Nộp đơn hoặc Thanh toán cho Giấy phép Xây dựng, Giấy phép Thương mại, Biển hiệu và Giấy phép Phân vùng

Dịch vụ
Gửi đơn xin giấy phép xây dựng và thanh toán giấy phép trực tiếp hoặc trực tuyến với Trung tâm phát triển PDX (DevHub). Các giấy phép có sẵn trên DevHub bao gồm điện, cơ khí, hệ thống ống nước, phát triển địa điểm, đánh giá phát triển, sửa đổi giấy phép, nộp chậm và phá dỡ.
Woman on a couch using a laptop to fill out a building application while looking at a web guide on how to fill it out.
Trên trang này

Quý vị có thể xin giấy phép và trả tiền cho giấy phép trực tuyến, dùng DevHub. Quý vị cũng có thể thanh toán qua điện thoại hoặc trả giấy phép trực tiếp. Tìm hiểu thêm về cách xin giấy phép và thanh toán cho giấy phép.  

Trước khi nộp đơn xin giấy phép trực tuyến, vui lòng:  

Bước 1: Nộp đơn trực tuyến hoặc tại chỗ   

Tìm nơi để xin giấy phép. 

Nộp đơn và thanh toán giấy phép trực tuyến 


Trực tuyến: Đăng nhập/đăng ký vào Trung tâm phát triển PDX (DevHub) để đăng ký giấy phép trực tuyến  

Trực tiếp: Xem xét các tiêu chí để nộp đơn xin cấp phép tại Trung tâm Dịch vụ Phát triển   

 • Những khách hàng bị hạn chế truy cập internet hoặc cần trợ giúp thêm trong việc thiết lập đơn xin cấp phép có thể được hẹn trước 30 phút để nộp tài liệu xin cấp phép tại Trung tâm Dịch vụ Phát triển (tọa lạc tại 1900 SW Fourth Avenue) và gặp từng nhóm đánh giá được yêu cầu. 

 • Chỉ các đơn xin cấp phép cho các dự án đáp ứng một số tiêu chí hạn chế mới có thể được nộp tại chỗ tại Trung tâm Dịch vụ Phát triển. Vui lòng xem kỹ các tiêu chuẩn để xem liệu dự án của quý vị có đủ điều kiện để đệ trình giấy phép tại chỗ hay không. 

Xem khóa đào tạo và bản trình diễn này về cách gửi yêu cầu giấy phép trên DevHub

Video: Bản Demo Yêu cầu Giấy phép DevHub và Đánh giá Tài nguyên.  

Bước 2: Chúng tôi xem xét đơn xin giấy phép của bạn và có thể yêu cầu thêm thông tin  

Sau khi quý vịnộp yêu cầu xin giấy phép của mình qua Development Hub PDX (DevHub), hồ sơ ứng tuyển của quý vị sẽ được xem xét để xác định xem các tiêu chuẩn nộp đơn tối thiểu đã được đáp ứng hay chưa.  

 • Nếu hồ sơ ứng tuyển của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, chúng tôi sẽ xác định liệu dự án của quý vị có đủ điều kiện cho đánh giá qua Quá trình Một PDFhoặc đánh giá qua toàn bộ ProjectDox .  

 • Nếu hồ sơ ứng tuyển của quý vịkhông đạt các tiêu chuẩn đệ trình tối thiểu và/hoặc yêu cầu làm rõ thêm, chúng tôi sẽ gửi email cho quý vị. Quý vị sẽ cần đăng nhập vào DevHub để xem các nhận xét và cung cấp bất kỳ thông tin nào được yêu cầu. Quá trình giao tiếp này lặp lại cho đến khi bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu.  

Để kiểm tra trạng thái yêu cầu của quý vị:  

Kiểm tra tình trạng giấy phép trực tuyến. Xem xét các báo cáo hàng ngày cho thấy trạng thái hiện tại của tất cả các yêu cầu giấy phép đang được xử lý ngày hôm nay. Đây là thông tin cập nhật và mới nhất hiện có về tình trạng của tất cả các giấy phép đang được xử lý. Đó cũng là thông tin chúng tôi sử dụng để kiểm tra trạng thái của giấy phép.

Bước 3: Thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp 

Sau khi dự án đáp ứng các tiêu chuẩn nộp hồ sơ tối thiểu, quý vị sẽ nhận được một email với hướng dẫn về cách thanh toán phí nộp đơn của bạn trực tuyến, qua điện thoại hay tại chỗ. Sau khi quý vị thanh toán phí đăng ký, dự án của bạn sẽ được đưa vào để xem xét toàn diện kế hoạch. 

Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy xem hướng dẫn bước nhanh cho khách hàng "Cách Thanh toán Phí":  

Tải xuống tệp PDFCách Thanh toán Phí

 • Thanh toán giấy phép qua điện thoại: Quý vị có thể thanh toán cho các giấy phép bằng cách gọi đến Số điện thoại Thực hiện Thanh toán được liệt kê trên trang này.  

 • Thanh toán giấy phép trực tiếp: Một nhân viên thu ngân có sẵn tại Trung tâm Dịch vụ Phát triển. Truy cập trang web của Trung tâm Dịch vụ Phát triểni để biết thêm thông tin. 

Bước 4: Lập kế hoạch Đánh giá Bắt đầu   

Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành đánh giá đầu tiên trong khung thời gian được liệt kê bên dưới. Đánh giá đầu tiên này có thể dẫn đến sự chấp thuận hoặc một bảng kiểm tra. Bảng kiểm tra là một tài liệu xác định các thiếu sót hoặc các yêu cầu bổ sung cần thiết cho kế hoạch của bạn để hoàn thành phần đánh giá cụ thể đó. Khung thời gian xem xét có thể bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc hiện tại.  

Xem lại khung thời gian dựa trên các loại dự án. 
-Dự án Thương mại Dự án Dân dụng 
Thay đổi 10 Ngày7 Ngày
Bổ sung 20 Ngày15 Ngày
Xây Mới 20 Ngày15 Ngày
 • Quy trình nộp hồ sơ sửa chữa sẽ được bao gồm trong bảng kiểm tra. 
  Bảng kiểm tra phải được phản hồi để quá trình xem xét và phê duyệt được tiến hành. Khi phản hồi/sửa chữa đã được nhận và xử lý, mục tiêu là đánh giá lại diễn ra trong vòng 5-7 ngày đối với tất cả các loại dự án. Tránh chậm trễ bằng cách làm theo quy trình này và phản hồi tất cả các mục của bảng kiểm tra.  
 • Sau khi thanh toán, hãy kiểm tra trạng thái xem xét giấy phép của quý vị tại PortlandMaps.com hoặc bằng cách gọi cho Đường dây Yêu cầu Thanh tra theo số 503-823-7000 để nhận một báo cáo fax. Tìm hiểu cách sử dụng Bản đồ Portland để kiểm tra tình trạng xem xét giấy phép của quý vị.  
 • Đọc thêm về quá trình xem xét giấy phép.  

Bước 5: Kiểm tra tình trạng giấy phép của quý vị   

Kiểm tra Trạng thái Giấy phép Trực tuyến trong các giai đoạn khác nhau của quá trình cấp phép: 

Đây là thông tin cập nhật và mới nhất hiện có về tình trạng của tất cả các giấy phép đang được xử lý. Đó cũng là thông tin chúng tôi sử dụng để kiểm tra trạng thái của giấy phép.  

Xin gia hạn giấy phép hoặc cho phép kích hoạt lại 

Đảm bảo yêu cầu gia hạn giấy phép trước ngày hết hạn giấy phép. Ngoài ra, quý vị có thể yêu cầu kích hoạt lại giấy phép sau khi giấy phép đã hết hạn, nhưng trước khi giấy phép vô hiệu.  

Cần trợ giúp? Đặt lịch hẹn 15 phút miễn phí  

Nếu quý vị vẫn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp nếu bạn có thắc mắc về thông tin và tài liệu bạn cần đăng ký. Đặt lịch hẹn 15 phút miễn phí

Tiếp xúc

General Inquiries

Development Services
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Make Payments by Phone

Development Services
phone number503-823-5161Monday through Friday from 8 a.m. to noon and 1 p.m. to 3 p.m.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Địa điểm