Hồ sơ xin Giấy phép Xây dựng và Phân vùng

Dịch vụ
Quý vị cần hồ sơ xin giấy phép xây dựng để xin giấy phép xây dựng, giấy phép phát triển mặt bằng và giấy phép phân vùng. Ngoài ra, hãy tìm các hồ sơ xin giấy phép điện, giấy phép cơ khí và giấy phép hệ thống ống nước và biểu mẫu những yêu cầu về kiểm soát xói mòn đơn giản. Đối với giấy phép xây ...
Trên trang này
Cách tìm các quy tắc áp dụng cho bất động sản của quý vị | Đường dây Thông tin về Phân vùng | Bản đồ Portland

Tất cả các giấy phép xây dựng và phân vùng đều yêu cầu một bộ biểu mẫu và sơ đồ tiêu chuẩn. Các yêu cầu phụ thuộc vào loại dự án và phạm vi công trình.  

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng và giấy phép điện, cơ khí và hệ thống ống nước

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho Thành phố Portland và Công viên Maywood:

Tải xuống tệp PDF Hồ sơ xin Giấy phép Xây dựng cho các Giấy phép Xây dựng, Phát triển Địa điểm, Phá dỡ và Phân vùng

Các hồ sơ xin giấy phép khác mà quý vị có thể cần cho dự án của mình:

Tải tệp PDF Hồ sơ xin Giấy phép Điện

Tải tệp PDF Hồ sơ xin Giấy phép Cơ khí

Tải xuống tệp PDF Hồ sơ xin Giấy phép Hệ thống Ống nước

Quý vị cần gì để có một hồ sơ xin giấy phép xây dựng hoàn chỉnh và cách nộp đơn

Phần lớn các dự án cũng yêu cầu quý vị gửi sơ đồ mô tả dự án. Các sơ đồ cũng phải thể hiện sự tuân thủ với các yêu cầu của quy tắc. Các yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào loại dự án và phạm vi công trình được đề xuất của quý vị. Ví dụ của một sơ đồ địa điểm và danh sách các yêu cầu: 

Tải xuống tệp PDF Danh sách Kiểm tra Sơ đồ Địa điểm

Missing media item.

Tải xuống tệp PDF Biểu mẫu các Yêu cầu về Kiểm soát Xói mòn cho Địa điểm Đơn giản

Quý vị có thể nộp hồ sơ trực tuyến để xin một giấy phép hoặc gởi các sơ đồ trực tiếp tại cuộc hẹn. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về quy trình xem xét giấy phép

Tìm kiếm trên Portland.gov cho một loại dự án để biết quý vị cần những gì cho một hồ sơ hoàn chỉnh. Ví dụ: tìm kiếm "Thay đổi cho Mục đích Thương mại" hoặc "Sàn gỗ nâng Ngoài trời của Nhà ở". Quý vị cũng có thể cần đọc Những gì Quý vị Cần để Nộp hồ sơ xin Giấy phép- Các Yêu cầu Tối thiểu của Hồ sơ.

Chủ sở hữu thực hiện công trình

Nếu quý vị là chủ sở hữu đóng vai trò là một tổng thầu, hãy lưu ý các trách nhiệm được liệt kê trong tài liệu này của Tiểu Bang Oregon để tránh gặp rắc rối.

Tải tệp PDF Chủ sở hữu Thực hiện Công trình - Thông báo Thông tin cho Chủ sở hữu Về Trách nhiệm Xây dựng

Tìm hiểu thêm về giấy phép xây dựng, giấy phép thương mại và giấy phép phân vùng 

Nhận mọi thứ quý vị cần để gửi hồ sơ đã điền đầy đủ thông tin: 

Các trang web bao gồm các hướng dẫn từng bước để nộp hồ sơ và các liên kết để đăng ký trực tuyến (nếu có). 

Nhận trợ giúp để nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng của quý vị  

Nếu quý vị có thắc mắc sau khi xem thông tin trên trang này, chúng tôi khuyên quý vị nên đặt cuộc hẹn miễn phí kéo dài 15 phút cùng chúng tôi.  Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị nếu quý vị có thắc mắc về thông tin và tài liệu quý vị cần để nộp đơn. 

Quý vị cũng có thể cần đọc hướng dẫn từng bước của chúng tôi để hoàn thành hồ sơ xin giấy phép xây dựng