiện ích tự phát điện của mình. Quý vị cũng có thể giảm hóa đơn tiền điện bằng cách lắp đặt hệ thống năng lượng quang điện. Nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của quý vị sẽ chuyển đồng hồ đo tiện ích hiện có của quý vị sang đồng hồ đo năng lượng “ròng” hai chiều. Việc này theo dõi năng lượng quý vị nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ tiện ích và những gì quý vị gửi trở lại lưới điện.

Lượng điện mà quý vị sử dụng từ nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của mình được bù đắp bởi lượng điện quý vị gửi vào lưới và quý vị chỉ bị tính phí cho phần chênh lệch hoặc lượng điện “ròng”. Quý vị có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn mức quý vị sử dụng trong một chu kỳ thanh toán. Sau đó, hóa đơn của quý vị sẽ không hiển thị phí sử dụng kilowatt giờ và quý vị sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho các khoản phí dịch vụ tiện ích cơ bản. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Đo lường Năng lượng Ròng (Solar Net Metering) – Energy Trust of Oregon.