Giấy phép Điện- Dân dụng

Dịch vụ
Xin giấy phép điện trực tuyến. Xin giấy phép điện hoặc giấy phép dịch vụ/kết nối lại. Tìm hiểu cách xin giấy phép điện cho một căn nhà dành cho 1-2 gia đình và đặt lịch hẹn kiểm tra. Xem lại những gì quý vị cần để lắp đặt ổ cắm, chạy hệ thống dây điện mới hoặc cập nhật hộp cầu chì.
Inspector checking a fuse box

Mất 15 phút để điền đơn. Giấy phép được cấp sau khi thanh toán.

Trên trang này

Khi quý vị cần giấy phép điện dân dụng  

Ngay cả khi không cần giấy phép xây dựng, công trình sẽ cần giấy phép điện. Đối với các dự án nhà liền kề mới, mỗi căn hộ cần có một giấy phép điện. Đọc thêm về giấy phép thương mại và khi nào thì cần giấy phép điện.

Quý vị cần giấy phép điện dân dụng để: 

 • Lắp đặt, thay đổi hoặc sửa chữa bất kỳ hệ thống điện nối cố định nào 

 • Mắc thêm dây 

 • Thêm ổ cắm điện mới hoặc thiết bị chiếu sáng 

 • Thay hộp cầu chì của quý vị thành cầu dao 

 • Lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống điện áp thấp (hệ thống báo động an ninh, âm thanh nổi, máy tính hoặc điện thoại) 

Quý vị không cần giấy phép điện để sửa dây thiết bị gia dụng, thay cầu chì hoặc thay thế thiết bị gia dụng đã có sẵn. Ví dụ, máy nghiền rác hoặc máy rửa chén bát hiện có.

Ai có thể làm công trình điện dân dụng

Chủ sở hữu thực hiện công trình  

Chủ nhà hoặc thành viên trong gia đình của họ có thể thực hiện công trình điện nếu họ sở hữu và sử dụng nhà. Nếu có kế hoạch bán hoặc cho thuê trong vòng sáu tháng, họ không thể thực hiện công việc này. Chủ nhà không được thực hiện công trình: 

 • Trên tài sản cho thuê của họ 

 • Trên tài sản của họ để cho thuê ngắn hạn, bán, cho thuê dài hạn hoặc trao đổi 

 • Trên Nhà ở Phụ (Accessory Dwelling Unit - ADU) 

Quy tắc này dựa trên Luật Oregon, theo Quy chế Sửa đổi Oregon, Luật An toàn điện ORS 479.540.   Nếu không chắc chắn, hãy gọi cho Thanh tra viên Nhà ở để đặt câu hỏi cho một thanh tra viên về điện.  

Thuê nhà thầu 

Các nhà thầu phải có giấy phép mới được làm việc ở Oregon. Hội đồng Nhà thầu Xây dựng Oregon (Oregon Construction Contractors Board - CCB) cấp giấy phép cho các nhà thầu. Đơn xin giấy phép và các tài liệu của công ty họ phải liệt kê số giấy phép. Cần giúp đỡ tìm một nhà thầu? Trang web của CCB có các gợi ý hay về cách tìm kiếm một nhà thầu. 
​  

Để thực hiện phần lớn công trình điện, các nhà thầu cũng phải có giấy phép điện từ của Phòng Quy chuẩn Xây dựng (Building Codes Division - BCD) và giấy phép giám sát điện của BCD. 

Hội đồng Nhà thầu Xây dựng Oregon (CCB)  

ORS 479.540 

Nộp đơn xin giấy phép điện dân dụng trực tuyến, qua email hoặc gặp trực tiếp  

 • Quý vi có thể nhận hầu hết các giấy phép điện dân dụng trực tuyến thông qua Development Hub PDX
  Nếu quý vị đang thuê một nhà thầu, họ phải được thiết lập sẵn trong hệ thống của chúng tôi để lấy giấy phép cho quý vị. Gọi cho số điện thoại Thắc mắc Chung (General Inquiries) nếu quý vị có thắc mắc về việc xin giấy phép. 

 • Nếu quý vị đã mua giấy phép điện trực tuyến thông qua Development Hub, quý vị có thể bổ sung các thiết bị gắn cố định  vào giấy phép của mình trực tuyến.  
  ​ 

 • Quý vị cũng có thể gửi đơn đăng ký của mình qua email tới tradepermits@portlandoregon.gov
   

 • Quý vị có thể đặt một cuộc hẹn để nộp đơn đăng kí bằng giấy. Hoặc, vui lòng gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc cùng với quý vị.  

Tải tệp PDF Đơn xin Giấy phép Điện

Giấy phép kết nối lại dịch vụ- khi nguồn điện đã bị ngắt từ sáu tháng trở lên 

Hoàn thành đơn xin cấp giấy phép điện và chọn "chỉ kết nối lại dịch vụ" ("service reconnect only") trên đơn đăng kí. Đọc thêm về giấy phép kết nối lại dịch vụ. 

Phí cấp giấy phép điện dân dụng 

Dựa trên số lượng mạch điện bị ảnh hưởng, lệ phí được liệt kê trong đơn xin cấp phép điện. Quý vị có thay đổi dịch vụ cơ bản hoặc thay đổi hộp cầu chì thành cầu dao hay không? Nếu có, quý vị sẽ cần biết cường độ dòng điện của bảng điều khiển. 
 

Nếu quý vị sẽ thay thế hệ thống dây điện chung, hãy liệt kê diện tích của khu vực nơi quý vị đang ở và nó sẽ bao gồm công việc thay thế này. Các gói dây dẫn bắt đầu cho diện tích 1,000 feet vuông và quý vị có thể mua thêm gói 500 feet vuông. 

Xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại giấy phép thương mại 

Xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại:  

Sẵn sàng cho một cuộc kiểm tra điện dân dụng 

Giấy phép điện dân dụng cần ba lần kiểm tra: sơ bộ, đang thực hiện và cuối cùng. 

Gọi để kiểm tra sơ bộ khi quý vị đã nối dây các mạch mới, bao gồm: 

 • lắp đặt các hộp 

 • đi dây 

 • kết nối hoặc tạo thành dây dẫn nối đất  

 • lắp đặt các tấm đóng đinh khi cần thiết 

Vui lòng không che phủ công trình của quý vị cho đến khi thanh tra viên đã chấp thuận chúng.  Không có cách điện, ổ cắm hoặc công tắc tường.  

Gọi để kiểm tra dịch vụ khi quý vị đã lắp đặt xong: 

 • điểm tiếp điện dịch vụ 

 • đế công tơ 

 • bảng cầu dao 

 • dây nối đất  

 • sơ đồ dây (nếu có thể) 

Nếu dự án liên quan đến thay đổi dịch vụ, thay đổi bảng điều khiển hoặc bảng phụ được thêm vào, thì cần yêu cầu kiểm tra dịch vụ (#120/145). Quý vị cũng có thể yêu cầu kiểm tra #111 đối với nơi ở đã bị cắt điện hơn sáu tháng. Điều này sẽ đảm bảo một bản lưu trữ các kiểm tra và phê duyệt được yêu cầu cho tất cả các khía cạnh của việc lắp đặt điện. 

Gọi để kiểm tra lần cuối khi quý vị đã hoàn thành công trình điện. Đảm bảo: 

 • che các hộp bảng điều khiển  

 • dán nhãn vào mạch điện ở các khoảng trống bên phải hộp cầu dao  

 • lắp đặt tất cả các nắp đậy  

Các thiết bị và đồ gia dụng phải được lắp đặt, nối đất và đóng điện vào thời điểm kiểm tra lần cuối. Tìm hiểu thêm về kiểm tra giấy phép cho nhà ở.

Đặt lịch hẹn kiểm tra điện dân dụng, nhận kết quả kiểm tra và sửa chữa 

 • Nếu quý vị nhận giấy phép của mình trực tuyến thông qua Development Hub PDX, quý vị cũng có thể đặt lịch hẹn kiểm tra trực tuyến. 

 • Quý vị cũng có thể đặt lịch hẹn kiểm tra điện bằng cách gọi đến số điện thoại tự động dành cho Yêu cầu Kiểm tra. Quý vị sẽ cần IVR hoặc số giấy phép của mình và mã gồm ba chữ số cho việc kiểm tra. 

 • Nhận kết quả kiểm tra trực tuyến ởBản đồ Portland vào ngày hôm sau.

Nếu quý vị cần chỉnh sửa  

Không được phê duyệt- có một số lý do tại sao công trình điện không được phê duyệt: 

 • không thể tiếp cận- thanh tra viên có thể đã không thể kiểm tra được công trình 

 • công trình còn dở dang 

 • vi phạm quy chuẩn 

Thanh tra viên sẽ liệt kê các sửa chữa cần thiết trên báo cáo kiểm tra. 

Xếp lịch hẹn để tái kiểm tra điện 

 • Gọi điện để được kiểm tra lại sau khi thực hiện các chỉnh sửa bằng cách gọi đến số điện thoại tự động dành cho Yêu cầu Kiểm tra. Sử dụng cùng một mã kiểm tra gồm ba chữ số. 

 • Nếu quý vị thực hiện sửa chữa trong cùng ngày, hãy đợi đến 5 giờ chiều để yêu cầu kiểm tra lại. Thanh tra viên cần nhập kết quả của họ trước khi quý vị có thể xếp lịch hẹn kiểm tra lại. 

 • Có một khoản phí tái kiểm tra được tính cho nhiều lần tái kiểm tra cho một vấn đề. 

Liên hệ với thanh tra viên về điện 

Nếu quý vị có thắc mắc trước cuộc kiểm tra của mình, quý vị có thể nói chuyện với thanh tra viên. Bản đồ khu vực của thanh tra viên cho các căn nhà dành cho 1 & 2 gia đình liệt kê tên, khu vực và số điện thoại của thanh tra viên.    

Vì lý do đi nghỉ hoặc bệnh tật, thanh tra viên của quý vị có thể khác với người được liệt kê trên bản đồ. Nếu quý vị có thắc mắc sau khi kiểm tra, hãy tìm hiểu cần gọi điện cho thanh tra viên nào. Thông tin liên lạc của họ sẽ có trên kết quả kiểm tra và Bản đồ Portland. 

Bản đồ khu vực của thanh tra viên cho các căn nhà dành cho 1 & 2 gia đình 

Tiếp xúc

General Inquiries

Development Services
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Requests for Inspection

Development Services
phone number503-823-7000Automated Line - Requires an IVR or permit number
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Residential Inspections

Development Services
phone number503-823-7388Monday through Friday from 8:15 a.m. to 3:45 p.m.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon
fax number503-823-7693