Giấy phép Cơ khí- Dân dụng

Dịch vụ
Xin giấy phép cơ khí dân dụng và đặt lịch hẹn kiểm tra cơ khí cho một căn nhà dành cho 1-2 gia đình. Nhận hồ sơ xin giấy phép cơ khí. Cần giấy phép cho lò nung, đường ống khí đốt, thiết bị HVAC mới, hệ thống sưởi hoặc điều hòa không khí, giấy phép lắp điều hòa 2 cục, bếp củi hoặc hãy bắt đầu từ đây.
Man repairing air conditioner

Cần 15 phút để điền đơn nếu không cần các kế hoạch.

Trên trang này

Thành phố Portland hoan nghênh cơ hội làm việc với quý vị về giấy phép cơ khí dân dụng của quý vị. Tìm hiểu thêm về những điều cần thiết khi quý vị nộp đơn xin giấy phép cơ khí dân dụng. 

Trang web này có nội dung về giấy phép cơ khí dân dụng. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về giấy phép cơ khí thương mại.  

Khi nào thì cần giấy phép cơ khí dân dụng 

Giấy phép cơ khí bao gồm giấy phép cho tất cả HVAC (sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí). Giấy phép cơ khí cũng bao gồm giấy phép cho đường ống khí đốt, hệ thống ống dẫn, bình đun nước nóng, máy sưởi hoặc thiết bị điều hòa ngưng tụ và giấy phép điều hòa hai cục.  

Quý vị cần có giấy phép cơ khí thương mại để: 

 • Lắp đặt hoặc thay đổi bất kỳ bộ phận nào của hệ thống sưởi ấm hoặc làm mát có ống dẫn hoặc phải được thông hơi vào bất kỳ loại ống khói hoặc lỗ thông hơi nào 
  ​ 

 • Lắp đặt, thay đổi hoặc sửa chữa đường ống dẫn khí đốt (trong nhà hoặc ngoài trời) giữa đồng hồ đo và thiết bị hoặc đường dẫn khí đốt tự nhiên 

 • Lắp đặt một bếp củi hoặc lò sưởi 

 • Lắp bình dầu nhiên liệu 

Ngay cả khi không cần giấy phép xây dựng, vẫn sẽ cần giấy phép cơ khí. 
​ Đối với các dự án nhà liền kề mới có từ ba căn trở lên, mỗi căn cần một giấy phép cơ khí. Tìm hiểu thêm về giấy phép thương mại và khi cần giấy phép cơ khí
 

Quý vị cũng có thể cần giấy phép điện và/ hoặc giấy phép hệ thống ống nước. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm giấy phép cơ khí thương mại.  

Thông tin thêm về việc ngừng vận hành bể ngầm chứa dầu hoặc loại bỏ amiăng  

 • Liên hệ với Sở Chất lượng Môi trường Oregon (Oregon Department of Environmental Quality) qua số (503) 229-5263 để tìm một nhà cung cấp được cấp phép DEQ cho việc ngừng vận hành bể ngầm chứa dầu

 • Liên hệ với Sở Chất lượng Môi trường Oregon (Oregon Department of Environmental Quality) qua số (503) 229-5982 để tìm một nhà cung cấp được cấp phép DEQ cho việc loại bỏ amiăng

Giấy phép cơ khí dân dụng và khoản cách lùi vào theo quy vùng  

Thiết bị cơ khí ngoài trời không được phép nằm trong khoảng cách lùi vào theo quy vùng bắt buộc. 
​ Điều này bao gồm:  

 • Thiết bị điều hòa không khí đặt ngoài trời 

 • máy phát điện 

 • máy sấy  

 • máy bơm nhiệt 

 • máy sưởi hồ bơi 

Để tìm hiểu thêm về khoảng cách thụt lùi của quý vị, hãy gọi đường dây thông tin về Quy vùng. 

Ai có thể thực hiện công việc cơ khí dân dụng 

Nếu quý vị không tự làm được thì có thể thuê nhà thầu.Các nhà thầu phải có giấy phép để làm việc ở Oregon. Hội đồng Nhà thầu Xây dựng Oregon (Oregon Construction Contractors Board - CCB) cấp giấy phép cho các nhà thầu. Đơn xin giấy phép và tài liệu công ty phải liệt kê số giấy phép CCB. 

Cần giúp đỡ để tìm một nhà thầu? Trang web CCB có các mẹo hay về cách tìm kiếm nhà thầu.  

Nộp đơn xin giấy phép cơ khí dân dụng trực tuyến hoặc trực tiếp 

Nếu không cần kế hoạch, quay vị có thể xin giấy phép cơ khí dân dụng và trả tiền cho giấy phép tại Development Hub PDX
​ Nếu quý vị đang thuê một nhà thầu, họ phải được thiết lập sẵn trong hệ thống của chúng tôi để lấy giấy phép cho quý vị.  
 

Quý vị cũng có thể gửi đơn đăng ký đã hoàn thành qua email. Hoặc, xếp lịch một cuộc hẹn để nộp đơn bằng giấy. Hoặc, vui lòng gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc cùng với quý vị.  
 

Tải tệp PDF Đơn xin Giấy phép Cơ khí

Tải tệp PDF Đơn xin Giấy phép các Nhãn Cơ khí Nhỏ

Một số giấy phép cơ khí dân dụng không có sẵn trực tuyến 

Giấy phép không có sẵn trực tuyến: 

 • Lắp đặt điều hòa 

 • Lắp đặt máy bơm nhiệt 

 • Lắp đặt máy phát điện 

Những giấy phép này cần có sơ đồ mặt bằng kèm theo đơn xin cấp phép cơ khí. Hãy gọi số điện thoại Thắc mắc Chung (General Inquiries) nếu quý vị có thắc mắc về giấy phép cơ khí dân dụng. 

Lệ phí cấp giấy phép cơ khí dân dụng

Các khoản phí được liệt kê trên đơn đăng kí giấy phép cơ khí. Phí thu dựa trên công việc được thực hiện. 

Tải tệp PDF Đơn xin Giấy phép Cơ khí

Tải tệp PDF Đơn xin Giấy phép các Nhãn Cơ khí Nhỏ

Nộp đơn xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại giấy phép thương mại 

Nộp đơn xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại:  

Kiểm tra cơ khí dân dụng, kết quả và hiệu chỉnh 

Gọi trước để kiểm tra trước khi bọc bất kỳ đường ống dẫn khí hoặc hệ thống ống dẫn nào. Quý vị sẽ cần kiểm tra lần cuối để đóng giấy phép. 

Đặt lịch hẹn kiểm tra  

Để đặt lịch hẹn kiểm tra, hãy gọi số điện thoại Yêu cầu kiểm tra (Requests for Inspections) tự động. Quý vị sẽ cần IVR hoặc số giấy phép và mã ba chữ số cho việc kiểm tra. 

Nếu quý vị nhận giấy phép trực tuyến thông qua Development Hub PDX, quý vị cũng có thể đặt lịch hẹn kiểm tra trực tuyến.

Nhận kết quả kiểm tra trực tuyến 

Nhận kết quả kiểm tra trực tuyến bằng cách tìm kiếm giấy phép của quý vị trên Bản đồ Portland vào ngày hôm sau. 
 

Có nhiều lý do khiến đơn không được chấp thuận: 

 • không thể tiếp cận- thanh tra viên có thể không kiểm tra được công trình 

 • công trình còn dở dang 

 • vi phạm quy định 

Nếu quý vị cần thực hiện các chỉnh sửa- kiểm tra lại  

 • Thanh tra viên sẽ liệt kê các sửa chữa cần thiết trên báo cáo thanh tra. Gọi điện để được kiểm tra lại sau khi thực hiện các chỉnh sửa. Sử dụng cùng một mã kiểm tra gồm ba chữ số. 

 • Nếu quý vị thực hiện sửa chữa trong cùng ngày, hãy đợi đến 5 giờ chiều để yêu cầu kiểm tra lại. Thanh tra viên cần nhập kết quả của họ trước khi quý vị có thể đặt lịch hẹn kiểm tra lại. 

 • Có một khoản phí kiểm tra lại được tính cho nhiều lần kiểm tra lại cho một vấn đề duy nhất. Tìm hiểu thêm về kiểm tra giấy phép dân dụng

Liên hệ với thanh tra viên cơ khí 

Nếu quý vị có thắc mắc trước khi kiểm tra, quý vị có thể nói chuyện với thanh tra viên. Tên, khu vực và số điện thoại của thanh tra viên được liệt kê trên bản đồ khu vực thanh tra cho căn nhà dành cho 1 & 2 gia đình. 
​   

Vì lý do đi nghỉ hoặc bệnh tật, thanh tra viên của quý vị có thể khác với người được liệt kê trên bản đồ. Nếu quý vị có thắc mắc sau khi kiểm tra, hãy tìm xem cần gọi cho thanh tra viên nào. Thông tin liên lạc của họ sẽ có trên kết quả kiểm tra và Bản đồ Portland

Bản đồ thanh tra khu vực cho căn nhà dành cho 1 & 2 gia đình 

Tiếp xúc

General Inquiries

Development Services
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Land Use Services

Development Services
phone number503-823-7526Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Requests for Inspection

Development Services
phone number503-823-7000Automated Line - Requires an IVR or permit number
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Residential Inspections

Development Services
phone number503-823-7388Monday through Friday from 8:15 a.m. to 3:45 p.m.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon
fax number503-823-7693