Kiểm tra Tình trạng Giấy phép: Yêu cầu Hàng ngày, Giấy phép trong Danh sách Xem xét và Cấp trước

Thông tin
Woman on phone working at home in front of laptop and mug
Tìm hiểu xem đơn xin cấp phép BDS có đang được xem xét, đang trong quá trình xử lý hoặc sắp được cấp hay không. Chúng tôi cập nhật các báo cáo tình trạng dự án cho khách hàng ngày. Kiểm tra tình trạng giấy phép của quý vị từ danh sách yêu cầu giấy phép hàng ngày, Bản đồ Portland và danh sách cấp phé
Trên trang này

Do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe hiện tại, hầu hết các Dịch vụ Cấp phép đang làm việc tại nhà với khả năng tiếp cận các nguồn lực của Thành phố có hạn. Chúng tôi trân trọng sự thông cảm của quý vị trong thời gian khó khăn này. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. 

Kiểm tra tình trạng của giấy phép xây dựng, giấy phép thương mại hoặc các giấy phép thương mại và dân dụng khác của Cục Dịch vụ Phát triển. 

Quy trình xem xét giấy phép: yêu cầu giấy phép, đánh giá kỹ thuật và cấp phép trước  

Quy trình xem xét giấy phép tại Văn phòng Dịch vụ Phát triển (BDS) diễn ra trong ba giai đoạn:

 1. Chúng tôi nhận được yêu cầu cấp phép của quý vị. Việc xem xét sơ bộ về đơn xin cấp phép, các tài liệu và bản vẽ bắt đầu. 
 2. Chúng tôi hoàn thành các đánh giá kỹ thuật của đơn. Tại đây, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các quy tắc và yêu cầu đều được đáp ứng và phê duyệt. 
 3. Tiền cấp phép, kiểm tra đảm bảo chất lượng cuối cùng, được hoàn thành và phê duyệt trước khigiấy phép được ban hành

Yêu cầu giấy phép: đánh giá sơ bộ về dự án của quý vị 

Sau khi quý vị gửi cho chúng tôi yêu cầu cấp phép của quý vị, chúng tôi xem xét đơn của quý vị để đảm bảo rằng đơn này đạt yêu cầu đệ trình. Nếu các yêu cầu này không được đáp ứng, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị danh sách những gì quý vị cần để hoàn thành đơn của mình qua Development Hub PDX. Để biết thông tin về những gì cần bao gồm trong bản đệ trình dự án, vui lòng xem lại hướng dẫn giấy phép xây dựng hoặc giấy phép thương mại của chúng tôi. 

Đây là những gì xảy ra trong quá trình đánh giá sơ bộ:

 • Nếu kế hoạch của quý vị đạt yêu cầu đệ trình, chúng tôi thiết lập giấy phép xây dựng và yêu cầu sàng lọc thêm bởi Quy hoạch & Phân vùng và An toàn Cuộc sống. Các nhóm này xem xét các kế hoạch để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quy tắc Xây dựng và Quy tắc Phân vùng hiện hành. 
 • Nếu chúng tôi cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ gửi cho bạn danh sách những gì quý vị cần để hoàn thành đơn của quý vị qua Development Hub PDX.  
 • Khi dự án đã được tất cả các phòng ban chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị hướng dẫn về các bước tiếp theo cho đơn của quý vị. 

Khi xét duyệt hồ sơ

Việc xem xét đơn được hoàn thành theo trình tự thời gian dựa trên thời gian và ngày nộp đơn. Kiểm tra các báo cáo được liên kết tại đây để tìm hiểu thêm về thứ tự yêu cầu giấy phép hiện tại. 

Mọi yêu cầu giấy phép gần đây (cập nhật hàng ngày) 

Xem lại danh sách gần đây nhất* các giấy phép được yêu cầu:

Tải xuống tệp PDFDanh sách Yêu cầu Giấy phép Hàng ngày

*Nếu quý vị không thấy danh sách yêu cầu giấy phép hàng ngày của ngày hôm nay được đăng, vui lòng thử một trình duyệt khác hoặc xóa bộ nhớ cache/cookie/lịch sử của bạn và thử lại.

Kiểm tra trạng thái giấy phép trực tuyến và bắt đầu xem xét kỹ thuật

Khi quý vị nhận được hướng dẫn về các bước tiếp theo cho giấy phép của mình, quá trình xem xét kỹ thuật sẽ bắt đầu. Quý vị có thể theo dõi tình trạng giấy phép của mình trực tuyến.Kiểm tra tình trạng giấy phép của quý vị trực tuyến bằng cách sử dụng Bản đồ Portland.Và, đọc thêm về Các trạng thái giấy phép của Dịch vụ Phát triển và ý nghĩa của chúng.

Xem video này về cách theo dõi tình trạng giấy phép của bạn! Có sẵn bằng tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.

Xem bằng Tiếng Anh.
Ver en Español

Tìm hiểu thêm về cách theo dõi đơn xin giấy phép xây dựng của quý vị 

Tìm hiểu thêm về cách theo dõi đơn xin giấy phép xây dựng của quý vị

Tải về tệp PDFTheo dõi Đơn xin Giấy phép Xây dựng của quý vị

Mẫu đơn làm thêm giờ do ứng viên trả tiền- yêu cầu đánh giá dự án sớm hơn  

Một số nhóm đánh giá kế hoạch chấp nhận yêu cầu“Làm thêm giờ do ứng viên trả tiền” để xem xét các dự án sớm hơn ngày đến hạn dự kiến. Tuy nhiên, tất cả các đánh giá được chỉ định phải được phê duyệt trước khi chúng tôi có thể cấp giấy phép. Ngoài ra, khả năng làm thêm giờ do ứng viên trả tiền cũng khác nhau. Quý vị có thể gửi email đơn làm thêm giờ do ứng viên trả tiền của bạn tới Dịch vụ Cấp phép

Tải về tệp PDFBDS Mẫu đơn Làm thêm Giờ do Ứng viên Trả tiền

Tiền Cấp phép: Lần đánh giá cuối cùng về dự án của quý vị 

 • Cấp phép trước là bước cuối cùng trước khi giấy phép của quý vị được cấp. Sau khi việc tiền cấp phép được chỉ định, quý vị có thể tìm thấy thông tin liên hệ của Kỹ thuật viên Cấp phép trên Bản đồ Portland để liên hệ với nhân viên Thành phố phụ trách giấy phép của quý vị. 
 • Chúng tôi xem xét các kế hoạch để xem những thay đổi nào đã được thực hiện. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng các thay đổi không yêu cầu xem xét lại lần nữa. 
 • Nếu các thay đổi xảy ra trong quá trình đánh giá, những nhân viên đánh giá sẽ được thông báo-điều này sẽ hiển thị trên PortlandMaps là "Tạm dừng, xem các nhận xét." 
 • Kiểm tra xem các phí đã chính xác chưa. 
 • Xem lại danh sách* gần đây nhất (cập nhật hàng ngày): 

Tải về tệp PDFDanh sách Tiền Cấp phép Hàng Ngày

 • *Nếu quý vị không thấy danh sách yêu cầu giấy phép hàng ngày của ngày hôm nay được đăng, vui lòng thử một trình duyệt khác hoặc xóa bộ nhớ cache/cookie/lịch sử của bạn và thử lại.

Các bước tiếp theo cho giấy phép của bạn 

 • Việc xem xét này được hoàn thành theo thứ tự thời gian dựa trên ngày chấp nhận của lần đánh giá kỹ thuật cuối cùng. 
 • Nhiều thứ có thể trì hoãn việc xem xét cuối cùng. Ví dụ, số lượng thay đổi đối với kế hoạch, mức độ phức tạp của dự án và khi chúng tôi tìm hiểu về bất kỳ thay đổi nào đều có thể gây ra sự chậm trễ. 
 • Khi việc kiểm tra tiền cấp phép của quý vị được hoàn tất, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết giấy phép đã sẵn sàng được cấp và chúng tôi sẽ cho quý vị biết về bất kỳ khoản phí nào cần phải thanh toán.