Giấy phép Điện Dân dụng- Đèn, Ổ cắm, Công tắc, Kết nối lại Dịch vụ

Thông tin
Tìm hiểu về giấy phép điện dân dụng. Tìm hiểu xem ai có thể thực hiện những việc gì và làm thế nào để xác định phạm vi chính xác của dự án điện của quý vị, bao gồm phích cắm, công tắc, bảng cung cấp dịch vụ và các thiết bị khác. Điện đã bị ngắt trong sáu tháng trở lên? Xin giấy phép kết nối lại.
Trên trang này

Khi nào chủ sở hữu có thể tự xin giấy phép điện dân dụng của mình 

Chủ sở hữu có thể xin giấy phép cho ngôi nhà chính của họ nếu:  

 1. bất động sản đó không phải và sẽ không được bán, cho thuê dài hạn hoặc cho thuê ngắn hạn  
 2. công trình sẽ do chủ sở hữu hoặc một thành viên ruột thịt trong gia đình thực hiện. Các thành viên ruột thịt trong gia đình bao gồm: mẹ, cha, chị em gái, anh em trai, con gái hoặc con trai. Theo Quy định của Tiểu bang Oregon thì họ hàng xa không được tính.  
 3. bất động sản là ngôi nhà dành cho một gia đình hoặc ngôi nhà hai căn liền kề, không phải một căn hộ, nhà chung cư hoặc ngôi nhà gồm ba căn hộ. Trong ngôi nhà hai căn liền kề, chủ sở hữu chỉ có thể xin giấy phép và thực hiện công trình điện cho bên là nhà ở chính của họ.  

Ai có thể xin giấy phép điện dân dụng    

 • Nếu một nhà thầu điện được cấp phép sẽ thực hiện công trình, họ cần phải xin giấy phép.    
 • Nếu quý vị là chủ sở hữu và bất động sản là nơi ở chính của quý vị và không nhằm mục đích bán, cho thuê dài hạn hay cho thuê ngắn hạn, quý vị có thể tự thực hiện công trình điện của mình. Quý vị cần nhận hồ sơ xin phép, in ra, điền thông tin và ký tên khi chủ sở hữu thực hiện công trình, quét nó và email nó cho quầy giao dịch.

Giấy phép điện dân dụng- lệ phí  

Phí được tính dựa trên phạm vi công trình quý vị dự định thực hiện. Chúng tôi cũng căn cứ vào khối lượng công việc chúng tôi thực hiện để xử lý giấy phép và kiểm tra công trình. Tìm hiểu thêm về phí cho giấy phép điện

Mạch điện  

Cho mục đích giấy phép điện dân dụng, "mạch điện" có nghĩa là dây hoặc cáp (romex) từ cầu dao trên bảng điện đến tất cả các hạng mục do đường dây đó cung cấp. Bất kỳ mạch điện nào quý vị sẽ thay đổi, di chuyển, thêm vào hoặc thay thế đèn, công tắc hoặc ổ cắm (phích cắm) phải được tính vào tổng số này.   

Quý vị có thể đoán chắc về việc có bao nhiêu mạch điện thực tế sẽ bị ảnh hưởng bởi công trình quý vị dự định thực hiện. Một cách dễ dàng để tìm số lượng mạch điện hiện có để thay đổi: lần lượt tắt các cầu dao trong bảng điện của quý vị cho đến khi tất cả các hạng mục quý vị sẽ thay đổi hoặc thay thế bị ngắt điện.  

Thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn  

Đối với giấy phép điện dân dụng, thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn là bất kỳ hoặc tất cả các thiết bị từ nơi tiện ích kết nối điện tại ngôi nhà của quý vị (thường là “ống cổ ngỗng" ("weatherhead") trên trụ tại vị trí đồng hồ) đến bảng phân phối chính. Điều này bao gồm:   

 • đế đồng hồ (hộp đồng hồ không có ngắt kết nối) hoặc đồng hồ chính (hộp đồng hồ có công tắc ngắt/cầu dao chính)  
 • dây trong trụ đến đồng hồ (dây dẫn dịch vụ)  
 • dây dẫn từ bộ ngắt kết nối đến bảng điện (thiết bị cấp nguồn) và bản thân bảng phân phối.  

Giấy phép với một dịch vụ 200A duy nhất bao gồm bảng điều khiển phân phối chính đầu tiên (hộp cầu dao) cho dù có hoặc không có đồng hồ chính với khoảng trống cho cầu dao (đồng hồ chính có dự phòng) và tất cả các mạch điện hiện có trong bảng điều khiển cũ, cho dù chúng cần phải được di chuyển hoặc mở rộng để đến được bảng điều khiển mới hay không.  

Bất kỳ bảng phụ mới hoặc được di chuyển/thay đổi nào và các dây dẫn cung cấp cho chúng sẽ cần phải mua thêm một "thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn" . Bất kỳ mạch điện mới hoặc được mở rộng nào, ngoài những loại đã đề cập ở trên để tiếp cận bảng điện, sẽ bắt buộc phải mua thêm một mạch điện trên giấy phép.  

Tránh thêm chi phí: không mua cả "gói foot vuông" ("square foot package") hoặc các mạch điện riêng lẻ và thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn 

Trừ khi quý vị cần thay thế một dịch vụ lớn hơn 200A, một dự án dân dụng chỉ nên xin một gói foot vuông HOẶC các mạch điện riêng lẻ và thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn. Đừng mua cả hai! Việc mua cả hai là dư thừa và sẽ tốn gấp đôi cho cùng một giấy phép. 

Nếu dự án của quý vị yêu cầu ít hơn 12 mạch điện và không có thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn, quý vị nên mua từng mạch điện riêng lẻ. Điều này tiết kiệm chi phí hơn so với việc mua gói tối thiểu 1000 foot vuông. Nếu dự án của quý vị yêu cầu một thiết bị cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị cấp nguồn 200A và 10 mạch trở xuống thì việc mua các mạch điện riêng lẻ sẽ hiệu quả hơn về mặt chi phí. 

Gói foot vuông bao gồm tất cả các mạch điện/thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn trên và trong tòa nhà đối với diện tích foot vuông được mua. Gói này không bao gồm các thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn hơn 200A, cũng như không bao gồm các thiết bị cấp nguồn/mạch điện/bảng điện trong các nhà biệt lập như nhà để xe và nhà kho. 

Cần có giấy phép để lắp đặt các ổ cắm (phích cắm) và đèn chiếu sáng mới và thay thế đèn và phích cắm hiện có 

Quý vị cần giấy phép điện dân dụng để bổ sung các ổ cắm (phích cắm) và đèn mới hoặc thay thế đèn và phích cắm. Quý vị nên bắt đầu bằng “mạch điện thứ nhất không có thiết bị cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị cấp nguồn” và thêm “các mạch điện bổ sung” vào đó để bao gồm các mạch điện mà quý vị sẽ thực hiện. Trừ khi quý vị dự định thực hiện công trình trên 12 mạch điện, thường thì việc sử dụng từng bộ mạch riêng lẻ sẽ tốn ít chi phí hơn là một gói foot vuông. 

Cần giấy phép để thay thế các hộp cầu dao tầng hầm 

Điều này bắt buộc phải có giấy phép thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn 200A. Bất kỳ mạch điện mới nào không có trong bảng điện cũ hoặc sẽ được thay đổi, thêm vào, di chuyển hoặc mở rộng sẽ bắt buộc phải mua các mạch điện nhánh bổ sung trong giấy phép. 

Cần có giấy phép để lắp đặt đế đồng hồ mới để nâng cấp lên thiết bị cung cấp dịch vụ 200A 

Điều này bắt buộc phải có giấy phép thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn 200A. Bất kỳ mạch điện mới nào không có trong bảng điện cũ hoặc sẽ được thay đổi, thêm vào, di chuyển hoặc mở rộng sẽ sẽ bắt buộc phải mua các mạch điện nhánh bổ sung trong giấy phép. 

Cần có giấy phép để cài đặt một bảng điện phụ mới ngay bên cạnh bảng hiện có để thêm nhiều không gian cho cầu dao hơn 

Điều này bắt buộc phải có giấy phép thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn 200A. Bất kỳ mạch mới nào không có trong bảng điện cũ, hoặc sẽ được thay đổi, thêm vào, di chuyển hoặc mở rộng sẽ bắt buộc phải mua thêm các mạch điện nhánh bổ sung trong giấy phép.   

Cần các giấy phép để lắp đặt thiết bị cấp nguồn 30, 40, 50 hoặc 60A từ bảng điện/thiết bị cung cấp dịch vụ hiện có sang bảng điện phụ mới trong nhà để xe/nhà xưởng gắn kèm 

Điều này bắt buộc phải có giấy phép thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn 200A. Bất kỳ mạch mới nào không có trong bảng điện cũ, hoặc sẽ được thay đổi, thêm vào, di chuyển hoặc mở rộng sẽ bắt buộc phải mua thêm các mạch điện nhánh bổ sung trong giấy phép.   

Cần có giấy phép để chạy dây 30/40/50/60amp tới nhà kho/nhà để xe tách biệt và lắp đặt bảng điện phụ và các mạch điện 

Nếu tất cả các công trình, ngoại trừ cầu dao và thiết bị cấp nguồn từ nhà đi ra, nằm trong tòa nhà biệt lập, quý vị cần một giấy phép với thiết bị cung cấp dịch vụ/thiết bị cấp nguồn 200A trở xuống và số lượng mạch mới/được thay đổi trong tòa nhà đó. Nếu bất kỳ công trình nào cũng sẽ được thực hiện trong tòa nhà chính (ngôi nhà), quý vị sẽ cần một giấy phép riêng.   

Cần các giấy phép để nâng cấp thiết bị cung cấp dịch vụ cho ngôi nhà và cung cấp điện cho một tòa nhà biệt lập 

Quy tắc được Oregon Sử dụng (Oregon Adopted Rules) yêu cầu mỗi tòa nhà biệt lập phải có giấy phép riêng. Quý vị sẽ cần một giấy phép cùng với các thiết bị gắn vào hoặc gói foot vuông bao gồm phạm vi cho công trình được thực hiện tại ngôi nhà chính.Quý vị cũng cần một giấy phép riêng (không chỉ là các thiết bị gắn vào bổ sung) cho công trình tại tòa nhà biệt lập đó.  

Mô tả của mỗi giấy phép phải nêu rõ ràng rằng nó bao gồm tòa nhà nào, vì mỗi giấy phép có cùng địa chỉ. Quý vị cần yêu cầu việc kiểm tra cho từng tòa nhà trên giấy phép.Các kiểm tra này có thể được yêu cầu vào cùng ngày và giờ.  

Cần các giấy phép để cấp điện cho bồn tắm nước nóng / phòng xông hơi ngoài trời và các thiết bị gắn kèm 

Mạch điện 240V 30/40/50/60Amp vẫn chỉ là một mạch điện. Đếm số lượng mạch điện quý vị sẽ cần và mua giấy phép cho số lượng đó. Thông thường, bồn tắm nước nóng yêu cầu 2 mạch điện cho bồn tắm và quý vị cũng có thể cần các mạch điện bổ sung cho các ổ cắm và đèn chiếu sáng cần thiết.   

Chúng tôi không phân loại bồn tắm nước nóng và phòng xông hơi là "cấu trúc tách rời". 
Chúng tôi không yêu cầu giấy phép tách biệt với tòa nhà nơi bắt nguồn các mạch điện. Tìm hiểu thêm về bồn tắm nước nóng, phòng tắm hơi và giấy phép.  

Các giấy phép cần thiết cho một bất động sản bị ngắt điện trong 6 tháng hoặc lâu hơn vàtiện ích sẽ không kết nối lại nếu không có kiểm tra của Thành phố (giấy phép dịch vụ/kết nối lại)    

Nếu một bất động sản nhà ở thuộc sở hữu/quản lý/cho thuê/để bán đã bị ngắt điện, quý vị cần giấy phép“Chỉ kết nối lại/Dịch vụ”. Hoàn thành hồ sơ xin giấy phép điện và chọn "chỉ kết nối lại dịch vụ" ("service reconnect only") trên hồ sơ xin phép. 
Vui lòng lưu ý: 

 • Bất kỳ ai có liên quan đến bất động sản, bao gồm người thuê nhà, đại lý bất động sản, người quản lý bất động sản, v.v. đều có thể mua giấy phép này. 
 • Giấy phép này chỉ dành cho một lần kiểm tra. 
 • Không được phép thực hiện bất kỳ công trình nào theo giấy phép này. Ngoại lệ là khi một nhà thầu điện xin giấy phép, và chỉ trong những trường hợp rất cụ thể. Nếu cần thực hiện công trình, hãy liên hệ với nhà thầu điện để xin giấy phép đầy đủ. 
 • Nếu, sau khi kiểm tra, chúng tôi cần công trình phải được thực hiện trước khi chúng tôi có thể chấp thuận việc bật nguồn điện, chúng tôi sẽ cần một giấy phép đầy đủ của nhà thầu. 

Xin giấy phép điện dân dụng 

Nhận hồ sơ xin giấy phép điện và nộp hồ sơ xin giấy phép điện của quý vị

Tiếp xúc

General Inquiries

Development Services
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Residential Inspections

Development Services
phone number503-823-7388Monday through Friday from 8:15 a.m. to 3:45 p.m.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon
fax number503-823-7693

Requests for Inspection

Development Services
phone number503-823-7000Automated Line - Requires an IVR or permit number
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon